11 Aralık 2022 Pazar

Zıt yönlü ve yüklü ikili kiral(chiral)ayna görüntüsü bir asimetrik yapılaşma canlı -cansız herşey için geçerli olmalı .Canlılardaki yapılanma modeli Evrendeki tüm oluşumlar için geçerli olabilir
          
Sağ beyin vucudun sol yarısını yönetir. Sol beyinde sağ yarısını yönetir.Kedinin  göz rengi farklılığı ve özellikle yüz ve buna zıt yerleşik vucud rengi yapılanması "Zıt yönlü asimetrik homokiral  ikililk "kuramını desteklemekte.Vucudun sağ yarısındaki hücre çekirdeklerindeki DNA zincirleri ve bunların oluşturduğu ikili sarmal,vucudun sol yarısındaki hücreler de birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi nedeniyle bu asimetrik fenotipi oluşturmalı

                                                                     SOL EL İÇ          SOL EL DIŞ
                     

Sol eldiveni yapısını  bozmadan sağ  eldivene hiç bir şekilde dönüştüremeyiz.Resimde avuç içini gördüğümüz sol elimizi,tersine çevirdiğimizde ,elimiz yine sol eldir fakat sol yönü gösteren sol başparmak şimdi sağ yönü göstermektedir.DNA strandleri  yani ikili sarmal vucudun sağ ve sol yarılarında birbirlerinin  ayna görüntüsünün tersi yerleşmiş ve sağ elli leading strand protein sentezinde daima kalıp olarak kullanılarak 180 derecelik zıt yönlülük nedeniyle   bütün amino asitler sol elli meydana gelmişlerdir.Bu bir doğa ve canlılık sırrı olmalı.
DNA zincirlerinin hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün  tersi ve DNA bir bütün olarakta  vucudun sağ ve sol yarımlarında da birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yönde lokalizasyonu ,tüm aminoasitlerin sol elli olmasını sağlar.Sağ elimizi vucudun sağ yarısında leading  strand (5'-3')olarak düşünelim . Vucudun sol yarısında yarısında ise  leading stand, lagging strand(3'-5') konumundadır.   Ayna görüntüsünün tersi yerleşim nedeniyle Leading stand(5'-3') lagging strand (3'-5') pozisyonuna dönüşmüş olmalı

Atom altı parçacıklardan Evrene kadar canlı-cansız herşey de "zıt yönlü tam simetrik olmayan ikili homokiral yapılanma" var. Fizikte birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde olan fakat tam simetrik olmayan oluşumlara kiral(chiral)cisimler denilmekte.Sağ ve sol ellerimiz kiraldir(handed) yani birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedirler fakat tam simetrik değildirler.(homochilarity) Canlı olabilme yada canlılığın yaratılmasında," Vucud  yarıları zıt yönlüdürler , aralarındaki asimetri oran"ı canlı olabilme için belirleyici faktörlerden biri olmalı

                           

                                                                   


                                                             Beyin yarım küreleri tam simetrik değildir ve zıt yönlüdürler .Beyin yarım kürelerinin birbirleriyle olan bağlantıları kesilirse,iki beyin "zıt yönlü komutlar "verebiliyor.Bu tür hastalar,bir eliyle pantolonunu giymeye çalışırken diğer eli ise pantolonu çıkarmaya çalışır. "Zıt yönlü ikilik, canlılık için yada canlı olabilme özelliklerinde" gerekli bir faktör olabilir

                                                                

                        Sağ ve sol böbrek birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ve biraz asimetriktirler             

                                             

RNA lar çoğunlukla tek zincirden oluşur .DNA ise ikili sarmal zincirden meydana gelir .Evrim sürecinde ve yaşamın ortaya çıkmasında zıt yönlü ve elli(handed) yani sol elli ve sağ elli  RNA lar karşılaşıp birleşerek DNA yı yani yaşamı ortaya çıkarmış olabilir."Zıt yönlü  ikilik ve homokiral asimetrik yapılanma "DNA zincirlerinde de var. Vucudun sol yarısındaki  hücrelerdeki DNA zincirleri ve helix ,vucudun sağ yarısında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi  konumda yerleşmiş olmalı. Bu lokalizasyon canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki homokiral asimetriyi meydana getirrbilirt.Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedir ,kiraldir fakat tam simetrik değildirler.

                                                     


                                Resimdeki üç fotoğrafta aynı kişidir. Ortadaki normal bir  fotoğraftır .Soldaki resim aynı kişinin sol yüz yarılarının     birleştirilmesiyle, sağdaki ise sağ yüz yarılarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Resmin sağında ve solundaki kişiler çok farklı görünümde sanki başka insanlarmış gibi.Kendinizdeki farklılığı görmek isterseniz ;bir fotoğrafınızın ayna görüntüsünü fotokopi makinesinde alıp resimleri tam ortadan kesip sağ yüz -sağ yüz,sol yüz -sol yüz olarak yapıştırınız . Sanki bir insan, farklı iki insan vucud yarısının birleşip yapılanmasıyla oluşmuş.
                                                              
                                                                        


                            Resimdeki kedinin tam ortadan iki farklı renkte oluşu "zıt yönlü ikili fakat tam simetrik  olmayan" homokiral canlı yapılanmasının bir örneğidir. Her kedide ve diğer canlıların vucud yarılarında benzer asimetri vardır ve resimdeki kadar belirgin değildir. Ayna görüntüsü şeklindedir fakat tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi tam simetrik değildirler.Kedinin sağ ve sol  vucud yarılarının asimetrik ayna görüntüsü homokiral) yapısı ,sağ ve sol vucud yarılarındaki aynı genlerin birbirlerinden farklı gen ifadesi ile oluşabilir.Genlerin, sağ ve sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde  ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ,tüm canlılardaki sağ ve sol vucud yarıları asimetrisinin nedeni olabilir.Resim ,bir beyaz kedinin sol yüz ve vucud  yarısı ile bir siyah kedinin sağ yüz ve vucud  yarısı birleştirilmesiyle oluş


16,3 milyon ışıkyılı uzunluğundaki devasa radyo galaksisi Alcyoneus, şimdiye kadar bulunanların en büyüğüdür. Vaşak takımyıldızında 3 milyar ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu akıllara durgunluk veren galaksinin hâlâ büyümekte olduğu  düşünülüyor. Galaktik kökenli bilinen en büyük yapıdır.
@FarLife
. Sanırım zıt yönlü biraz asimetrik iki parçadan oluşmakta olan bu galaksi ,tıpkı insan vucudunun sağ ve sol yarımlarının ortada birleşerek vucudumuzu oluşturması gibi birleşerek tek bir galaksiyi oluşturacaklar.


                                                                             

PKS 2014-55, görünür ışıkta bakıldığında sıradan bir radyo galaksisidir. Ancak olağanüstü MeerKAT radyo teleskopunun merceğinden bakıldığında, olağanüstü ayrıntılarla belirgin bir X ortaya çıkar. (Fire Life).Resimdeki galaksi birbirinin ayna görüntüsü olan tam simetrik olmayan  iki parçadan oluşuyor. İnsan vücudunu tam ortadan ikiye böldüğümüzü hayal edelim. İnsan vücudunun sağ ve sol yarımları birbirinin ayna görüntüsü olarak yapılanmıştır ve tam simetrik değildirler.Sağ elimizi aynada sol elimiz olarak görürüz ve tamamen simetrik değildir. Bu yapılanma şekline resimdeki galaksi de benzemekte.Önerdiğim "Zıt yönlü asimetrik ikilik " kuramının herşeyde geçerli olabileğini desteklemekte sanırım.

 Sağ ve sol vucud  yarımları birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedir ve tam simetrik değildirler.                                                                               
                                                       Her gün bir Güneş kütlesi kadar madde yutan bir karadelik.
                                                     Resimi incelerseniz Karadeliklerde bile dünyanın kutuplarına 
                                                      benzeyen zıt yönlü ikilik var.


                                                       
(Son araştırmalar, galaksimizin, ışıkla veya normal maddeyle etkileşime girmeyen gizemli madde biçimlerinden oluşan geniş bir "ayna yıldız" popülasyonuna sahip olabileceğini öne sürüyor. Mirror Star, “ayna maddesi” kavramına dayanan sanal bir uzay nesnesidir. Bu, bazı yönlerden tersine çevrilmesi dışında normal maddeyle aynı özelliklere sahip olan bir tür karanlık maddedir. Yani ayna maddesinin zıt yükleri, manyetik momentleri ve paritesi vardır.31.12.2023.mesonstars.com.
Ayna yıldızları aynı zamanda gerçekliğin doğasına ve evrenin simetrilerine dair anlayışımız konusunda da şüphe uyandırabilir. Ayna yıldızları, evrende bizim evrenimize paralel olan ama bizim için görünmeyen gizli bölgelerin olduğu anlamına gelebilir. Bu gizli sektörün kendi fiziği, kendi tarihi ve kendi gelişimi olabilir. Ayrıca bizimkinden çok farklı olan kendilerine ait madde, enerji ve yaşam biçimlerine de sahip olabilirler. Ayna Yıldızı bu gizli sektöre açılan bir kapı görevi görebilir ve hayal gücümüzün ötesinde bir ayna dünyasına bir bakış sağlayabilir)

"Zıt yönlü ve yüklü asimetrik ikilik"kuramımı destekliyor gibi.


  İnsan sağ ve sol vucud yarılarında da zit yönlü (handed) ve yüklü (polarite farkı) asimetrik homokiral  ikililik vardır. Birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedirler ve tamsimetrik değildirler yani kiraldirler.(chilarity)Vucudumuzun Vucudumuzun sağ ve sol yarıları tıpkı ellerimiz ve ayaklarımız gibi kiraldirö öyleyse kiraliteyi oluşturan yapıtaşları , hücreler ve organlar da kiral olmalıdır. Yani vucudumuzun sağ yarısındaki tüm hücreler ve ikili organlar birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ve tam simetrik değildir.
Fenotipi oluşturan DNA zincirleri ve ikili sarmalda ise vucudun sağ ve sol yarısındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde lokalizedirler ve tam simetrik değildirler.                   Sol el iç yüzü parmaklar yukarı yönde                    sol el dış yüzü 180 döndürülmüş parmaklar aşağı yönde 
iki resimde de başparmakların hep sol yönlü oluşu ayna görüntüsünün tersi yerleşim nedeniyledir


Sol elimizin ayna görüntüsü sağ elimiz şeklindedir fakat gördüğümüz el yine
sol eldir.Sağ- sol elli bir eldiveni yapısını bozmadan sağ ve sol yöndeki oluşumunu bozmak asla mümkün değildir.Aslında lagging strand(3'-5' )leading strandin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde lokalize olmuştur .Kiraldirler ve tam simetrik değildirler, Nasıl ayna görüntüsünde  sağ elimizi sol elimiz olarak görüyorsak leading strandi de lagging strand olarak ayna görüntüsünün tersi şekline görmekteyiz.
Sağ-elli DNA sarmalı ve leading strand (5'-3') ve lagging strand (3'-5')vucudun sağ ve sol yarısındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde konumlandığı için ,protein sentezinde sadece sağ-elli  leading zincir kalıp olarak ters yönde kopyalanmakta Bu nedenle tüm amino asitler sol ellidir.DNA zincirleri ve bu iki zincirin oluşturduğu ikili sarmalın canlıların sağ ve sol vucud
yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi asimetrik yerleşimi, bir canlılık sırrı  olmalı.Ayrıca bu yerleşim sayesinde sadece sağ- elli ve yönlü Leading zincir protein sentezinde ters yönde sol elli-yönlü kopyalandığından bütün amino asitler sol ellidir.


                                     Resimdeki her iki elde sol eldir.Her iki elde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklindedir yine sol el veya sol ellidir. Fakat biz sol eli konumlanması nedeniyle sağ el gibi algılarız. 


                                                                    

                                                                       dailyknowledge.com.

                                                      
                                          Sol-elli bir aminoasidin vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerdeki ayna görüntüsü yerleşimi.Gerçekte bu yerleşim aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olmalıdır.                                                                                                         


DNA zincirleri ve Sol elli amino asitler sağ ve sol vucut yarılarındaki hücrelerde ,birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşmiş olmalı.Şekil dailyknowledges.com. den değiştirilerek yapıldı(Şubat 2024)
DNA zincirleri birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklindedir, asimetriktirler ve anti- parelel homokiral  konumlanmıştır. DNA sağ-ellidir(right-handed).Bir sağ eldiven her konumda sağ ellidir ve yapısını bozmadan değişmesi mümkün değildir.Sağ elimizi aynada sol elimiz olarak görürüz fakat sağ el yapılanmasında bir değişiklik yoktur.DNA zincirlerinin ayna görüntüsünün tersi yapılanması " sağ ellilik-right handed"formasyonunu sağlamakta.DNA sarmalıda  vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde ayna görüntüsünün tersi formunda yerleşmesi ,tüm amino asitlerin sol elli(left-handed) oluşumunu sağlar sanırım.

Hücre çekirdeklerinde Leading stand (5'-3') ve lagging strand(3'-5')birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde konumlanmıştır ve bir bütün olarak sağ ve sol vucud yarılarındaki  Hücre çekirdekleri içindeki DNA sarmallarıda birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde olmalıdır. ,Vucudun sağında ki hücrelerde 5-3 (leading strand) 3-5 (lagging strand) konumunda ise vucudun solundaki hücrelerde  3-5(lagging strand) 5-3(leading strand)konumun da olmalı.Yani ayna görüntüsünün tersi formasyonundadır. İkili sarmal (helix) vucudun bir yarısında diğerine göre 180 derece dönmüştür.Yani ayna görüntüsünün tersi şekline lokalize olmuştur. .başka bir deyişle ikili sarmal uucdun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde ,tam simetrik olmayan kiral bir formasyon içindedirler.


  Vucudun her iki yarısında DNA sarmalı sağ ellidir. Her iki zincirin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi konumunda olması sağ elli DNA (right-handed)yı oluşturur. Sağ eldiven her zaman sağ ellidir Yapısını  bozmadan bir sağ eldiveni sol eldivene dönüştürmek mümkün değildir. Sağ ve sol beyin yarıları da tam simetrik değildirler ve tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi kiral(chilaryapıdadırlar) .Sağ beyin vucudun solunu.sol beyin sağını yönetir. Bu zıt yönlü ikili kiral yapılaşma ,canlılık yada canlı oluşması için önemli bir faktör olmalı.Vucuttaki elektiriksel ve kimyasal iletilerin oluşmasında bir zorunluluk olmalı.Yapay canlı henüz gerçekleşmedi."Zıt yönlü hafif asimetrik ikili yapılanma "yapay canlı oluşturulmasında temel etken olabilir.

                                        
Zıt yönlü  ve tam simetrik olmayan iki devasa karadelik çarpışması içinde yaşadığımız Evreni oluşturabilir


                                                                                          


                                                        Arp 122. iki galaksiden oluşan tek bir galaksi


                                                                            

                                           Kalp şeklindeki anten galaksisinin kolları da bana göre insan
vucudunun sağ ve sol kollarına benzerdir.Zıt yönlü ayna görüntüsü var.Zamanla kalp görüntüsü ve antenli yapı değişebilir ve bildiğimiz galaksi şekillerinden biri oluşabilir sanırım.


NASA'nın #JunoMission'ı yakın zamanda Jüpiter'in işkence gören ayı Io'nun bu muhteşem görüntüsünü yakaladı; yüzlerce volkan ve bazıları düzinelerce kilometre yükseklikte patlayan lav çeşmeleriyle güneş sistemindeki volkanik açıdan en aktif dünya. https://missionjuno.swri.edu

Jüpiterin uydusunda sanki iki yarım küre tam ortada veya ekvatorda birleşmeye çalışıyor ve yapılanma devam ediyor.Kısa insan yaşamında Evrendeki muhteşem değişiklileri 13 milyar ışık yılına giderek izleyebiliyoruz
  


                                                                   

                                                   Limit büyüklüğe ulaşmış  dev bir karadelik  Evren içinde yani bir Evren yada ikiz zıt      yönlü Evrenler ve herşeyi  meydana getirebilir sanıyorum.

                                                                                            

Son araştırmalar magellan bulutsusunun iki galaksiden oluştuğunu gösterdi.(6 0cak 2024)

Hemem hemen herşeyde ikilik var.İkili  galaksiler birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ve tam simetrik olmamalı. Kuantum dolaşıklığı inanılmaz derecede tuhaf
Bu inanılmaz olay birbirine bağlı iki atom altı parçacık arasında meydana gelir. Aralarındaki mesafe ne olursa olsun, bir parçacıktaki değişiklik diğer parçacığı anında etkileyecektir.(Far Life)


Aynada sağ elimizi sol elimiz olarak görürüz.Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsüdür ve tam simetrik değildirler,kiralite gösterirler. Sağ elimizi sola döndürürsek aynadaki elde sağa döner ,tıpkı atom altı parçacıklarının gösterdikleri davranışa benziyor..Bu olgu kuantum dolanıklığının  görünen Evrende  gözlemlenen yada var olan  şekli olmalı

Elektronlar negatif yüklüdür ve bir elektrik alana konulduğunda alanla ters tarafa yönlenirler. Pozitronlar aynı kütleye sahip ama pozitif yüklü olduklarından elektrik alana konulduklarında, alanla aynı ama elektronla ters yönde hareketlenirler. Aralarında yine zıt yönlü ve Zıt yüklü hafif asimetri vardır. Elektronları sayısı her zaman pozitronlardan fazladır Zıt yönlü (sağ-sol,kuzey-güney,doğu batı,aşağı yukarı...)asimetrik ikilik kanunun temellerinden birisi Elektron(-),Pozitron(+) ikilisi olmalı.                      

                                    Yukarı ve aşağı Kuarklarda Ayna görüntüsünün tersi şeklinde zıt yönlü                                    asimetrik homokiral  ikilik var.                                     

                                                     Fizyon                                     Füzyon

           Fizyon(atomun bölünmesi) ve  Füzyon birbirlerine(Atomların birleşmesi) zıt yönde oluşan nükleer olgulardır. Her ikisinde açığa çıkan enerji eşit değildir yani asimetrik enerji oluşmaktadır ."Zıt yönlü asimetrik yapılaşma ve bölünme" kanunu atom ve atom altı parçacıklarda da geçerli olmalı.Fizyon olayında bölünme tam ortadan olmalı ve oluşan yeni iki atom moleküllerinin oluşturduğu yapılanma tam simetrik değildir ve birbirlerinden farklıdır. Tek hücreleri canlıların tam ortasından bölünerek çoğalmasına yani mitoz böünmeye benzetilmekte.                                                                             
                                                         

                                                    


En son evren haritalarından biri.Evren tam ortada birleşen iki  bölümden oluşmuş gibi

Ateşli kum saati şeklinde yeni yıldız oluşumu.Net olarak sağ-elli(right- handed) ve sol elli(left-handed )iki parçadan oluşmakta."Zıt yönü tam simetrik olmayan ikilik "her yerde olduğu gibi yıldız yapılanmasında da var.


Karanlık madde ve Enerjinin gözlemlenemiyor olması "mutlak simetrik "parçalardan meydana gelmesi olabilir."Zıt yönlü asimetrik ikililik" yapılanması karanlık maddede geçerli olmamalı.


                                          İkili zıt yönlü ve tam simetrik olmayan chiral  Evrenler. Birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde fakat tam simetrik değildirler.


           İkiz Evrenler,suya atılan taşın oluşturduğu halkalara benzerlik gösterir ve                  benzerdirler fakat hafif asimetrik ve zıt yönlü olmalılar               

Bing-bang'in noktadan daha küçük bir alanın yani tekillikten patlamasından oluştuğu bana ikna edici gelmiyor."Kuantum mekaniğine" göre de bu pek olası değil .

                                                      

iki nötron yıldızı veya bir nötron yıldızı bir karadelik çarpışması

Nötron yıldızları çarpışması.Açığa çıkan Enerji limit ötesi olmalı.İki süper karadelik çarpışmasında ise herşey mümkün olabilir.Işık hızı aşılır hatta yeni bir evren yada ikiz evrenler oluşabilir                                                

Başka olasılıklar olmalı...İki süper-süper üstü "limit büyüklüğe" ulaşmış iki zıt  yönlü karadelik birleşme yerine çarpışırsa yeni bir yada iki Evren oluşumunu yaratacak sonsuza yakın Enerji açığa çıkarabilirler. Eski Evren içinde yeni zıt yönlü ikiz Evrenler oluşabilir.Evrenler suya atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi ,en içte en genç Evren en dışta ise yok olmaya yaklaşmış en yaşlı Evren olmalı
                         
M 104 whir pool galaxy virgo.NASA Hubble. Bu galaksideki yapılaşma sağ ve sol yönlü iki midye kabuğunun tam ortadan birleşmesine benzetilebilir. Tıpkı insan vucudunun sağ ve sol yarılarının tam ortadan yapışık olması gibi."Zıt yönlü asimetrik ikililik" belirgin
                                                                             

             Yeni araştırmalara göre Samanyolu'na en yakın galaksilerden birinin arkasında saklanan başka bir galaksi var
                                                                                    

                                                        
 Oort bulutsusu.Güneş sistemini  çevreleyen, 0.03 ile 3 ışık yılı arasında arasındaki mesafelerde olabilen ve buzlu gezegenlerden oluştuğu kabul edilen bulut. Oort yapılaşması  ortasında Güneş sistemi olan  iki bölümden meydana gelmiş gözüküyor
                                                                                


           

                                                                            

 
                                                                

Andromeda ve samanyolu galaksimiz  3 milyon yıl sonra çarpışarak birleşecekleri ve elips şeklinde yeni bir galaksi oluşturacakları bilinmektedir.Andromeda ve samanyolu da ikili benzer yapılar olarak nitelemek mümkün .Zıt yönde ilerledikleri için çarpışacaklar.                                                         

Sol-elli(left-handed shell) ve Sağ-elli(right-handed Shell) iki tür Deniz kabuğu vardır. Bu tür yapılanma sağ ve sol ellerimize benzer.Ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsü şekline kiral(chiral)yapıda fakat tam simetrik değildirler.


                                  

       Pulsar ışıması ve magnetik alanlarıda zıt yönlü tam simetrik olmayan ikilik yani parçacıklarda da kiralite(chilarity) var.

                                                                            

               

  Gezegen nebulalarında "zıt yönlü asimetrik ikilik" var. İkili görünüm rastlantı  olmamalı. Evrendeki hemen hemen herşey"zıt yönlü ,tam simetrik olmayan",birbirlerinin  ayna  görüntüsü şeklinde dizilmişler.(chilarity)                                                                               

                                  Samanyolunda  yeni oluşmuş bir yıldız.@worldAndScience.
                             "Zıt yönlü ve yüklü tam simetrik olmayan ayna görüntüsü ikilik" belirginEtiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa