23 Kasım 2022 Çarşamba

Devasa bir Karadelik patlaması veya zıt yönlü iki karadelik çarpışması sonucu oluşabilecek patlamadan doğan sonsuza yakın büyüklükteki enerjiden yeni bir Evren yada evrenler oluşabilir


                                                            
                                   Çarpışan karadelikler.Çarpışma olabilmesi için "Karadelikler zıt yönlü ve tam simetrik                                                         olmamalı"Sağ ve sol ellerimizi karşı karşıya çarpıştırmamıza benziyor
                                 
                      28 milyar güneş kütlesi büyüklüğünde en ağır iki karadelik keşfedildi.          3.11,2024.https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad14fa.
Karadelikler galaksinin merkezinde birbirleri etrafında dönmekte.Eğer zıt yönlü iseler çarpışabilirler değilse birleşebilirler sanırım.Çarpışırlarsa inanılmaz olgular meydana gelebilir.
                                                                                           

                  James webb tarafından keşfedilen ve standart modelin sınırlarını aşan bir galaksi keşfedildi.source: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9
J.webb yeni bir keşfi daha Evrenin  oluşumunu açıklayan standart modelin bazı kısımlarının ve Big-Bang kuramının yeniden ele alınması gerektiği görüşümü doğruluyor gibi.(8.3.2024)


                                                                         

Gökbilimciler erken evrende gölgelerde büyüyen(shadows)SON
derece kırmızı, süper kütleli bir kara delik tespit ettİ
@physorg_com
26 Şubat 2024.
Süper kütleli bu karadelik big-bang öncesinden var olabilir.Başka bir deyişle big-bang tekilikten meydana gelmemiş olmalı;patlamadan etkilenmemiş veya biraz etkilenip yapısını korumuş ve çevresindeki big-bang sonrası oluşmuş bolca materyellerden yararlanarak kütlesini dahada büyütmüş sanırım.Erken evrende daha yaşlı süper kütleli karara delikler olabilir.Asıl soru ise, karadelik kaç yaşında?Big-bang ten yaşlı olması mümkün ve  bu görüş big-bang'in tekillikten ziyade başka bir olgudan meydana geldiğini desteklemekte. Çoklu evrenler olasılığı her keşifte güçlenmekte sanırım                                                                 
                                                              En yaşlı galaksi
                                          Gökbilimciler en eski galaksiyi keşfetti
Bu keşif, bilim adamlarının yıldız kümelerinin oluşma mekanizmalarına ilişkin anlayışlarını değiştirdi. Uluslararası bir gökbilimci ekibi, erken evrende dev bir galaksi keşfetti. Muhtemelen 11,5 milyar yıl önce oluşmuştur ve içerdiği yıldızlar 1,5 milyar yıl önce oluşmuştur (kırmızıya kayma yaklaşık 11). Başka bir deyişle bu olay, yıldızları oluşturmaya yetecek kadar karanlık madde halesinin henüz oluşmadığı bir zamanda meydana geldi. Çalışma Nature dergisinde yayınlandı.16.2.2024 .kaynak : https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9
Erken evrende daha yaşlı süper kütleli kararadelikler olabilir.11,5 milyar yaşındaki dev galaksinin merkezinde süper kütle ve yoğunlukta bir karadelik olmalı ve bu  karadelik kaç yaşında? Big-bang'ten yaşlı olması mümkün olabilir.Big-bang'in tekillikten ziyade başka bir olgudan meydana gelebileceği olasılığı güçlenmekte .Çoklu evrenler olasılığı güçlenmekte.


 Evrenimiz tekillikten doğan bir  büyük patlamadan meydana gelmediğini savunan tez  ve teorilerimi yaklaşık dört yıldır yazılarımla açıklamaya çalışıyorum ve erken Evrendeki yeni keşiflerin çoğunluğu bu düşüncelerimi desteklemekte.
En yaşlı galaksinin  merkezinde Evrenimizden  ve bing-bang ten daha yaşlı dev bir karadelik olmalı.  Evrenden daha yaşlı nasıl olabilir gibi bir soru akla gelebilir. Eğer çoklu Evrenler varsa,Eski evren içindeki iki devasa zıt yönlü karadelik çarpışması veya limit büyüklüğe ulaşmış dev bir karadelik patlaması Evren içinde yeni bir Evren oluşturabilir. Evrenimiz içinde milyarlarca ışık yılı büyüklüğünde çarpışmalarla ve patlamalarla oluşabilecek devasa boşluklar belirlendi ve daha büyük bir süper patlama da  yeni bir Evren oluşabilir sanırım. Bing-bang ten etkilenmeyen dev karadelikler,süper galaksiler ,nötron yıldızları, pulsar, magnetar ve Quasarlar olmalıdır..Bu oluşumlardan özellikle dev karadelikler erken Evren devresinde galaksileri ve yıldızları oluşturarak yaşadığımız Evreni yaratmış olmalı. Eski Evren dışa doğru genişler ve Evren içinde yeni bir Evren veya ikiz Evrenler meydana gelebilir.Bilim insanları erken Evrende gözlemlenen dev karadeliklerin big-bang ten sonra  oluşması için yeterli süre olmadığını belirtiyor ve bu soruya yanıt bulmaya çalışıyorlar.
Erken evre gözlemlenen galaksi ve karadeliklerin Big-bang'den veya Evrenimizden daha yaşlı olabilecekleri düşünülürse yanıt çok kolaydır;Evrenler içinde yeni bir Evren olabilmesi bir süper patlama veya çarpışma  ile mümkün sanırım. 


                                                            
                                Genç bir evrende çok yaşlı yıldızlara sahip bir galaksi keşfedildi.16.2.2024
                                                   

                                         Tasmanian  bir karadelik: Bu karadelik dahada büyüyebilir ancak büyümeninde bir limit sınırı olmalı.Limit büyümeye ulaştığında veya yaklaştığında patlayabilir yada benzer bir zıt yönlü karadelik ile çarpışabiilr.Olası patlamadan veya çarpışmadan Evren içinde yeni bir Evren yada ikiz evrenler  oluşumu için gerekli enerji ve materyel açığa çıkmalı. Çarpışma yada devasa karadelik patlama teorisi, tekillikten Evren oluştuğunu anlatan big-bang kuramınından daha gerçekçi olabilir.

Zıt yönlü ,tam simetrik olmayan , kiral ve sürekli  genişleyen Evren içinde ikili  Evrenler  modeli                                                             


                                                                  Keşfedilen en büyük pulsar bulutsusu.

 Pulsar hızla dönen bir nötron yıldızıdır.Deniz feneri gibi aralıklı ışımalar yapar. Bazen elektron ve protonlardan oluşan hızlı “pulsar rüzgarları” yayarlar. kaynak: https://arxiv.org/abs/2401.13806  (12.2.2024)Devasa bir karadelik patlasa veya iki karadelik çarpışmış olsaydı, resimde gördüğümüz şekile benzer bir yeni bir evren  görünümü ortaya çıkabilir.En içteki halka yeni oluşan en genç Evren,en dıştaki Evren ise en yaşlı olanıdır . İkisi arasında bilinmeyen  bir limit sayıya kadar yüzlerce veya milyonlarca çoklu Evren olabilir sanırım                        


                                                   

Yaşam, Büyük Patlama'dan sadece birkaç saniye sonra ortaya çıkmış olabilir. Gökbilimciler, evrenin beklenmedik köşelerinde yaşamın var olabileceğine dair şaşırtıcı kanıtlar keşfettiler.https://t.co/GxHiuCHSuB. (Meson stars..-black hole).Evrenimizin Big-Bang ile oluşmadığını ve önceden var olan Evren içinde limit büyüklüğe devasa ulaşmış bir karadelik patlaması veya zıt yönlü iki olağanüstü büyüklükte iki karadeliğin çarpışması ile olabileceğini yazmıştım. Patlamadan etkilenmeyen karadelikler ve galaksiler yeni Evrenin yaratıcısı olmalı.James webb her gün bu teoriyi destekleyici fotoğraflar göndermeye devam ediyor
                                                                 

                                                          ( Haberler.12.ocak .2024)Bir teoriye göre, bu yapılar, evrenin erken dönemlerinde meydana gelen büyük bir çarpışma sonucu oluşmuş olabilir. Bu çarpışma, maddenin büyük miktarda birikmesine ve bu devasa yapıların oluşmasına neden olmuş olabilir."Evrenin Big-bang kuramı yerine iki devasa zıt yönlü karadelik çarpışmasından veya limit büyüklüğe ulaşmış dev bir karadeliğin patlamasından  meydana gelebileceği "teorimi destekler nitelikte sanırım.   
                                                      

                                              13 milyar  yaşında süper-yoğunlukta bir karadelik
Karadeliklerin yaşı bildiğim kadarıyla içinde bulundaki galaksinin yaşı yada çöken dev yıldızın yaşına göre belirleniyor.Karadelikten ışık gelmeyeceğine göre ışık analizi ancak zaman zaman karadeliklerin yaydığı  kusma diye adlandırılan devasa ışık huzmelerinden yapılabilir.Kanımca karadeliklerin yaş  belirlemeleri kesin olmamalı."Big-bang" ten öncesi olamayacağı  yada  daha yaşlı karadelik olamayacağı ön yargısı hesaplamaları etkileyebilir.Çoklu Evrenler varsa ,erken Evrende gözlemlenen  devasa karadelikler patlama yada çarpışmadan etkilenmemiş yada az etkilenmiş olabilirler ve yeni Evreni oluşturma görevini üstlenmiş olabilirler.
                                       
                                          Karadelikler ve Evrenle ilgili görüş ve                                       bilgilerimizle  bağdaşmayan                                                    en eski kara deliğin keşfi  doğrulandı                                        
                                                         

                                                    Gözlemlenen ve bilinen ene ski karadelik(18.2.2024)

Bu nesne bizden 13,4 milyar ışıkyılı uzaklıkta, yani Büyük Patlama'dan sadece 440 milyon yıl sonra var olduğu anlamına geliyor. James Webb Kızılötesi Gözlemevi'nin fırlatılması, erken evrende birçok keşif olacağını öngörüyordu.

Bilim insanları artık o zamanlar hayal bile edilemeyecek kütlelere sahip kara deliklerin varlığına ikna olmuş durumda ve bu durum onları bu nesnelerin ve evrenin kendisinin evrimine ilişkin modellerini ve kozmolojisini yeniden yazmaya zorluyor. Webb burada duracak gibi görünmüyor çünkü bu onun kara deliklerin ortaya çıkışı ve büyümesine ilişkin yeni bir model oluşturmaya ve evrenin erken dönemlerindeki süreçleri açıklamaya yetecek kadar malzeme toplamasına olanak tanıyacak. Örneğin mevcut teoriye göre GN-z11'in merkezindeki kara delik, maddeyi düşündüğümüzden beş kat daha hızlı yutuyor olmalı. Aksi takdirde Büyük Patlama'dan 440 milyon yıl sonra tespit edilebilecek kütleye ulaşamayacaktı. Üstelik dev bir yıldızın çökmesiyle değil, doğrudan evrenin doğumundan sonra oluşan yıldızlararası gazın çökmesiyle oluşmuşlar. "Webb" tarafından toplanan materyalin, daha sonra tutarlı bir teoriye dönüştürülebilecek yeni kozmolojik hipotezler üretmek için yeterli olduğuna inanılıyor. https://www.nature.com/articles/s41586-024-07052-5

                                                 

James Webb Teleskobu'ndan elde edilen veriler, ilk kara deliklerin dev  yıldızların çökmesinden oluşmadığını doğruladı.
Yıldızların ve kara deliklerin doğuştan gelen hakları meselesi bir tavuk-yumurta meselesidir. İlk önce ne geldi? Devasa yıldızların kara deliklere dönüştüğüne tanık oluyoruz, bu kanıtlanmış bir gerçek. Aynı zamanda, erken evrende tespit edilebilir kütleye ulaşmaya vakti olmayan süper kütleli kara deliklerin varlığına da odaklanıyoruz. “James Webb” bu gizemi çözmeye hazır görünüyor.mesonstar.com.(Şubat 8,2024
)Erken Evrendeki süper karadeliklerin BIG_BANG öncesinden de var olabileceğini yazmıştım.Bazı süper karadelikler ve galaksiler eski evrenden ayrılıp yeni oluşan  Evrenimize taşınmış olabilirler ve bu nedenle evrenimizden daha yaşlı olabilirler ; big -bang sonrasında içinde yaşadığımız yeni Evren içinde kalmış olmalılar ve  yeni galaksileri ve yıldızları oluşturmuşlardır. Görünen ve bilinen Evrenin sınırları dışındaki herşey bir şekilde belirlenecek sanırım. Çoklu Evrenler veya tarafımdan önerilen "Evren içinde Evrenler"kuramı veya deyimini destekleyen bulguları hemen hemen hergün Jamess webb ve Hubble tarafından desteklenmekte.Big-bang tekillikten doğmuş olmayabilir. Azami yoğunluğa ve kütleye ulaşmış devasa  bir karadelik patlaması ve limit büyüklüklere yakın iki karadelik çarpışması büyük patlamayı  oluşturmuş olmalı.Big-bang'den etkilenmeyen karadelikler ,nötron yıldızları.kuasarlar ve diğerleri yeni Evrenimizi yapılandırmış olmalı.
Yaklaşık 4 yıldır savunduğum ve ileri sürdüğüm Evrenin big-bang diye adlandırılan  tekillikten oluştuğu teorisinin geçersiz olabileceğini webb teleskobu hemen hemen hergün gelen bilgilerle destekliyor sanırım. Erken Evrende gözlemlenen karadeliklerin büyük patlama öncesi de orada var olabileceği veya olduğunu ciddiyetle düşünmek gerekli sanıyorum.İki süper ötesi büyüklükte ve yoğunlukta devasa karadelik çarpışması ve patlaması , Evren içinde yeni bir Evren oluşturabilir.Bulunan en eski karadelik ve diğer karadelikler  Big-bang veya çarpışmadan sonra  büyüklükleri ve patlamaya olan uzaklıklarına göre bazıları  etkilenmemiş veya az etkilenmiş olmalı.Nötron yıldızları ve karadelikler dışında hemen hemen herşey yok olmuş ve kalıntı materyellerden beslenen karadelikler hızla daha da büyümüş olmalı.Evrende ve doğada herşey oluşuyor,gelişiyor ve yok oluyor.Aynı kural Evren içinde geçerli olabilir. Diğer bir olasılıkta içinde patlama olan Evrenin, patlamadan etkilenmeyen bileşenleri eski Evren olarak dışa atılır.Webb bu çarpışma sonucu olabilecek patlamayı belirleyemez çünkü içinde yaşadığımız uzay ve zamanı görebiliriz öncesini değil.Diğer bir olasılık ise, Evrenin erken Evresinde gözlemlenen karadelikler ve süper galaksilerin bazıları Evrenimizi terk etmiş ve oluştukları Evrene doğru gitmektedirler..
       
                                                                        

                             
                                    Erken Evrende gözlemlenen 13 milyar yaşında bir karadelik                                  

Karadeliklerin yaşı bildiğim kadarıyla içinde bulundaki galaksinin yaşı veya  çöken dev yıldızın yaşına göre belirleniyor.Karadelikten ışık gelmeyeceğine göre ışık analizi ancak zaman zaman karadeliklerin yaydığı  kusma diye adlandırılan devasa ışık huzmelerinden yapılabilir.Kanımca karadeliklerin yaş  belirlemeleri kesin olmamalı."Big-bang" ten öncesi olamayacağı veya   daha yaşlı karadelik olamayacağı ön yargısı hesaplamaları etkileyebilir.Çoklu Evrenler varsa ,erken Evrende gözlemlenen  devasa karadelikler patlama yada çarpışmadan etkilenmemiş yada az etkilenmiş olabilirler ve yeni Evreni oluşturma görevini üstlenmiş olabilirler

            

Büyük patlama yada  Big Bang, evrenin 13,8 milyar yıl önce tekillik noktası denilen bir noktadan itibaren genişlediğini ve bugünkü evrenin oluştuğunu söyler.İki süper-ötesi  büyüklükte zıt yönlü ve kütleleleri birbirine yakın yani tam simetrik olmayan karadelikler birleşme yerine çarpışırlarsa ,doğan sınırsız enerjiden  Evren içinde yeni bir Evren yada homo- kiral ikiz evrenler oluşabilir sanıyorum.

Gözlemlediğimiz uzak galaksiler ve içindeki karadelik büyük patlamadan etkilenmemiş  olabilir.Başka bir deyişle erken Evrende bulunmaları  iki devasa karadelik çarpışmasından oluşabilecek  yeni evrenin içinde kalabilmiş olabilmeleri ve bu nedenle Evrenimizden daha yaşlı olmalıdaha yaşlı olmalı.


                                                          
                                         
   iki nötron yıldızı çarpışması.(Evrenimizde son zamanlarda 10 milyar ışık yılı büyüklüğüne ulaşabilen devasa yapılar bulundu.Nötron yıldızları çarpışmasının bu devasa yapıların meydana gelmesinde katkısı olabilir.
          

                                       

                                     Bir nötron yıldızı ve bir karadelik çarpışması
 
           
Çarpışma süper.ötesi büyüklükte ve zıt yönlü iki karadelik arasında olursa yeni bir Evren meydana getirebilecek enerjiyi ve diğer materyelleri açığa çıkarabilir .Yani Çoklu evrenler,Evren içinde tek yada ikili bir Evren oluşabilir ve Bing-bang teorisi yanlış yada geçersiz  olabilir .   

 Füzyon denilen nükleer birleşme,hidrojen atomlarının birleşerek Helyumu oluşturmasıyla Güneşimizde doğal olarak yüksek ısılarda ve basınçta gerçekleşmektedir. Füzyon sonucunda Güneşte çok büyükmiktarlarda enerji çıkar.Güneşin kütle ve yoğunluğundan 40-50 milyar kat büyüklükte karadelikler biliniyor.Süper-ötesi bilinmeyen karadeliklerin limit büyüklüğü dahada fazla olmalı.

Güneşteki nükleer füzyon sonucu açığa çıkan enerji,iki süper-üstü karadelik çarpışmasında yada tek bir süper -ötesi karadeliğin patlamasında  sınırsız -sonsuz sayılabilecek enerji yanında bir hiçtir.Tekillik kuramı herşeyin bir atomdan bile daha küçük alana sıkışıp patlamasıyla oluştuğunu varsayar.

Süper-süper üstü karadelik çarpışmasından Evren içinde yeni bir Evren hatta Evrenler oluşması için gerekli enerji ve materyel bu olaylaçığa çıkabilir;bu durumda Evren içinde yeni bir Evren veya ikiz biraz asimetrik zıt yönlü evrenler  meydana gelebilir.                                                                      

Evrenin ilk zamanlarında oluştuğu gözlenen süper karadelikler ve diğer karadelikler büyük çarpışmadan öncede orada olmalılar.Büyük paltama yada büyük çarpışma ile oluşan Enerji diğer her türlü maddemsi oluşumlarla beslenerek daha da büyümüş olmalılar. Süper üstü kütledeki  karadeliklerin bazıları milyarlarca yıl sonra oluşabilecek  yeni Evrenin  yada Evrenlerin yaratıcısı olabilirler.

                                                                                                   

Evrendeki tüm galaksilerin gazları tükeniyor. Yıldız oluşumları gittikçe azalacak ve bitecek. Herşey gibi Evreninde doğması ,büyümesi ve ölümü olmalı fakat içindeki devasa  karadelikler ölümsüz yada sonsuza yakın uzun ömürlü  olmalı. Yeni bir Evren oluşumunu  yada eski evren içinde yeni Evren oluşumunu bu karadeliklerden birinin patlaması yada birbirleriyle çarpışması meydana getirebilir.Daha güçlü bir olasılık ise, "ZIT YÖNLÜ TAM SİMETRİK OLMAYAN"iki devasa  karadelik çarpışmasıyla oluşan sonsuz sayılabilecek Enerjiden yeni bir Evren yada zıt yönlü ve hafif asimetrik kiral ikiz Evrenler meydana gelebilecek olmasıdır.Karadelikler galaksileri oluştururlar  ve yeni Evrenlerin yaratıcısı olabilir.


                   
                        Gezegen Nebulası(Wikipedia)

   Gezegen Nebulaları çeşitli şekilde  ve görünümde oluşabiliyor.Şekildeki iki kalamar görüntüsün 

bir benzeride iki süper ötesi büyüklükte ,zıt yönü ve kütleleri  tam simetrik olmayan Karadelik

 çarpışmasına oluşabilir .Ortadaki parlak ışık çarpışma sonrasında oluşan patlama kabul edilirse kalamarların her biri yeni oluşan Evren olabilir.

                   

                           Süpernova Patlaması

Bir yıldızın patlamasıyla oluşan süpernovalarda yıldızına göre çeşitli görünümlerde oluşur. Şekildeki patlamayı bir süper-ötesi   ve yoğunlukta limit büyüklüğe ulaşmış bir karadelik patlaması kabul edelim,etrafındaki halkalar yeni Evren oluşumlarını gösterir.İki süper üstü zıt yönü karadelik çarpışmasıda aynı görüntüyü yani ikiz evrenler görünümünü oluşturabilir

                                    

          İkiz Evrenler. Ayna görüntüsü şeklinde zıt yönlü tam simetrik olmamalı ve kiraldirler ;tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi kiral fakat biraz asimetriktirler


                                             James webb.23,11 .2023 Yeni oluşan galaksi kümeleri ,embryo aşamasında.

Oluşacak her galaksinin içinde bir karadelik olmalı.Kara deliklerin oluşumu için yeterli zaman yoksa,bu karadeliklerin büyük patlama öncesi de var olmaları mümkün olabilir.Bu olasılık çoklu evren teorilerini destekleyebilir. Evren içinde yeni bir genç Evren, devasa karadelik patlaması veya zıt yönlü iki süper karadelik çarpışmasıyla meydana gelebilir sanıyorum

                                                          

                                                     James webb.23,11.2023   Evrenin ilk zamanlarında oluşan galaksilerde hidrojen ve helyum dan başka karbon ve diğer  metallerin ışık analizleri belirlendi. Metallerin oluşması için yeterli zaman yoksa,süpernova patlamasına benzer şekilde ,süper bir karadelik patlaması da bu metallerin kaynağı olabilir.Bing-bang teorisindeki tekillik geçersiz olabilir ve  ,'iki büyük karadelik çarpışması veya limit büyüklüğe ulaşmış bir karadelik patlaması 'yeni bir Evren oluşturabileceği teorisi daha geçerli olabilir sanıyorum.


        

                                                    

                     Zamanın başlangıcından bu yana var olan kara delikler, yıldızları içeriden yutabilir Kara delik bolluğu: Gökbilimciler 32 çarpışmayı ve gizemli bir birleşmeyi keşfetti( mesonstars.com.1.1.2024).Karadelikler zamanının başlangıcından öncede var olabilir. Yani evrenin ilk evrelerinde gözlemlenen devasa karadelikler Evrenimizden daha yaşlı olabilir.Çoklu evrenler olasılığı var.Big-bang tanımlandığı gibi olmayabilir.Evren içinde yeni Evrenler oluşumunu süper üstü kütle ve büyüklükte zıt yönlü ve yüklü iki karadelik çarpışması başlatabilir.

                                                                            

Bilim insanları Stephen Hawking ve Roger Penrose, her kara deliğin merkezinde tekillik denilen bir şeyin olduğu sonucuna vardılar. Bu, yerçekiminin sonsuz güce ulaştığı noktadır. Matematikçi ve astrofizikçi Roy Carr'ın çalışması yalnızca bu teoriye şüphe düşürmüyor. Bilim insanları, bir yıldızın çöküp bir olay ufku (yerçekimi nedeniyle ışığın uzayda kaçamadığı bir bölge) oluşturmasından sonra bir tekilliğin oluşup oluşmadığından bile emin değiller. Tekillik varsayımının kesin bilimsel kanıtlardan ziyade inanca dayandığını vurguluyor.(ocak 6,2024. mesonstars.com/space news)

 Tekillikten meydana geldiği kabul Big-Bang kuramı yanlış olabilir.Tekillikten ziyade iki süper karadelik çarpışmasından yeni bir Evren oluşabileceği daha geçerli olabilir.


  Zigot ve diğe hücrelerde  2-4 8-16-32 -64...şeklinde  çoğalma var.Çoklu Evrenler varsa yapılanma hücre bölünmesine kısmen benzer olabilir. Zıt yönlülük,tam simetrik olmayan benzerlik temel kural olmalı.Canlılık oluşmasında da ve herşeyde  "Zıt yönlü asimetrik kiral  ikililik"gerekli olmalı. Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedirler fakat tam simetrik değildirler.kiraldirler.Tek hücrenin bölünmesiyle oluşan ikiz hücrelerde zıt yönlü yada elli(handed) olmalı ve tam simetrik değildirler.Etiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa