22 Aralık 2019 Pazar

Zıt yönlü ve yüklü kiral ayna görüntüsü asimetrik ikilik temel bir doğa kanunu olmalı. DNA zincirleri hücrede birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmişlerdir,


Zıt yönlü ve yüklü homokiral asimetrik ikilik temel bir doğa kanunu olmalı. DNA zincirleri hücrede birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmiş ve kiral ve asimetriktirler. Evrenden atomaltı parçacıklara kadar herşey ,"zıt yönlü - yükte. ikili ve  tam simetrik olmayacak" şekilde meydana gelmiş" olmalı."    


                                                  
                                   
dailyknowledges.com. (değiştirilerek şekillendirildi.Şubat 2024)
                                                       
 DNA ,DNA zincirleri ve aminoasitler canlıların sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmiş olmalı.DNA nın ve zincirlerin sağ-sol vucud yarılarındaki ayna görüntüsünün tersi yerleşimi  sağ elli leading strand'in daima kalıp olarak kullanılmasını sağlayarak  ve protein sentezinde 180 derece zıt yönde kopyalanması nedeniyle tüm canlılarda kullanılan amino asitlerin sol-elli olmasını sağlar.                       Zıt yönlü ve tam simetrik olmayan iki süper karadelik çarpışması yeni
 Evren içinde yeni bir Evren yada evrenler oluşturabilir


Evren oluşumunun açıklanmasında BING-BANG  KURAMI geçersiz olabilir.Zıt yönlü tam simetrik olmayan iki dev karadelik çarpışması, Evren içinde yeni bir Evren yada zıt yönlü asimetrik kiral evrenler ve herşeyi  meydana getirebilir,                    

Atomaltı parçacıklardan Evrene kadar  her şey;tam simetrik olmayan fiziksel ve kimyasal olarak benzer , zıt yönlü  ve yüklü ( Pozitif -negative,sağ-sol ,kuzey-güney,yukarı- aşağı,doğu-batı.. ..)   birbirlerinin ayna görüntüsü veya ayna görüntüsünün tersi   şeklinde fakat  hafif asimetrik yapıda (chiral-handed) meydana  gelmiş olmalı.Bu olgu bilinmeyen  temel bir doğa kanunu olabilir ve adına "asimetrik zıt yönlü ikililik"yada "homokiral  simetri kırılması"olarak nitelenmeli.


                                                 
                                                          (Resim Wikipedia'dan alınmıştır.)
Beyin yarım küreleri zıt yönlü ve asimetrik yapıdadırlar.fonksiyonları farklıdır. Beyin yarım küreleri arasındaki bağlantılar kesilirse,vucutta iki farklı beyin yönetimi oluşabiliyor.Örneğin sağ el pantolunu giymeye çalışırken sol el indirmeye çalışır. "Zıt yönlü ikililik "bir canlı olabilme gereklerinden biri olmalı.
                                                                    sol vucud yarısı     sol vucud yarısı
                                                    
                                                    Sol el avuç içi                      Sol el dış yüzü
Ayna görüntüsü  yukarıdan  aşağıya 180 derece döndürülerek ve yapısı bozmadan ayna görüntüsünün tersi konumuna getirilmiştir ,sol el dış yüzü aminoasit yerleşimi gösterilmiştir. Tüm amino asitler  canlıların sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde sol elli  olarak yapılanmasının nedeni,DNA  zincirlerinin hücre çekirdekleri içinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi ve yine aynı şekilde  ikili sarmal yapıdaki DNA nın  bir bütün olarak sağ ve sol vucud yarısı bölümlerinde ki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi tüm amino asitlerin sol elli olmasını sağlıyor olmalı

Sol eldiveni yapısını  bozmadan sağ  eldivene hiç bir şekilde dönüştüremeyiz.Resimde avuç içini gördüğümüz sol elimizi,tersine çevirdiğimizde ,elimiz yine sol eldir fakat sol yönü gösteren sol başparmak şimdi sağ yönü göstermektedir.DNA strandlerinin hücre çekirdekleri içinde ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ve DNA ikili sarmalının tam bir bütün olarak canlı vucudlarının sağ ve sol yarı bölümlerindeki  hücre çekirdeklerinde  birbirlerinin  ayna görüntüsünün tersi yerleşmiş olmalıdır. Bu yerleşim sayesinde  sağ elli leading strand protein sentezinde daima kalıp olarak kullanılarak 180 derecelik zıt yönlü kopyalanan nedeniyle   bütün amino asitler sol elli meydana gelmişlerdir.Bu bir doğa ve canlılık sırrı olmalıdır.


                                                  
                                    
Tipik bir lipit çift tabakasının şematik enine kesit profili. Üç farklı bölge vardır: tamamen hidratlanmış ana gruplar, tamamen susuz olan çekirdek ve kısmi hidrasyonlu kısa bir orta bölge. Baş grupları nötr olmasına rağmen, moleküler düzenlemeyi etkileyen önemli dipol momentlere sahiptirler.
Yaşamın oluşması için gerekli homokiral moleküller ya sağ elli (right-handed yada sol elli(left- handed )olabiliyor .Yaşam bu moleküllerden ya sağ elli yada sol elli olanı seçiyor.Sağ eldiveni 180 derece döndürürseniz sol eldiven gibi görünür .Gerçekte yine sağ eldivendir.Doğa ,yaşamıoluşturan moleküllerde ve DNA yapılanmasında bu hileyi yada aldatmacayı kullanarak sağ elli ve sol elli yapılanmayı  sadece sol elli aminoasitleri yapıtaşı olarak kullanmasıyla gerçekleştiriyor olmalı.DNA ikili sarmalları da yine sağ ve sol yarı vucud hücrelerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklindedir ve tam simetrik değildirler.
            

Canlı bir hücre oluşabilmesinin yada canlılığın meydana gelmesi için temel koşullardan birisi hücre zarını oluşturan lipid moleküllerinin iki sıra dizilimidir.Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi,lipid molekülleri iki ana zıt kısımlarını dizilimiyle oluşur.Dışta suyu seven (hidrofobik),içte ise suyu sevmeyen(dehidrobik)kısımlar yanyana dizilerek  hücrenin dış iskeletini yaparlar.RNA lar çoğunlukla tek zincirden oluşur .DNA ise ikili sarmal zincirden meydana gelir .
Evrim sürecinde ve yaşamın ortaya çıkmasında zıt yönlü ve elli(handed) yani sol elli ve sağ elli  RNA lar karşılaşıp birleşerek DNA yı yani yaşamı ortaya çıkarmış olmalı.                      

    Ortadaki resim normal görüntüm. Resimlerden birisi sol yüz görüntüm diğeri ise sağ.. Normal bir fotoğrafınızın ayna görüntüsü fotokopisini alın; ayna görüntüsü ve normal fotoğrafınızı tam ortadan ikiye ayırın ve solu-diğer fotoğrafın solu ile,ötekini de sağ-sağ olarak birleştirin. Resimde görüldüğü gibi yüzünüzün sağ ve sol görünümlerinin  elde edersiniz vetam  simetrik olmadığını saptarsınız. İnsanların ve diğer tüm canlıların sağ ve sol vucut kısımları(vucudumuzu tam ortadan ikiye bölersek) tam simetrik değildirler.,az-çok  çok farklılıklar vardır.Bu farklılığın canlıların yapıtaşları olan homokiral (homochilarity)moleküllerdeki  lokalizasyon nedeniyle oluşan simetri kırılması olduğunu düşünüyorum. Sağ yüzümüz ile sol yüzümüz arasındaki farklılık,sağ elimizle -sol elimiz arasındaki farka benzer.Sağ elimizi aynada sol elimiz olarak görürüz fakat ellerimiz tam simetrik değildirler yani  yapıtaşı moleküllerin yerleşimi nedeniyle simetri kırılması vardır.

          


"Tam simetrik olmayan,fiziksel, kimyasal benzerlik gösteren, komşu veya aynı yapı altında oluşmuş canlı-cansız ikili,zıt yönlü ve zıt ve polarite  (+ , -)gösteren  herşey  (atom altı parçacıklardan yıldızlar Galaksiler  ve Evrene kadar ) bir   doğa kanunu na  göre meydana gelmiş olabilir."Bu olguyu"ZIT YÖNLÜ VE ZIT  YÜKLÜ  ASİMETRİK İKİLİLİK  yada homokiral  (HOMO CHİLARITY-HANDEDNES) simetri kırılma kanunu olarak adlandırabiliriz.

 Özellikle canlılarda bu özelliklere polarite de(kutupluluk eklenmeli.Canlılardaki oluşan elektro -kimyasal akımlar ve elektro-manyetik alanlar homoikral asimetrik yapılanma nedeniyle meydana geliyor olmalı.Zıt yönlü ikili homokiral yapılanmalardaki asimetri oranı sağ ve sol ellerimiz  arasındaki simetri kırılması gibidir ,llerimiz ebenzer fakat tam simetrik değildirler. Aralarında küçük bir simetri farkı vardır. Birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedirler. Bu teori Kuantum dolanıklığı ile Görecelik teorisini birleştirebilir ve Her şeyin teorisinin vede yaşamın oluşmasının temeli olabilir. Hemen hemen her yapılanmada görece bir zıt yönlü homokiral asimetrik  ikililik var.                                                

Resimdeki kedinin sağ ve sol vucud yarıları ve göz renkleri farklı.Tüm kedilerde  diğer canlılarda resimdeki kadar belirgin farklılık yoktur fakat sağ-sol vucud yarıları zıt yönlü tam simetrik olmayan formda oluşarak birleşmiştir.."Zıt yönlü asimetrik ikilik"çok belirgin.

                                                                

PKS 2014-55, görünür ışıkta bakıldığında sıradan bir radyo galaksisidir. Ancak olağanüstü MeerKAT radyo teleskopunun merceğinden bakıldığında, olağanüstü ayrıntılarla belirgin bir X ortaya çıkar. (Uzak yaşam).Resimdeki galaksi birbirinin ayna görüntüsü olan iki parçadan oluşuyor. İnsan vücudunu ikiye böldüğümüzü hayal edelim. İnsan vücudunun sağ ve sol yarımları birbirinin ayna görüntüsü olarak birleştirilmiştir ve tamamen simetrik değildir. Bu durum aynı şekilde  galaksi yapılanmasında da var. Önerdiğim "zıt yönlü asimetrik ikililik" teorisini de doğruluyor gibi.


 
                                       
Vucudumuz tam ortadan ikiye ayrıldığında sağ ve sol  iki vucud yarılarıoluşur. Tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi benzer fakat tam simetrik değildirler.Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsüdürler fakat tam simetrik değildir ve kiraldir


                                                                 

Canlılardaki yapılanma modeli Evrendeki diğer oluşumlara benzeyebilir .LO nun yapılanması insan vucudunun sağ ve sol yarılarını birleşip tek bir bütün oluşturmasına benziyor sanırım.Başka bir deyişle zıt yönlü  hafif asimetrik  ikili yapılanma her şeyde var
Jüpiterin uydusu LO ili yarım kürenin tam ortada birleşmesiyle zıt yönlü ikili yapılanmasına devam ediyor.Uzun yıllar sonra tam ortadaki birleşme yeri kaybolacak ve volkanik aktivite gittikçe azalacak (Şubat 9,2024) https://missionjuno.swri.edu
                                                                                      
                                                    

Son araştırmalar, galaksimizin, ışıkla veya normal maddeyle etkileşime girmeyen gizemli madde biçimlerinden oluşan geniş bir "ayna yıldız" popülasyonuna sahip olabileceğini öne sürüyor. Mirror Star, “ayna maddesi” kavramına dayanan sanal bir uzay nesnesidir. Bu, bazı yönlerden tersine çevrilmesi dışında normal maddeyle aynı özelliklere sahip olan bir tür karanlık maddedir. Yani ayna maddesinin zıt yükleri, manyetik momentleri ve paritesi vardır.
Ayna yıldızları aynı zamanda gerçekliğin doğasına ve evrenin simetrilerine dair anlayışımız konusunda da şüphe uyandırabilir. Ayna yıldızları, evrende bizim evrenimize paralel olan ama bizim için görünmeyen gizli bölgelerin olduğu anlamına gelebilir. Bu gizli sektörün kendi fiziği, kendi tarihi ve kendi gelişimi olabilir. Ayrıca bizimkinden çok farklı olan kendilerine ait madde, enerji ve yaşam biçimlerine de sahip olabilirler. Ayna Yıldızı bu gizli sektöre açılan bir kapı görevi görebilir ve hayal gücümüzün ötesinde bir ayna dünyasına bir bakış sağlayabilir.31 .12 2023.mesostars.com

("yaklaşık dört yıl öncesi önerdiğim,"Zıt yönlü ve yüklü tam simetrik olmayan ikilik kuramım"güç kazanmakta sanırım)


                                                  

                 
                                                
DNA zincirleri hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi konumunda yerleşmiştir ve ayrıca  ikili sarmaldan oluşan DNA da bir bütün olarak sağ ve sol vucud yarısındaki hücrelerde de birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yapılanmış olmalı.Mavi el ve kırmızı el birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde  iki zincirin hücre çekirdeğindeki yerleşimini ve  ayrıca ikili sarmal yapıdaki DNA'nın bir bütün olarak sağ ve sol vucud yarılarındaki birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimini göstermekte  

Mavi elimiz veya eldiven ile kırmızı renkteki elimiz hücre çekirdeklerinde DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimini hemde ikili sarmaldan oluşan DNA nın bir bütün olarak sağ ve sol vucud yarılarında da birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimini gösteriyor.  Şekilde vucudun sağ yarısında mavi renkteki sağ el leading strand'ir(5'-3'),kırmızı el ise  lagging strand'dir(3'-5') ve  el içini gösteren kırmızı elde  parmaklar yukarı yönlü ve başparmak yine sağ yönü göstermekte.Sağ vucud yarısında yukarıdan aşağıya ayna görüntüsünün tersi konumlanan mavi el hem de  kırmızı renkli eldiven yada elimiz sağ ellidir.Vucudun sol yarısındaki hücrelerde ise mavi el lagging stand (3'-5') el içi açık parmaklar yukarı ve başparmak yine sağ yönü gösteriyor.
 Kırmızı renkteki el dış yüzü leading strand  (5'-3' ) parmaklar aşağı yönlü ve başparmak ise sağ yönü göstermekte. Elin iç yüzünü gördüğümüz sağ elimizi (leading strand)180 derece döndürürseniz resimde gördüğünüz kırmızı renkteki parmaklar aşağıda zıt yönlü sağ elimiz elde edilir. Ayna görüntüsünün tersi şeklindeki DNA zincirleri yapılanması nedeniyle, leading strand  lagging strand pozisyonuna dönüşmüştür.Tıpkı sağ elimizin ayna görüntüsünün sol el gibi olması ;gerçekte sağ el olan görüntüyü sol el gibi algılamamız gibi.Ayna da sağ elimizi sol elimiz olarak algılarız.Aradaki fark sadece ayna görüntüsünün tersi yerleşimdir. Bir anlamda leading strand in ayna görüntüsünün tersi konumda yine leading strand'ir fakat asimetri ve kiralite nedeniyle lagging strand olarak adlandırıyoruz. Vucudun sağındaki hücrelerdeki Helix sarmalı vucudun sol yarısındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmiş olmalı.DNA  sarmalı sağ-ellidir (right handed)Sağ eldiveni yapısını bozmadan sol eldivene dönüştürmek asla mümkün değildir. Canlılarda  homokiral molekül yapılanmalarının genellikle sağ elli veya sol elli bir molekül tercih edilir. Canlı yapılanmasının sırrı DNA zincirlerinin ve DNA nın ayna görüntüsünün tersi formunda yapılanmış olması.DNA sağ ellidir. DNA sağ -elli olma özelliğini bozmadan ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşimi nedeniyle, protein sentezinde yapılan  tüm aminoasitlerin sol elli olmasını açıklar. Kopyalanan daima sağ elli leading zincir olduğu için ,180 derece zıt yönde sol elli amino asitler oluşmakta. Antikodonlar 3'-5' yönünde, mRNA'da kodonlar 5'-3' yönünde okunur. Örneğin, antikodon baz sırası 3'-AAG-5' ise, mRNA’daki kodon 5'-UUC-3' biçimindedirDNA sarmalları ve iki zincir vücudun sağ ve sol bölümlerindeki hücre çekirdeklerinde de lokalizasyonu birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde kiral ve asimetrik olmalıdır.
Hücre çekirdeklerinde Leading stand (5'-3') ve lagging strand(3'-5')birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde konumlanmıştır .Sağ elimizin ayna görüntüsü sol el gibidir fakat gerçekte gördüğümüz sağ eldire;leading strand'in ayna görüntüsünün tersi yine leading strand olmalı fakat kiralite ve asimetri nedeniyle lagging strand olarak adlandırılmakta yada algılanmakta.Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ,chiral ve asimetriktirler. DNA daki zincirlerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi lokalize olmuşlar ,homokiral(homochiral) ve asimetrikler. 
Hücreler içindeki DNA sarmalı ve zincirleri ise ,vucudun sağındaki hücrelerde 5-3 (leading strand) 3-5 (lagging strand) konumunda ise vucudun solundaki hücreler de (lagging strand) ve(5-3 (leading strand)konumun da olmalı..Vucudun sağ ve sol yarısındaki hücre çekirdeklerinde ikili sarmallarda birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi konumda olmalı.
Hücreler içindeki DNA sarmalı ve zincirleri ise ,vucudun sağında ki hücrelerde (5'-3)leading strand) 3-5 (lagging strand) konumunda ise vucudun solundaki hücrelerde (3'-5')Leading strand ve(5'-3')  lagging  strand  konumunda olmalı ve ayna görüntüsünün tersi kiral(chiral) ve asimetrik formasyonundadır. İkili sarmal (helix) vucudun bir yarısında diğerine göre 180 derece dönüş yaparak  ayna görüntüsünün tersi şekline lokalize olmuştur. .Başka bir deyişle ikili sarmal vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde ,tam simetrik olmayan kiral bir formasyon içindedirler.Thalidomit bir kiral moleküldür.Sağ ve sol elli (R-handed ,L-handed) isomerlerini eşit oranda ihtiva eder.Bir isomer sabah bulantılarına iyi gelir fakat diğer izomer aynı yapıda olmasına rağmen kanserojendir ve doğum anamolilerine yol açar.Aralırındaki tek fark sağ elimizle sol elimizdeki fark gibidir.Leading strand ile lagging strand'in ayna görüntüsünün tersi yerleşiminden oluşan Helix sarmalı sağ-elli ve sol -elli  thalidomid  isomerlerinin farklı fonksiyonlarına benzer şekild,vucudun sağ ve sol yarılarında biraz farklı işlev görmesi nedeniyle sağ-sol vucud yarıları asimetrisi meydana geliyor olmalı.      

Canlılar DNA ,RNA lardan meydana gelmiştir.Uygun ortamda zıt yönlü yani sağ ve sol yönlü iki RNA zinciri "ayna görüntünün tersi şeklinde yerleşerek DNA yı meydana getirmiş olmalı. Zıt yönlü homokiral asimetrik yapılanma yaşamın oluşmasında temel faktörlerden biri olabilir


                                

       Doğa canlıların yapı taşı olarak hep sol -elli  Amino asitleri kullanılır .DNA Zİncirlerinin hücre çekirdeklerinde  birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi  ve yine ikili sarmal yapıdaki sağ elli DNA molekülünün bir bütün olarak canlıların sağ ve sol vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi mucize şekilde yerleşimi  nedeniyle protein sentezinde daima leading strand kullanılır ve sol elli aminoasitler sentezlenir.

      
Vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün  tersi yönde lokalizasyonu ,tüm aminoasitlerin sol elli olmasını sağlar.Sağ elimizi ayna görüntüsünde sol elimiz olarak görürüz fakat gerçekte gördüğümüz yine sağ elimizdir.Sağ eldivedi yapısını bozmadan asla sol eldiven yapamayız. Vucud hücrelerdeki ikili sarmalda  leading  strand (5'-3') ayna görüntüsünün tersi lagging strandir.Aslında yine leading strand dir fakat kiral yapılaşma nedeniyle asimetrik olarak leading stranda dönüşmüş olarak algılarız .Tıkı sağ ve sol ellerimiz gibi birbirlerinin ayna görüntüsüdür fakat kiral ve asimetriktirler.DNA sarmalı ve zincirler.vucudun sağ ve sol yarısındaki hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmiş olmalı be bu yerleşim canlı olabilme ve yaratabilmenin önemli bir gizemi olmalı Zıt yönlü ve homokiral asimetrik ikililik temel bir doğa kanunu olmalı. DNA zincirleri birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmiş ve kiral ve asimetriktirler.
.
Çok hücreli tüm canlı vucutlarının sağ ve sol yarıları tam simetrik değildir ve farklılıklar vardir.Bu iki farklı yarım vucut yapılarının birleşmesiyle tek bir canlı vucut yapıları oluşur.Yapay bir canlı henüz yapılamadı.Bunun en önemli sırlarından biriside sağ-sol vucut yapılarının farklı olması yanı tam simetrik olmayışıdır.Su,buz ve su buharı aynı moleküler yapıya sahiptir sadece  moleküler dizilimleri farklıdır.Aynı canlının sağ ve soludna benzer yapılanma farklılıklar doğuruyor olmalı.

                                                                        

             DNA nın iki zinciri vardır ve hücre çekirdeklerinde  zıt yönlü  ayna görüntüsünün tersi konumunda yerleşmiştirler fakat tam simetrik değildirler. DNA'nın kendiside bütün bir ikili sarmal yapı olarak canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi konumda yerleşmiş olmalı.Doğanın bu harka keşfi canlılardaki protein sentezinde tüm amino asitlerin sol elli olmasını sağlamış olabilir.Sağ elimiz sol elimizin ayna görüntüsüdür ve kiral(chiral)dirler ve tam simetrik değildirler. .


Kozmik ışınlardan manyetik olarak polarize edilmiş radyasyon, iki ayna proto-yaşam formu arasında biraz farklı bir mutasyon oranına yol açan bir tür "el tercihini"(handedness-ellilik) iyonize etti. Zamanla, sağ(right-handed) elini kullanan moleküller, sol-elli  (Left-handed) benzer moleküllerin önüne geçti.Bu şekilde önemli olan DNA yı sağ ve sol zıt yönlü iki sarmalın (helix) birleşerek oluşturmasıdır.DNA da  zıt yönlü asimetrik homo kiralite(ellilik-handednes )var ve sağ yönlü sarmal, kozmik ışınlar yoluyla daha dominantlaşmış olmalı.
  Kendi üzerine katlanan bir RNA virus  zinciri.DNA ve RNA virusleri tek  bir  zincirden oluşurlar.Yek başlarına çoğalamazlar.Üremeleri için başka cablılara  aracılar vasıtasıyla ulaşmaları ve onları enfekte etmeleri gerekir.Bu şekilde DNA sarmalı    gibi ikili bir  yapıları olmadığı için ,DNA sarmalını taklit eder gibi kendi üzerine  katlanıyor .Zıt yönlü ikililik   yaşamın temellerinden biri olmalı.Henüz yapay canlı oluşturulamadı.Yapay canlı yapabilmenin sırlarından birisi zıt yönlü ikililik  olabilir.    


Büyük patlamadan bir süre sonra sadece madde ve anti -madde vardı ve bunlar birbirlerini sürekli olarak yok ediyordu.Madde ve anti-madde arasında ki çok  az bir asimetri farkı ,bugün gördüğümüz Evreni oluşturmuştur.Bizim Evrenimiz maddeden oluştuğuna göre,asimetri farkının anti-madde lehine olduğu durumlarda da sadece anti-maddeden oluşmuş Evrenler olmalıdır.İki atomaltı parçacık bir süperpozisyon halinde ise  dolanık durumdadırlar ve bu durum, iki parçacığın spinleri ile tanımlıdır. Aynı spine sahip iki fermiyon türü parçacık bir arada bulunamaz. Birinin spini bir yöne dönerken diğeri zıt yöne döner. 
Yani bu eş parçacıklardada  "kuantum dolanıklık "ilkesine göre zıt yönlü ikililik var.(Bak Güneç Kıyak. Schrödinger'in kedisi)
   Kuantum dolanıklık teorisi (Viyana Üniversitesi )        
Dikkat edilirse her iki parçacık veya cisim birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ters yönlüdür. Yani bir parçacık sağ -elli(right-handed  ise diğeri .sol -elli (left-handed) olmalıdır.Bu olgu makroskobik olarak  Atomdan Evrene kadar her şey için geçerli sanıyorum...Görecelik teorisi ile kuantum  teorisini birleştirebilir ve her şeyin teorisinin temeli olabilir.Makroskobik örnek olarak sağ ve sol ellerimiz,Dünya-Venüs ve Samanyolu -Andromeda  çiftleri gösterilebilir.Mikroskobik olarak ,yukarı-aşağı kuarklar örnektir.
Yukarı- ve aşağı kuarklar.Zıt yönlülük var

Dolanıklık teorisi, evrende bulunan iki dolanık parçanın birbirlerine zıt şekillerinde eylemler sergilemesiyle ortaya çıkmış olan bir teoridir. "Kardeş" veya "bağlı" diyebileceğimiz bu iki farklı parçacık, birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, birisi saat yönünde döndüğü sırada diğeri saat yönünün tersi yönünde dönerHemen hemen bildiğimiz herşeyin bir benzeri var.Sağ ve sol ellerimiz  ,Venüs-Dünya  ve hatta komşu  Andromeda ve Samanyolu  sipiral galaksilerinin benzerliği gibi Evrendeki herşey Atom altı parçacıklardan Evrene kadar benzer  ikili yapıda meydana gelmiş  gözüküyor.Sağ ve sol yönlülük(handednes)  yani zıt yönlülük ,fiziksel ve kimyasal benzerlik olmalı fakat tam simetrik değil;Bu ikili oluşumun ana kuralları olmalıdır. Tam simetrik olmayan ayna görüntüsü de bu kurallara dahildir. Dolanıklık teorisi, evrende bulunan iki dolanık parçanın birbirlerine zıt şekillerinde eylemler sergilemesiyle ortaya çıkmış olan bir teoridir. "Kardeş" veya "bağlı" diyebileceğimiz bu iki farklı parçacık, birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, birisi saat yönünde döndüğü sırada diğeri saat yönünün tersi yönünde dönerHemen hemen bildiğimiz herşeyin bir benzeri var.Sağ ve sol ellerimiz  ,Venüs-Dünya  ve hatta komşu  Andromeda ve Samanyolu  sipiral galaksilerinin benzerliği gibi Evrendeki herşey Atom altı parçacıklardan Evrene kadar benzer  ikili yapıda meydana gelmiş  gözüküyor.Sağ ve sol yönlülük(handednes)  yani zıt yönlülük ,fiziksel ve kimyasal benzerlik olmalı fakat tam simetrik değil;Bu ikili oluşumun ana kuralları olmalıdır. Tam simetr
Dolanıklık teorisi, evrende bulunan iki dolanık parçanın birbirlerine zıt şekillerinde eylemler sergilemesiyle ortaya çıkmış olan bir teoridir. "Kardeş" veya "bağlı" diyebileceğimiz bu iki farklı parçacık, birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, birisi saat yönünde döndüğü sırada diğeri saat yönünün tersi yönünde döner
Kuantum mekaniğine göre ,"bir parçacık aralarında mesafe sınırı tanımaksızın aynı anda farklı yerlerde olabiliyor".Kanımca bu  parçacıklar  zıt yönlü ve elli/handed) birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde olmalılar..İkili yıldız sistemleride kuantum mekaniğinin makroskobik Evrende ki bir yansıması olabilir.Vucudumuzu tam ortadan ikiye ayırırsak sağ ve sol vucut yarısı aynı kurama göre meydana gelmiş olmalı.Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde  ve sız yönlüdürler.Venüs- Dünya,Uranüs- Neptun,Andromeda-Samanyolu ikili oluşumları da aynı atom altı parçacıklar gibi oluşmuşlardır tek fark belirsizlik ilkesine uymaları  olmalıdır.
Çoklu Evrenler varsa bunlarda yine aynı kurala (Tam simetrik olmayan ,fiziksel ve kimyasal olarak benzer Evrendeki tüm zıt yönlü (sağ-sol ,kuzey-güney,yukarı- aşağı.. ..) ayna görüntüsü şeklindeki  tüm ikili  oluşumlar, bilinmeyen  bir doğa kanuna göre meydana gelmiş olmalı.) bağlı olarak sağ- elli (right-handed) ve sol -elli (Left-handed) ayna görüntüsü şeklinde olmalıdır. Tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi

                   Nötron yıldızları,magnetar ve Pulsar patlamaları ve ışınımları  kutuplardan olur .
 Sağ-sol,kuzey-güney,aşağı-yukarı gibi zıt yönlerdedir ve tam simetrik olmayan kiralite(handedness)kuralı bu yılızlarda da geçerli olmalı

Güneşimiz neden tektir sorusu akıllara gelebilir.Evrenle ilgili son araştırma ve keşiflerde çok sayıda ikili yıldız sistemleri bulundu.Evren stabil değildir ve sürekli değişimler yeni doğumlar ve ölümler olmakta.Güneş benzeri ikili yıldız sistemlerinin de değiştiği,bu iki yıldızın birbirinden çok uzaklara ayrılabildiği bazen de birleşerek tek bir yıldız haline gelebildiği gözlenmiştir.                          Hidrojen spekturum tübü,Herşey hidrojenden meydana gelmiştir ve burada zıt yönlü                                asimetrik ikililik var.

Hidrojenin en yaygın izotopu olan protium, bir proton ve bir elektrona sahiptir. Tüm kararlı izotoplar 
içinde  nötron içermeyendir.Protonium ,modifiye bir pozitron olabilirmi?Yani zıt yönlü asimetrik ikililik herşeyin oluştuğu Element olan Hidrojende de olmalı
Elektronlar negatif yüklüdür ve bir elektrik alana konulduğunda alanla ters tarafa yönlenirler. Pozitronlar aynı kütleye sahip ama pozitif yüklü olduklarından elektrik alana konulduklarında, alanla aynı ama elektronla ters yönde hareketlenirler. Aralarında yine zıt yönlü ve Zıt yüklü hafif asimetri vardır. Elektronları sayısı her zaman pozitronlardan fazladır Zıt yönlü (sağ-sol,kuzey-güney,doğu batı,aşağı yukarı...)asimetrik ikilik kanunun temellerinden birisi de Elektron(-),Pozitron(+) ikilisi olmalı                                                                Helyum
Helyum bir elektrik alanına yerleştirildiğinde gri, bulutlu bir parıltı oluşturur; özellikle yüksek bir voltaj kullanılıyorsa kırmızımsı-turuncu  gösteren renksiz gaz. Zıt yönlü ikililik oluşumuna dikkat ediniz..Zıt yönlü bu ikililikte ayrıca çok küçük bir asimetri olmalı.
                                                               Helyum atomu

Tüm elemenler Hidrojen atomunun çeşitli birleşmelerinden  meydana gelir.Helyum, iki proton ve (genellikle) iki nötron içeren bir çekirdeği çevreleyen atomik yörüngelerde bulunan iki elektrondan oluşur. İkilik ve zıt yönlü asimetri helyumun yapısındaki bu iki  proton da ve nötronda  vardır hatta protonu oluşturan kuarklarda da bulunmaktadır.Nötronlardaki asimetrinin varlığı çok önemli olmayabilir esas olan protonlardır. 
      


                                                                          
Jüpiterin uydusu LO ili yarım kürenin tam ortada birleşmesiyle zıt yönlü ikili yapılanmasına devam ediyor.Uzun yıllar sonra tam ortadaki birleşme yeri kaybolacak ve volkanik aktivite gittikçe azalacak (Şubat 9,2024) https://missionjuno.swri.edu

                          
                                                                             

                              
Sağ ve  sol zıt yönlü ve yüklü  ikili kiral ve asimetrik Evren ve çoklu evrenler modeli. Evrenler tam simetrik değil,zıt yönlü , fiziksel ve kimyasal olarak benzer olmalı İki süper-süper  büyüklükteki karadeliğin çarpışıp patlamasından doğan enerjiden yeni bir ikili  Evren meydana gelebilir. İç içe bulunan sayısız yarım halkalar şeklinde genişleyen çoklu ikiz Evrenler sistemi olabilir.
                                                             
                                                                                                Gezegen nebulalarında zıt yönlü ikilik var
                                                               
  Son keşiflere göre Samanyolu ve andromeda'nın da aralarında bulunduğu bine yakın galaksi gurubu aynı yönde belirli bir yere ilerlemekteler.Bu galaksilerin karadelikleri birleşip süper-üstü büyüklükte ,limit sınıra ulaşmış süper karadelikler ve süper galaksileri meydana getirebilir.Ayrıca Evrenin ilk zamanlarıda süper büyüklükte karadelikler belirlendi .Çarpışıp patlayan iki  süper karadeliğin yıkıcı etkilerine direnmiş olmalılar. Madde ve enerji bolluğunda daha da büyüyebilirler. Bu süper -karadelikler gelecekteki yeni Evrenlerin hazırlayıcısı olabilir.İç içe ikiz Evrenler oluşumu sürekli,belirli zaman aralıklarıyla devam ediyor olmalı.(Bak Evren içinde Evrenler  E.Sayın)


(Physics Central,2010)    Samanyolu galaksisinin merkezinde yer alan  karadelik ,uzun zaman aralıkları ile şekilde gördüğünüz   toplam büyüklükleri 50000 ışık yılı olan ikili baloncuklar ve ikili  jet ışımaları oluşturmaktadır.Bu balonlar neden tekli olamıyor?" İkili zıt yönlü ve yüklülük   kanunué  burada da geçerli olmalı .Bu ışın kümelerinden birisi sağ yönlü ise diğeri sol yönlü ve elli(handed) olmalıdır .Yani sağ ve sol ellerimizin yerleşimi gibidir. Samanyolunda çok fazla miktarda anti-madde izlenmektedir.Kara deliğin ürettiği  zıt yönlü iki devasa balanun birisi madde .diğeri ise  anti madde temell, olabilir


Nötron yıldızları çarpışması.Yıldızlar ,zıt yönlü ve asimetrik olmalı

COBE uydusu ile belirlenen kozmik arka plan radyasyon spektrumunu.İki kutupluluk  yani sağ-sol yada kuzey-güney asimetrisi çok belirgin.Bu ışıma bing-bang yerine iki büyük süper-üstü büyüklükte karadeliğin çarpışmasından geriye kalandır.Kozmik ışıma ile birlikte ,gravitasyonel dalgalarda olmalı ve bir gün teknoloji geliştikçe belirlenebilir.


 Büyük patlama yerine ,çok büyük iki süper karadeliğin çarpışıp patlamış olması ve ikili yada tekli  Evreni meydana getirmiş olması ihtimal dahilindedir. Büyük patlamadan sonra madde ve anti madde oluştuğu bilinmektedir.  Madde ve anti madde eşit olmamalı ve bu simetri farkı bilinen Evrendeki maddeyi oluşturmalıdır. Anti-madde fazla ise ,anti maddeden oluşan bir Evren meydana gelmeli.Birbirini yok eden madde ve anti- madde birleşmesi sonucu çıkan Enerji  mutlak nötr ve tam simetrik  yada mutlak  karanlık maddenin ve Karanlık enerjinin olası kaynağı olmalı.Karanlık maddenin gözlemlenemez oluşu tam mutlak simetri ye bağlı olabilir.

Evrende ve herşeyde "mutlak simetri"sadece ve sadece karanlık enerjide olmalı ve bu nedenle görünmez oluyor sanırım  

Karanlık enerji ve karanlık madde birbirlerine dönüşüyor olabilir.Karadelik oluşumunda büyümesinde karanlık enerjinin de önemli rolü olabilir.

Oluşan her madde ise  sağ ve sol yönlü yada başka deyişle  elli(handed) madde şeklindedir. Sağ yönlü ve Sol yönlü  maddeler ayna görüntüsü şeklinde birleşmiş olmalı tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi.Vucudumuzu tam ortadan ikiye bölersek ,oluşan sağ ve sol vucud yarıları birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedir. Her madde ve canlının sağ ve sol yarılarının birleşmesiyle tek bir canlı veya bir cisim  meydana getirirler. Aynı kural anti-maddeden oluşabilecek canlı ve cansız varlıklar içinde geçerlidir.

" Sağ-sol zıt yönlü ve asimetrik ikilik kanunu" Evrenin,olası çoklu  Evrenlerin,galaksilerin,yıldızların  hatta atom ve atom altı parçacıkların oluşmasında da belirleyici olabilir.

Özet olarak herşeyin temelinde ve oluşumunda ;tam simetrik olmayan zıt yönlü ve yüklü ikilik vede fiziksel, kimyasal benzerlik  var olmalı.


                                                                  

Bir çubuklu sarmal gökada ve bir merceksi gökada bir araya gelerek bu etkileşimli çifti oluşturur.Bu tür yapılanmalarda belkide milyarlaeca yıllık bir süreçten sonra zıt yönlü ikili yapılanma oluşabilir sanıyorum.Bu aşamada bu iki galaksi arasında kiralite yok,24 ocak 2024 de eklendi.Kaynak: https://go.nasa.gov/3ufkM6R           
                                                   

                                                                      

      
                               
                             Etiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa