30 Ağustos 2022 Salı

MUTLAK SİMETRİK yapılanma karanlık madde ve karanlık enerjiyi oluşturabilir. Mutlak simetri, süper simetriden daha kesin bir tanımlamadır.

  MUTLAK SİMETRİK yapılanma karanlık madde ve karanlık enerjiyi oluşturabilir. Mutlak simetri, süper simetriden daha kesin bir tanımlamadır.


Karanlık Enerji ve Karanlık madde ne olabilir,neden belirlenemiyor?

Bilim insanları varlığı ve bir kütle etkileşimi olduğunu bilmelerine rağmen karanlık madde ve Enerjiyi hala saptayamadılar.

Mutlak simetri deyimi süper simetriden daha kesin bir simetriyi tanımlamalı.
Süper simetrik karanlık madde ve enerji birbirlerine tıpkı madde-enerji gibi birbirlerine dönüşebiliyor olmalı. İki karadelik çarpışması veya patlaması,karanlık enerji oluşumuna neden olabilir.

Karanlık enerji ve madde "mutlak simetrik" parçacıklardan meydana gelmiş olmalı.Mutlak simetri, süper simetriden daha kesin bir simetriyi tanımlar. Mutlak simetrik yapıdaki bir madde dek kütle çekimi vardır fakat görünmezlik olmalı. Normal maddeleri üzerine düşen fotonların yansımasından görürüz,karanlık madde de bu yansıma olmayabilir. Aynı karadeliklerde olduğu gibi fotonlar kaçamaz yada yansıtılamaz.

Karanlık Enerjinin karanlık maddeyle aynı şey olduğunu sanıyorum. Einstein madde =Enerji olduğunu belirtmişti. Karanlık Enerji "Mutlak simetrik" foton benzeri parçacıklardan oluşmuş olmalı. Evrende çok az olan bildiğimiz madde,çarpışan parcacıkların veya madde -anti madde farkından meydana gelmeli Evrendeki  herşey için geçerli olduğunu düşündüğüm"Zıt yönlü ve yüklü hafif asimetrik ikilik" sadece "mutlak simetri" de geçersiz olmalıdır.

Bir maddenin ve Enerjinin yada oluşumun Sağ ve solbölümlerinde Mutlak simetri varsa ölçüm yapılamaz veya gözlemlenemez sanırım. Karanlık enerjide ve maddede mutlak simetri olmalı ve bu nedenle gözlenemiyor olabilir. 

Karanlık maddenin bir bölümüde karadeliklerin yapısında olmalı. Karadelikler aslında süper büyüklükte kütlesi ve yoğunluğu olan yıldızlardır.

 Karanlık maddenin hissedilen kütle çekim etkileşimi de, büyük çarpışmada oluşan sonsuz sayıda karanlık madde parçacıkları ve Evrenimizdeki bütün karadeliklerin kütle çekimin toplamı olmalı. Mikro dalga arka alan ışımasıda ,iki süper üstü karadelik çarpışıp patlamasından sonra oluşan yeni Evrendeki kalıntılar olabilir.

Kısacası bildiğimiz madde dışında, Evrende karanlık maddeyi ve karanlık enerji meydana getiren "zit yönlü  ve mutlak simetrik karanlık madde parçacıkları bulunuyor olmalı."Mutlak simetri" sadece karanlık madde parçacıkların da olabilir ve bu nedenle gözlemlenemez sanıyorum.Yani herşeyin oluşumunda temel bir kural olduğunu düşündüğüm"zıt yönlü asimetrik ikilik "karanlık madde için geçerli olamaz.

Farklı büyüklükte sayısız karadelikler büyük patlamadan ve büyük çarpışma sonrası oluşabilecek patlamadan öncesi de var olmalı. Kara delikleri, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi oluşturan parçacıklar sağ-elli(right-handed) ve sol-elli(left -handed olabilir. Bu durumda, karanlık maddenin "yönlü-elli(Handed)yani ikili ve" mutlak simetrik" yapıda olmalıdır. Bildiğimiz kiral (sağ ve sol elli yada handed)maddeler birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedir ve sanırım tam  simetrik değildirler.

 Karadelikler bilindiği gibi çeşitli büyüklüktedir. Büyük patlamayı, zıt yönlü ve birbirine yakın devasa büyüklükte ve limit büyüklüğe yaklaşmış iki karadelik çarpışması oluşturabilir. Çarpışmadan doğan sonsuz denilebilecek enerjiden "zıt yönlü ve tam simetrik olmayan ikiz Evrenler" meydana gelmiş olmalı.


İki süper üstü veya ötesi büyüklükte,zıt yönlü ve kütleleri tam simetrik olmayan iki süper karadeliğin çarpışıp patlamasıyla oluşan enerjiyi biraz  algılayabilmak için,67 milyon yıl önce Everest dağı büyüklüğünde bir asteroidin Dünyamıza çarpmasıyla oluşan enerji büyüklüğünün, bir milyar atom bombasının patlamasının yaydığı enerjiye eşit olduğunu düşünmek lazım.

 Zıt yönlü süper üstü kütleli karadelik çarpışmasıyla oluşan sonsuz veya sınırsız sayılabilecek enerji her türlü maddeyi,karanlık maddeyi ve yeni bir Evreni meydana getirebilir.Ayrıca Evrenin ilk zamanlarında gözlenen süper karadelikler büyük çarpışmadan önce varsa,paltamayla oluşan Enerji ve karanlık enerjiyi ve diğer her türlü maddemsi oluşumlarla beslenerek daha da büyümüş olmalılar. Süper üstü kütledeki karadeliklerin bazıları,gelecekte milyarlarca yıl sonra oluşabilecek diğer yeni Evrenin hazırlayıcısı olabilirler.


                                       
                                                                 
 iki nötron yıldızı çarpışması

Süper- üstü kütlede iki zıt yönlü karadeliğin çarpışmasından meydana gelecek Evren içinde yeni bir ikili Evren oluşumunu James web verebileceği bazı bulgular belirleyebilir. Evrenin yaşından daha yaşlı oluşumların saptanması,çoklu Evrenler teorisini kanıtlayabilir. Süper kütleli nötron yıldızları varsa, bunlarında bir süper karadelikle çarpışması yeni bir Evren oluşumuna yol açabilir. Süper ötesi kütlede bir karadelik patlaması da yine yeni bir Evren olumu için yeterli olmalı.

     Kozmik mikro dalga arkaplan ışıması da,süper yoğunlukta ve büyüklükte Zıt yönlü iki karadeliğin çarpışıp patlamasıyla erken evrenden günümüze ulaşan kalıntılar olabilir.


Evrenin ilk zamanlarında gözlenebilen yerlerde, birçok süper karadelik saptandı. Bu karadeliklerin çok büyük kütleli yıldızların çökmesiyle meydana geldiği düşünülmekte. Güneşin kütlesinden 30 milyar kat büyük süper üstü karadelikler gözlemlendi. Büyük patlama veya büyük çarpışmadan öncesin de bu karadeliklerin var olmaları neden mümkün olmasın? Bing-bang yada karadelik çarpışmasından bu karadelikler daha az etkilenmiş ve daha da büyümüş olmalı. Limit süper büyüklüğe ulaşanlar zıt yönlü ise, çarpışıp gelecekteki yeni evrenlerin hazırlayıcısı olabilirler.


                                     Kozmik Boşluk. Tamamlanamaış Evren içinde Evren olabilir(wikipedia)

Evrende 1.8 milyar ışık yılı genişlikte kozmik boşluklar bulundu. Boşluklarda çok az sayıda galaksi vardır ya da hiç galaksi içermeyen devasa büyüklükte boşluklardır. Uzayın diğer bölgelerindeki madde yoğunluğunun onda birinden az madde yoğunluğuna sahip bölgelerdir.Bu bölgeler, büyük bir çarpışma sonucu meydana gelmiş olabilir ve çevresindeki heme hemen herşeyin yok olmasıyla oluşabilirler.Çarpışma,yeni Evren oluşumunu gerçekleştirecek büyüklükte olmamalı. Evrendeki devasa boşlukların nedeni bu şekilde açıklanabilir sanıyorum.Bu boşluklar karanlık madde depoları da olabilir.


                Karadelik çarpışması.Eğer bu iki karadelik süper-süper üstü limit büyüklükte,massif yoğunlukta ve Zıt yönlü olsalardı, çarpışmadan yeni bir Evren doğabilirdi. Bir atomdan                      bile daha küçük bir alanda oluştuğu söylenen Büyük patlama (BING-BANG) yerine " büyük çarpışma sonucu oluşan büyük patlama" daha doğru olabilir.
Evrende büyük kütleli yıldızlar süpernovalar şeklinde patlıyorlar. Karadelikler de patlıyor olabilir. Patlama için gerekli koşul büyüme sınırlarının sonuna gelmeleri ve enerjilerini boşaltamamaları olabilir Diğer bir olasılıkta,iki zıt yönlü süperüstü karadeliğin birleşme yerine çarpışmalardır. Süper üstü patlama veya çarpışma yeni bir Evren için gerekli herşeyi oluşturabilir.

İki veya tek bir süperüstü karadeliğin bir çarpışma sonrası patlamasından ancak çok sayıdaki diğer karadelikler etkilenmezler. Yapıları nedeniyle kendilerini koruma güçleri olmalıdır. Üstelik dahada büyümeleri için gerekli daha fazla madde ve gazlar oluşmuştur. Bu karadeliklerden bazıları yeterli büyüklüğe ulaştıklarında yine çarpışıp veya patlayıp yeni Evrenler oluşturabilir. Çoklu Evrenler bu şekilde olmalı. Herşey doğar büyür ve ölür ve yeni oluşumlar başlar.

       Not: Bu düşünce veya bulguyu destekleyen yeni haberler var

2 Nisan 2022 tarihinde 12,9 milyar ışık yılı uzaktaki Earendel ismi verilen yıldızın ardından 7 Nisan 2022  de  bir keşif daha gerçekleşti. Astronomlar, 13,5 milyar ışık yılı uzakta kırmızı bir nokta saptadı. Astronomlar, henüz isim verilmeyen kırmızı noktanın en uzak ve en eski galaksi olabileceğini ifade ediyor.

Astronomi sınırları zorluyor. Geçen hafta uzaydaki Hubble teleskopu kullanan bir grup astronom, bugüne kadar gözlenmiş en uzak yıldızı saptamıştı. Dünyadan 12,9 milyar ışık yılı uzaktaki bu yıldıza Earendel adı verilmişti. Şimdi dünyadaki teleskopları kullanan bir başka grup, ondan da uzakta, hemen hemen 13,5 milyar ışık yılı uzakta bir kırmızı nokta saptadı.

 

Resimde gördüğünüz kırmızı noktanın bir galaksi olduğu düşünülüyor.  James web teleskobu bu kırmızı noktayı inceleyebilirse ve yaşı Evrenimizden yani 13,8 milyar yıldan yaşlı ise bizim Evrenimizin dışında ve evrenimizde komşu bir Evrenin olabileceği belirleyebilir. Diğer bir olasılıkta Büyük patlamadan yada büyük çarpışmadan etkilenmeyen dev bir karadeliğin oluşturduğu galaksi olabilir.

Evrenimizin yaşının 13,8 milyar yıl olarak hesaplandığı dikkate alınacak olursa bu kırmızı nokta evreni ortaya çıkaran “Büyük Patlama”dan sadece 300 milyon yıl sonra oluşmuş; daha doğrusu bizim gözlediğimiz o ışık Büyük Patlama’dan 300 milyon yıl sonra bize doğru yola çıkmaya başlamış deniyor.

Kırmızı nokta,Evrenin başlangıcından önce oradaysa,herşey alt -üst olur.E.S


James web teleskobu resmin orta- alt tarafında görünen, biri büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra diğeri de 380 milyon yıl sonra oluşmuş en eski iki galaksiyi belirledi.Bu kadar kısa sürede bu galaksiler nasıl oluştu.?..İki süper ötesi karadelik çarpışmasından etkilenmemiş karadelikler olmalı ve bu karadelikleri galaksinin merkezinde yerleşerek büyük patlamadan oluşan enerji ve diğer kalıntılardan galaksileri  ve yeni bir evreni meydana getirmiş olabilir. Başka bir deyişle Evren içinde yeni bir Evren veya ikiz, kiral(Chiral) ve tam simetrik olmayan Evrenler oluşabilir


Etiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa