17 Eylül 2020 Perşembe

Çoklu Evrenlerin yaratıcıları devasa karadelik çarpışmaları olabilir.James Webb ilk kara deliklerin yıldızlardan oluşmadığını doğruladı. (Teşekkürler NASA ve James Webb)

Çoklu Evrenlerin yaratıcıları devasa karadelik çarpışmaları olabilir.James Webb ilk kara deliklerin yıldızlardan oluşmadığını doğruladı. (Teşekkürler NASA ve James Webb)

                                             
James Webb Teleskobu'ndan elde edilen veriler, ilk kara deliklerin yıldızlardan oluşmadığını doğruladı.
Yıldızların ve kara deliklerin doğuştan gelen hakları meselesi bir tavuk-yumurta meselesidir. İlk önce ne geldi? Devasa yıldızların kara deliklere dönüştüğüne tanık oluyoruz, bu kanıtlanmış bir gerçek. Aynı zamanda, erken evrende tespit edilebilir kütleye ulaşmaya vakti olmayan süper kütleli kara deliklerin varlığına da odaklanıyoruz. “James Webb” bu gizemi çözmeye hazır görünüyor.mesonstar.com.(Şubat 8,2024
)Erken Evrendeki süper karadeliklerin BIG_BANG öncesinden de var olabiceğini yazmıştım.Süper karadelikler Evrenimizden daha yaşlı olabilirler; big -bang sonrasında içinde yaşadığımız yeni Evren içinde kalmış olmalılar ve  yeni galaksileri ve yıldızları oluşturmuşlardır.Çoklu Evrenler veya tarafımdan önerilen "Evren içinde Evrenler"kuramı veya deyimini destekleyen bulguları hemen hemen hergün Jamess webb ve Hubble tarafından desteklenmekte.Big-bang tekillikten doğmuş olmamalı.. Azami yoğunluğa ve kütleye ulaşmış devasa  bir karadelik patlaması ve limit büyüklüklere yakın iki karadelik çarpışması büyük patlamayı  oluşturmuş olmalı.Big-bang'den etkilenmeyen karadelikler ,nötron yıldızları.kuasarlar ve diğerleri yeni Evrenimizi yapılandırmış olmalı.

                                   
James Webb Teleskobu'ndan elde edilen veriler, ilk kara deliklerin yıldızlardan oluşmadığını doğruladı.16.2.2024 kaynak :https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad1bf0               

Süper-üstü yoğunlukta ve olağanüstü büyüklükte devasa  kara delikler,Evren yada çoklu evrenlerin yaratıcıları olabilir.
Zıt yönlü  iki süper- süper boyutlu ve kütleli  kara delik çarpışırsa ne olur? Eski Evren dışa atılır ve ikili zıt yönlere sahip iki yeni Evren yada tekli Evren  oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu Evren suya atlan taşın oluşturduğu halkaların en içte olanıdır ve en yenisidir.
Çoklu Evrenlerin dizilimi ,suya atılan taşın oluşturduğu dalgalara benzer olmalı. Halkalar şeklinde zıt yönlü ve asimetrik ikili Evrenler içten-dışa doğru en genci ,en içte olmak üzere dizilmiştir. Zıt yönlü iki süper kütleli karadelik çarpışmasında doğan enerji ve diğer oluşumlar, içinde bulunduğu Evrenin içinde bir yada iki yeni Evren oluşturabilir. 
Tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi, ikiz Evrenler birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde fakat tam simetrik değildirler Bilinmeyen limit sayıya yada sonsuz sayıya kadar Evrenler olabilir .En dıştaki en yaşlı Evren de zamanı geldiğinde herşey gibi ölür ve yeni bir sürecin başlangıcını tetikleyebilir yada yok olur.

                                                     

                

  Lazer İnterferometre Yerçekimi Dalgası Gözlemev i (LIGO), kara deliklerin birleştirilmesiyle oluşturulan uzay-zamandaki dalgalanmaları keşfetti. Kredi: Caltech.(Scienteific American)İki süper-süper-süper-süper-zıt kara delik çarpıştığında ne olabilir?              

                          

                                        


                                                       Nötron yıldızları çarpışması;Evren içinde çok geniş içinde yıldız olmayan devasa boşluklar var.Bu boşlukların yaratıcılarıda çarpışan nötron yıldızları olabilir.
                                                                     

            Bu resim dört yıl öncesinden önerdiğim Evren içinde Evrenler modelinin bir benzeri olmalı.(nasa.gov.2024).Resim daha ayrıntılı incelenebilirse galaksilerin birbirlerinden uzaklığı gitikçe artmalı ve en içteki en küçük galaxi ve genç , en dıştaki de en eski ve yaşlı  galaxi olmalı sanıyorum.Süper büyüklükte ve yoğunlukta tek bir karadelik patlamasından bu galaksiler ve bu tür bir yapılanma meydana gelmiş olabilir.Bu tür oluşumlar Evren içinde Evren oluşturamayan yapılardır, karadelik veya nötron yıldızları çarpışmaları yada bir karadelik bir nötron yıldızı çarpışmalarıyla oluşabiliyor sanıyorum.


                                                               

                                                 Erken Evrende gözlemlenen 13 milyar yaşında devasa bir karadelik

 Karadeliklerin yaşı bildiğim kadarıyla içinde bulundaki galaksinin yaşı veya  çöken dev yıldızın yaşına göre belirleniyor. Karadelikten ışık gelmeyeceğine göre ışık analizi ancak zaman zaman karadeliklerin yaydığı  kusma diye adlandırılan devasa ışık huzmelerinden yapılabilir.Kanımca karadeliklerin yaş  belirlemeleri kesin olmamalı."Big-bang" ten öncesi olamayacağı veya   daha yaşlı karadelik olamayacağı ön yargısı hesaplamaları etkileyebilir.Çoklu Evrenler varsa ,erken Evrende gözlemlenen  devasa karadelikler patlama yada çarpışmadan etkilenmemiş yada az etkilenmiş olabilirler ve yeni Evreni oluşturma görevini üstlenmiş olabilirler

                 İKİLİ EVRENLER İÇİNDE,İKİLİ YENİ EVRENLER  MODELLERİ
Evren oluşumunun ilk dakikalarında kütle çekim dalgaları görünümü.(Ocak 2024)

Resimdeki kütle çekim dalgaları Evren içinde Evrenler modellerime benzer görünümde.Kütle çekim dalgalarının en içteki olanı en içteki Evren ve  en genç Evren ,en dıştaki kütle çekim dalgası  ise en yaşlı evren olarak düşünülebilir. En dıştaki Evren limit büyüklüğe ve sınırlara ulaştığında ölüyor olmalı.Yaklaşık dört yıl önce önerdiğim bing-bang'in tekillikten oluşmadığını ve bing-bang 'in limit büyüklüğe ve yoğunluğa ulaşmış bir  karadelik patlamasından veya  devasa kütle ve yoğunlukta iki zıt-yönlü karadelik çarpışmasından olabileceği teorimi destekler nitelikte.


                               

                             Genç değişken yıldız Sgr V1741'de birikim patlaması keşfedildi(Ocak 2024).Devasa bir karadelik patlamasıda benzer  görünümü oluşturabilir sanırım.Halkaların her biri Evren olarak kabul edilirse, en genci en içteki  gördüğümüz patlamayla oluşan en genç Evren en dıştaki ise en yaşlı Evren olabilir.

                                                                    

Çoğunlukla kırmızı dev yıldızlardan oluşan bir topun etrafında genç parlak mavi yıldızlarla dolu neredeyse mükemmel bir daire oluşuyor. Arada neredeyse tamamen boş görünen ayırt edici bir boşluk var. Big-Bang' den ekilenmeyen bazı karadelikler Evrenimizdeki en eski galaksileri benzer şekilde hızla oluşturabilir.                                                                                           

 James webb eski evrendeki süper karadeliklerin yıldızlardan oluşmadığını doğruladı.8.şubat.2024.nasa gov.
                                                                                                                                                                                  


                 İkili, zıt yönlü ve yüklü ,tam simetrik olmayan çoklu ikili Evrenler sistemi

                  


 Çoklu Evren sürekli  genişleyen  çoklu  ve zıt yönlü yarım halkalar şeklinde olmalı. Yeni  oluşan her Evrende  ikilz ve zıt yönlü olmalı  Ardışık her yarım  halka bir  başka Evrendir.Limit sayıya kadar,milyarlarca Evren olası gibi.

                               Zıt yönde  genişleyen ,tam simetrik olmayan,ikili çoklu Evrenler.

                     

        Suya atılan bir taşın oluşturduğu halkaları ,tam simetrik olmadan ikiye ayırırsak,zıt yönde ve yükte hafif asimetrik ve gittikçe genişleyen  sayısız  ikili Evrenler görünümüne kısman yaklaşılabilir.                                          

İki zıt yönlü süper-üstü büyüklükte ve karadelik  çarpışması,Evren içinde  yeni bir hatta iki zıt yönlü Evren oluşturabilir.Ayrıca ikili meydana gelen ikiz Evrenler ,yarım halkalar şeklinde,zıt yönlü ve yüklü ve tam simetrik değildirler.Tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi kiraldirler.


                         Ortadaki parlak ışık  büyük çarpışma sonrası oluşan bir enerji kabul edilirse,bu resim                               görsel bir ikili Evren oluşumu hakkında aydınlatıcı olabilir. Oluşan ikili Evrenler zı  yönlüdürler  ve birbirlerinin benzeridirler fakat tam simetrik değildirlerBüyük patlamanın bir atomdan daha küçük bir alana sıkışmış bir patlamadan kaynaklandığını düşünmüyorum. Kuantum teorisine göre bunun mümkün olmadığı belirtiliyor.,Galaksilerin ve bunların karadeliklerinin birleşerek büyüdükleri biliniyor. Büyümenin bir limit sınırı olmalı. Bu aşamaya ulaşmış bir galaksinin içinde zıt yönlü süper üstü büyüklükte ve  yoğunlukta iki nötron yıldızı veya iki kara delik çarpışıp  Evren içinde yeni bir Evren meydana getirmiş olabilir. Herşeyde olduğu gibi büyüme ve yoğunlaşmanında,karadelikler ve nötron yıldızları içinde bir son sınırı olmalı.

                                  

   
                                              
                              Zıt yön ve  zıt yüklü  ikili Evren modeli.Tam simetrik değildirler.(alıntı)

           Bütün Evrenler  Zıt yönlü ve yüklü  asimetrik  gittikçe genişleyen yarım  halkalar şekline iç içe olmalı .Bu Evrenler simetik görünselerde tam simetrik değildirler . Büyük çarpışma sonrası oluşan  büyük parlamadan zıt yönlü  ikili Evrenler oluşalabilir ve bu Evrenlerde yine yarım  halkalar şeklinde iç içe l"imit sınıra" kadar genişliyor  olmalıdırlar

Bir karadelikle bir nötron yıldızı çarpışması da belki yeni bir Evren yada tamamlanamamış 
bir Evren yani Evren içinde devasa boşluklar meydana getirebilir.Evrende çok geniş büyüklükte  içinde az sayıdagalaksi bulunan  boşluklar bu duruma örnek olabilir. Sons uzluğun bir sınırı olmalı.Bu sınıra kadar milyarlarca hatta trilyonlarca Evren olası görünüyor." LIMIT  sayı  yada SINIR" denilebilecek bir evrensel sabit olmalı.Bu sayıya 'sonsuzluğun  sınırı  sayısı' da denilebilir.Genişleyen diğer Evrenlerde içten dışa doğru  ve  halka genişledikçe azalabilecek çarpışma nedeniyle yeni Evrenler  veya tamamlanamamış Evrenler olabilir fakat en içteki halkada ikili Evren oluşumu daha olasıdır         James Web resmin orta alt bölümünde görünen biri büyük patlamada 350 milyon yıl             diğeri 380 milyon yıl sonra oluşmuş iki galaksi belirledi.Evren tarihi ölçeğinde bu süre oldukça kısa olmalı.Evrenin erken dönemlerinde çeşitli büyüklüklerde karadelikler gözlemlendi.Zıt yönlü tam simetrik olmayan limit büyüklüğe ulaşmış yada yaklaşmış iki karadelik çarpışmasından diğer karadeliklerin bazıları etkilenmemiş ve zarar görmememiş olmalı .Aksine patlamadan çıkan enerjiden ve kalıntılardan  resimde gözlenen galaksileri meydana getirmiş olabilirler.                                                                                                                                            

Evrenimizin çok hızlı bir şekilde genişlediği ve galaksilerin yine hızlı bir şekilde  uzaklaşığı bilinmekte.Çoklu Evren yapısı, suya atılan taşın oluşturduğu halkaların yarıları şeklinde ikiliolabilir. Her bir yarım halka başka bir Evrendir ve sürekli genişlemektedirler.En içtekiyarımhalka  büyük çarpışma sonucu açığa çıkan  enerji ve  madde öncesi iyonlardan  meydana gelen ikiz yeni  Evrende biri  olmalı. Evrenlerin en son yarım halkaları ölü Evrendir  Uzay-Zamanın son olduğu yerdir. Süper üstü büyüklükteki bir karadelik veya nötron yıldızında bildiğimiz maddeden farklı oluşumla bulunmalı.

Limit büyüklüğe  ulaşmış  zıt yönlü süper -üstü iki karadeliğin birleşme yerine çarpışması , Evren içinde  yeni bir Evren oluşumunu gerçekleştirebilir. Çarpışan karadelikler zıt yönlü ve kütleleri birbirlerine yakın olmalıdır.Bu çarpışmadan doğan sonsuz büyüklükte denilebilecek enerjinin bir bölümü bir tür karanlık enerji olmalı :Evrenin sürekli ve gitikçe hızlanan genişlemesinin nedeni bu enerji olabilir.         Yaşam, Büyük Patlama'dan sadece birkaç saniye sonra ortaya çıkmış olabilir. Gökbilimciler, evrenin beklenmedik köşelerinde yaşamın var olabileceğine dair şaşırtıcı kanıtlar keşfettiler.https://t.co/GxHiuCHSuB. (Meson stars..-black hole).Aralık 15,2023.Evrenimizin Big-Bang ile oluşmadığını ve önceden var olan Evren içinde limit büyüklüğe devasa ulaşmış bir karadelik patlaması veya zıt yönlü iki olağanüstü büyüklükte iki karadeliğin çarpışması ile olabileceğini yazmıştım. Patlamadan etkilenmeyen karadelikler yeni Evrenin ve galaksilerin yaratıcısı olmalı;yani Evrenin ilk devrelerinde gözlemlenen karadelikler ,Evrenimizden daha yaşlı olabilirler. Çoklu Evrenler olası. Patlamayla oluşan en içteki Evren en genç Evren ,en dıştaki halkalarda en yaşlı Evren olarak düşünülebilir.,James webb her gün bu teoriyi destekleyici fotoğraflar göndermeye devam ediyor

                                                         

“James Webb” dev bir antik galakside altı küçük galaksiyi keşfetti
James Webb Uzay Teleskobu, bilim adamlarının JADES-GS-z13-0 nesnesinin şimdiye kadar keşfedilen en eski galaksi olduğunu doğrulamalarına yardımcı oldu. Bu, evrenin, bireysel yıldızların ve galaksilerin evrimini açıklayan mevcut teorilere karşı bir başka meydan okumadır.6.1.2024 mesonstars.com. source: https://www.nature.com/articles/s41550-023-01918-w
Galaksi içinde galaksiler oluşabiliyorsa, Evren içinde de yeni evrenler meydana gelmesi mümkün olabilir sanıyorum.

Etiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa