10 Ocak 2022 Pazartesi

Evrenin erken dönemlerindeki en eski kara deliklerin bazıları Evrenimizden daha yaşlı olabilir Büyük Patlama'dan etkilenmemiş ve yeni oluşan evren içinde kalmış ve galaksi ve yıldızları yaratmış olmalılar.

Gökbilimciler erken evrende gölgelerde büyüyen(shadows)son derece kırmızı, süper kütleli bir kara delik tespit ettİ
@physorg_com
26 Şubat 2024.Süper kütleli bu karadelik big-bang öncesinden var olabilir.Başka bir deyişle big-bang tekilikten meydana gelmemiş olmalı;patlamadan etkilenmemiş veya biraz etkilenip yapısını korumuş ve çevresindeki big-bang sonrası oluşmuş bolca materyellerden yararlanarak kütlesini dahada büyütmüş, galaksisini yeni bir Evren içinde meydana getirmiş olabilir
    James webb tarafından keşfedilen ve standart modelin sınırlarını aşan bir galaksi keşfedildi.source: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9
J.webb yeni bir keşfi daha Evrenin  oluşumunu açıklayan standart modelin bazı kısımlarının ve Big-Bang kuramının yeniden ele alınması gerektiği görüşümü doğruluyor gibi.Evrenimizden ve Big-Bang ten daha yaşlı karadelikler olmalı (8.3.2024)                                                                     

                                                                   En yaşlı galaksi
                                          Gökbilimciler en eski galaksiyi keşfetti
Bu keşif, bilim adamlarının yıldız kümelerinin oluşma mekanizmalarına ilişkin anlayışlarını değiştirdi. Uluslararası bir gökbilimci ekibi, erken evrende dev bir galaksi keşfetti. Muhtemelen 11,5 milyar yıl önce oluşmuştur ve içerdiği yıldızlar 1,5 milyar yıl önce oluşmuştur (kırmızıya kayma yaklaşık 11). Başka bir deyişle bu olay, yıldızları oluşturmaya yetecek kadar karanlık madde halesinin henüz oluşmadığı bir zamanda meydana geldi. Çalışma Nature dergisinde yayınlandı.16.2.2024 .kaynak : https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9  .
Erken evrende daha yaşlı süper kütleli kararadelikler olabilir.11,5 milyar yaşındaki dev galaksinin merkezinde süper kütle ve yoğunlukta bir karadelik olmalı.Asıl soru ise, karadelik kaç yaşında?Big-bang ten yaşlı olması mümkün ve görüş big-bang'in tekillikten ziyade başka bir olgudan meydana gelebeleciği olasılığını ve çoklu evrenler olasılığını güçlendirmekte.


                     
                                                         
                                                       Genç bir evrende çok yaşlı yıldızlara sahip bir galaksi keşfedildi.16.2.2024.https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9

En yaşlı galaksinin de merkezinde Evrenimizden  ve bing-bang ten daha yaşlı  dev  bir karadelik olmalı sanırım .Evrenimiz tekillikten doğan bir  büyük patlamadan meydana gelmediğini savunan tez ve teorilerimi yaklaşık dört yıldır yazılarımla açıklamaya çalışıyorum ve erken Evrendeki yeni keşiflerin çoğunluğu bu düşüncelerimi desteklemekte.


                                                             
                                         
Bir günde bir güneş yiyerek en hızlı  beslenen ve büyüyen
                                           bir karadelik.meson stars.com/space 
                                            Büyümesinin azami bir sınırı olmalı .Biriken  
                                            enerjisini bir şekilde boşaltamazsa patlayabilir ve yeni bir
                                            evren veya evren içinde devasa oluşumlar meydana getirebi-
                                            lir sanırım.


                                                             
  SMSS J1144.77,Son 9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara  deliğidir.
Ancak J1144'te gerçekten tuhaf bir şey var. Aynı aktivite seviyesine sahip kuasarlar da bulunabilir, ancak "Evrenin tarihinde çok daha eskilere, yaklaşık 13,8 milyar yıl öncesine"dayanırlar.!https://t.co/cqlAk30haf.  mesonestars.com.15.2.2024

Eğer Big-Bang tekillikten değilde, azami kütle ve yoğunlukta bir karadelik patlaması veya iki devasa zıt yönlü karadelik çarpışmasından oluştuysa,big-bang'ten daha yaşlı karadelikler ve kuasarlar olmalı demiştim. Özellikle James webb teleskobu görüntüleri geldikçe hergün  teorim güçlenmekte ve kanıtlanabilme olasılığı artmakta. Büyük patlama sonrası erken Evrende yaşadığımız  Evrenden daha yaşlı karadelikler ,nötron yıldızları, kuasarlar ,pulsarlar.v.b. olabileceği yakın zamanlarda kanıtlanabilir sanırım.

 


                Çarpışmaya hazırlanan karadelikler.nasa.gov.
                                                                             
                                                       Çarpışan karadelik modeli.nasa.gov.

                                              Teşekkürler NASA ve James Webb


                                                
Bilim insanları, süper kütleli bir kara delik çarpışmasından eşi görülmemiş derecede güçlü yerçekimi dalgaları kaydettiler. Mega kara delik çarpışmalarının neden olduğu yerçekimi dalgaları keşfedildi ve Einstein'ın genel görelilik teorisini doğruladı. Physical Review Letters dergisinde bu hafta yayınlanan bir çalışmada bilim insanları, 2019'da LIGO ve Virgo dedektörleri tarafından toplanan verilerde gizlenmiş süper kütleli kara delik çarpışmalarının kanıtlarını keşfettiler. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük kara delik birleşmesi... mesonstars.com/space/scientis      https://t.co/wK2SizZnLs


BIG-BANG,  tekillikten oluşan bir patlama olmayabilir. Eski Evren içindeki devasa iki karadelik çarpışması Evren içind yeni bir Evren meydana getirebilir.Evrenin erken devrelerinde devasa karadelikler saptandı.Milyarlarca güneş kütlesinde olabilen bu karadeliklerin  dev yıldızların çökmesiyle oluştuğu düşünülüyor fakat bu görüş yanlış olabilir.Neden büyük patlama öncesi var olabilecekleri düşünülmüyor?
Kardelikler büyük bir çarpışmadan (BIG_BANG) etkilenmeyebilir ve Evren içinde yeni bir Evren oluşumunu ,galaksilerin meydana gelmesini sağlayabilir.                                      
                                     
 Neredeyse Evren yaşında en yaşlı karadelik bulundu(meson stars;8.12.2023)
Evrenden daha yaşlı karadelikler bulunabilir  .Zıt yönlü ve tam simetrik olmayan iki süper-süper yoğunlukta ve devasa büyüklükte iki karadelik çarpışması Evren içinde yeni bir Evren meydana getirebilir sanıyorum. Bing-bang yerine "büyük çarpışma" veya başka  kuramlar olmalı. Daha yaşlı karadelikler keşfedilmesi ileri sürdüğüm "zıt yönlü tam simetrik olayan ikilik"kuramını daha da destekleyebilir. 
                                       

                                   Ton 618 .Günümüze kadar belirlenmiş en büyük karadelik.

                                                 


 İki zıt yönlü Süper-üstü devasa  büyüklükte ve yoğunlukta karadelik çarpışmasından doğan enerjiden BIG-BANG meydana gelebilir. Büyük çarpışma sonucu oluşan patlama teorisi, atomdan daha küçük bir tekillikten  olduğu kabul edilen BIG-BANG teorisinden daha bilimsel ve akılcı olabilir. Limit büyüklüğe ulaşmış devasa kütleli bir karadelik patlaması da yeni bir Evren oluşturabilir.

 Zıt yönlerde iki süper- süper boyutta ve yoğunlukta devasa iki kara delik çarpışırsa ne olur?

 Karadeliklerin birleşerek daha büyük karadelikler oluşturdukları biliniyor. Karadelikler aslında birer yıldızdırlar ve bazılarının kütlesi Güneşin kütlesinden milyarlarca kat fazladır. TON 618 bilinen en büyük karadeliktir. Güneşten 66milyar kat daha ağır ve çapı  güneşimizin 280000 katıdır .Daha da büyük karadelikler olabilir.Devasa büyüklükte olan süper ötesi kütleli  karadeliklerin bir büyüklük limiti olmalı. Bu limite ulaşmış karadelik ya kendisi patlamalı yada başka bir süper ötesi karadelikle çarpışıp, birleşip sınırsız büyüklükte enerji üretebilir. Başka bir deyişle içinde bulunduğu Evreni bir dış halkaya atarak ,bir yada iki zıt yönlü Evreni yaratabilecek enerjiyi açığa çıkarabilir.   

 İki devasa ve limit büyüklüğe ulaşmış karadelik çarpışmasından doğan enerjinin büyük bölümü karanlık madde ve enerjiye dönüşmüş olmalı. Az bir miktarı da  normal bildiğimiz maddeyi meydana getirebilir. Tek bir devasa karadelik patlaması da yeni bir Evren oluşturabilecek materyale sahip olabilir.

                                          
                               Karadelik ışıması Karadeliklerin belirli aralıklarla ışıma yoluyla kutuplarından enerji boşalttıkları bilinmekte.

İki süper üstü karadelik çarpışmasında açığa çıkacak enerji ,aynı Güneşimizin yaydığı ışık ve Enerji gibi her yönde bütün noktalardan olacaktır. Bu devasa Enerjiden etkilenmeyecek veya yok olmayacak tek şey  büyük karadelikler olacaktır. Büyük kütleli nötron yıldızları da etkilenmeyebilir veya az etkilenir. Galaksi oluşumunda karadelik en önemli faktör. Evrenin ilk zamanlarında gözlemlenen karadelikler neden patlama yada çarpışma öncesinde var olmasın?


                                                 

                                                                   İki karadelik yakınlaşması

 Evren içinde yeni bir Evren oluşumu için gerekli enerjiyi gazları ve materyelleri çarpışan süper karadelikler sağlayabilir. Patlamadan etkilenmeyen karadelikler ise kendi galaksilerini bu malzemelerden meydana getirebilir.

Çoklu Evren olası ise, BIG-BANG ten önce de yaşlı karadelikler olmalı. Galaksileri oluşturan bu karadeliklerin bazıları gözlemlenen  karadelikler olabilir. Galaksimizdeki "Sagittarius A" karadeliği de bu karadeliklerin orta ölçekli ya da patlamadan etkilenmemiş küçük bir karadelik olmalı. Milyarlarca yıl içinde bugünkü büyüklüğe ulaşmış görünüyor.


                                                   

                                                                          iki karadelik

  Zıt yönlü iki süper ötesi kütleli karadelik çarpışması , belirli büyüklükteki karadelikler hariç kendi içinde ve yakınındaki galaksilerdeki herşeyi yok edebilir; bu olay yeni  bir Evren oluşumunun başlangıcı olmalı. Patlamadan yada çarpışmadan etkilenmeyen karadelikler yeni evren içindeki galaksileri oluşturabilir. Evrenin sürekli ve artan hızla genişliyor olması ,kendi içinde yeni bir Evren oluşması için gerekli olabilir.

                                                    
                 iki nötron yıldızı veya bir karadelik bir nötron yıldızı çarpışması

İki süper ötesi ve zıt yönlü karadelik  veya bir nötrom yıldızı bir karadelik çarpışması çarpışması da küçük bir  BIG_BANG oluşturabilir.Küçük çarpışmalarda Evren içinde geniş boşluklar veyabüyüklüğü 11 milyar ışık yılı büyüklüğüne ulaşabilen devasa yapılar oluşabilir sanırım.  Füzyon denilen nükleer birleşme ,hidrojen atomlarının birleşerek Helyumu oluşturmasıyla Güneşimizde doğal olarak yüksek ısılarda ve basınçta gerçekleşmektedir. Füzyon sonucunda Güneşte çok büyük miktarlarda enerji çıkar.Güneşin kütle ve yoğunluğundan 40-50 milyar kat büyüklükte karadelikler biliniyor. Süper-ötesi karadeliklerin limit büyüklüğü dahada fazla olmalı. Güneşteki nükleer füzyon sonucu açığa çıkan enerji,iki süper-üstü karadelik çarpışmasında yada tek bir süper -ötesi karadeliğin patlamasın da sınırsız -sonsuz sayılabilecek enerji yanında bir hiçtir.


                                                                                             

Tüm Uzay Zamana Nüfuz Eden Kütleçekim Dalgası Arka Planına İlişkin Yeni Kanıtlar Kütleçekim dalgaları bize Evrenin varoluşunun ilk dakikaları hakkında bilgi verebilir. (20 Ocak 2024.)
  Süper sınır boyuta ve yoğunluğa ulaşmış iki kara deliğin zıt yönlerde çarpışmasının resimde gösterilen kütleçekim dalgalarını oluşturabileceğini düşünüyorum.


 BIG-BANG teorisi geçersiz olabilir. İki süper-üstü karadeliğin çarpışması gözlenmeyebilir ancak çarpışmadan oluşan kütle çekim dalgaları belirlenebilir sanıyorum. Evrenin ilk oluşum anı ancak yaşadığımız Evren dışından bir Evrenden gözlemlenebilir olmalı.
Evrenin başlangıç anlarına kadar gözlem yapılabilirse,iki süper -super karadelik çarpışmasının diğer karadelikler ve nötron yıldızı benzeri oluşumlar hariç,herşeyi yok eden kalıntıları izlenebilir. Yoğun maddemsi veya başka açığa çıkan karanlık enerji, maddemsi oluşumlar nedeniyle gözlemlemek zor olmalı. İki süper karadeliğin çarpışması yada  big-bang gözlemlenemez sanıyorum. Çünkü bu an ve olay bir önceki Evrende olmuştur ve yeni bir Evren doğmuştur. Arka alan ışıması ve kütle çarpışma dalgaları belirlenebilir çünkü patlamadan veya çarpışmadan sonra oluşmuştur. Evrenin ilk oluşum anından itibaren belirli bir süre ışık hızından daha hızlı genişlemiş olduğu düşünülüyor ve bu durum "şişme teorisi" ile açıklanıyor. Kanımca bu şişme yada hızlı genişleme,iki süper-üstü karadelik çarpışmasının meydana getirdiği akıl almaz büyüklükteki devasa enerjinin, bilinen fizik yasalarının geçersiz kıldığı bir olgudur.                                                   

Yaşam, Büyük Patlama'dan sadece birkaç saniye sonra ortaya çıkmış olabilir. Gökbilimciler, evrenin beklenmedik köşelerinde yaşamın var olabileceğine dair şaşırtıcı kanıtlar keşfettiler.https://t.co/GxHiuCHSuB. (Meson stars..-black hole).Aralık 15,2023.Evrenimizin Big-Bang ile oluşmadığını ve önceden var olan Evren içinde limit büyüklüğe devasa ulaşmış bir karadelik patlaması veya zıt yönlü iki olağanüstü büyüklükte iki karadeliğin çarpışması ile olabileceğini yazmıştım.Patlamadan etkilenmeyen karadelikler yeni Evrenin ve galaksilerin yaratıcısı olmalı.James webb her gün bu teoriyi destekleyici fotoğraflar göndermeye devam ediyor


                

  Lazer İnterferometre Yerçekimi Dalgası Gözlemevi (LIGO), kara deliklerin birleştirilmesiyle oluşturulan uzay-zamandaki dalgalanmaları keşfetti. Kredi: Caltech.(Scienteific American)
İki süper-süper-süper-süper-zıt kara delik çarpıştığında ise aynı olaydaki uzay-zaman dalgalanması ve oluşan enerji içindeki yeni bir Evren veya BING-BANG nedeni olabilir.                                           

                            
“James Webb” dev bir antik galakside altı küçük galaksiyi keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu, bilim adamlarının JADES-GS-z13-0 nesnesinin şimdiye kadar keşfedilen en eski galaksi olduğunu doğrulamalarına yardımcı oldu. Bu, evrenin, bireysel yıldızların ve galaksilerin evrimini açıklayan mevcut teorilere bir başka meydan okumadır.(6 Ocak 2024) mesonestars.com.Nature.com haberi.

​Galaksi içinde galaksiler oluşabildiğine göre ,Evren içinde yeni Evren yada Evrenler oluşumu mümkün sanırım.

                                                                      

                                                                                 

                                                   Bilinen en eski veya yaşlı   karadelik(18.2.2024.webb)


Bu nesne bizden 13,4 milyar ışıkyılı uzaklıkta, yani Büyük Patlama'dan sadece 440 milyon yıl sonra var olduğu anlamına geliyor. James Webb Kızılötesi Gözlemevi'nin fırlatılması, erken evrende birçok keşif öngörüyordu.

Bilim insanları artık o zamanlar hayal bile edilemeyecek kütlelere sahip kara deliklerin varlığına ikna olmuş durumda ve bu durum onları bu nesnelerin ve evrenin kendisinin evrimine ilişkin modellerini ve kozmolojisini yeniden yazmaya zorluyor. Webb burada duracak gibi görünmüyor çünkü bu onun kara deliklerin ortaya çıkışı ve büyümesine ilişkin yeni bir model oluşturmaya ve evrenin erken dönemlerindeki süreçleri açıklamaya yetecek kadar malzeme toplamasına olanak tanıyacak. Örneğin mevcut teoriye göre GN-z11'in merkezindeki kara delik, maddeyi düşündüğümüzden beş kat daha hızlı yutuyor olmalı. Aksi takdirde Büyük Patlama'dan 440 milyon yıl sonra tespit edilebilecek kütleye ulaşamayacaktı. Üstelik dev bir yıldızın çökmesiyle değil, doğrudan evrenin doğumundan sonra oluşan yıldızlararası gazın çökmesiyle oluşmuşlar. "Webb" tarafından toplanan materyalin, daha sonra tutarlı bir teoriye dönüştürülebilecek yeni kozmolojik hipotezler üretmek için yeterli olduğuna inanılıyor. https://www.nature.com/articles/s41586-024-07052-5

                                                            
                                                 
Dev bir galaktik yapı(29.ocak 2024.mesonstars.com)
Evren içinde büyüklüğü 11 milyar ışık yılı kadar olabilen çok sayıda devasa oluşum keşfedildi. Bazılarının iki nötron yıldızı veya iki karadelik çarpışmasından veya bir nötron yıldızı bir karadelik çarpışmasından milyar yıllar sonra olulabileceğini düşünüyorum.Bir anlamda Evren içinde küçük evrenler olarak tanımlanabilir sanıyorum
                                                                              


James Webb Teleskobu'ndan elde edilen veriler, ilk kara deliklerin yıldızlardan oluşmadığını doğruladı.
Yıldızların ve kara deliklerin doğuştan gelen hakları meselesi bir tavuk-yumurta meselesidir. İlk önce ne geldi? Devasa yıldızların kara deliklere dönüştüğüne tanık oluyoruz, bu kanıtlanmış bir gerçek. Aynı zamanda, erken evrende tespit edilebilir kütleye ulaşmaya vakti olmayan süper kütleli kara deliklerin varlığına da odaklanıyoruz. “James Webb” bu gizemi çözmeye hazır görünüyor.mesonstar.com.(Şubat 8,2024
)Erken Evrendeki süper karadeliklerin BIG_BANG öncesinden de var olabiceğini yazmıştım.Süper karadelikler Evrenimizden daha yaşlı olabilirler; big -bang sonrasında içinde yaşadığımız yeni Evren içinde kalmış olmalılar ve  yeni galaksileri ve yıldızları oluşturmuşlardır.Çoklu Evrenler veya tarafımdan önerilen "Evren içinde Evrenler"kuramı veya deyimini destekleyen bulguları hemen hemen hergün Jamess webb ve Hubble tarafından desteklenmekte.Big-bang tekillikten doğmuş olmayabilir. Azami yoğunluğa ve kütleye ulaşmış devasa  bir karadelik patlaması ve limit büyüklüklere yakın iki karadelik çarpışması büyük patlamayı  oluşturmuş olmalı.Big-bang'den etkilenmeyen karadelikler ,nötron yıldızları.kuasarlar ve diğerleri yeni Evrenimizi yapılandırmış olmalı.

     Teşekkürler NASA ve James Webb,Huble, ESA ve diğerleri
  


                                                         
Süper kütleli kara delikler mi yoksa galaksiler mi önceden oluştu?
Karadeliğin galaksiden daha önce oluştuğu  imkansız olduğu düşünülen bir şeydi. Araştırmacılar bulgularını The Astrophysical Journal Letters'da yayınladılar ve süper kütleli kara deliklerin varlığını açıklamak için yeni bir galaksi oluşumu teorisinin gerekli olduğunu öne sürdüler.Kaynak: https://arxiv.org/abs/2401.02482. https://www.mesonstars.com/2024/02/
Karadeliklermi önceden vardı yoksa galaksilermi yaklaşımı yıllar önce önerdiğim ,Big-Bang!in tekillikten  meydana gelmediği ve iki süper ötesi limit sınıra yaklaşmış iki karadelik çarpışmasından veya limit yoğunluk ve kütleye ulaşmış bir karadelik patlamasından Evren içinde yeni bir Evren oluşturabileceğini teorisini desteklemektedir.Eski evrende gerçekleşen bu büyük patlama ve çarpışmadan etkilenmeyebilecek oluşumların enönemlisi  karadelikler ve nötron yıldızları olmalı.Başka deyişle galaksiler hiç yokken karadelikler vardı ve büyük patlama veya çarpışmadan çıkan Enerji ve materyellerden galaksi ve yıldızları yapılandırdı. Çoklu Evrenler kuramı güç kazanıyor sanırım.(Şubat 2024.)

                                                               

 İKİLİ EVRENLER İÇİNDE, OLASI  ASİMETRİK VE ZIT YÖNLÜ EVRENLER MODELLERİ    


Yaklaşık 4 yıl öncesinden  savunduğum ve ileri sürdüğüm Evrenin big-bang ile tekillikten oluştuğu teorisinin geçersiz olabileceğini webb teleskobu hemen hemen hergün gelen bilgilerle destekliyor sanırım. Erken Evrende gözlemlenen karadeliklerin büyük patlama öncesi de orada var olabileceği veya olduğunu ciddiyetle düşünmek gerekli sanıyorum.İki süper ötesi büyüklükte ve yoğunlukta devasa karadelik çarpışması ve patlaması , Evren içinde yeni bir Evren oluşturabilir.Bulunan en eski karadelik ve diğer karadelikler  Big-bang veya çarpışmadan sonra  büyüklükleri ve patlamaya olan uzaklıklarına göre bazıları  etkilenmemiş veya az etkilenmiş olmalı.Nötron yıldızları ve karadelikler dışında hemen hemen herşey yok olmuş ve kalıntı materyellerden beslenen karadelikler hızla daha da büyümüş olmalı.Evrende ve doğada herşey oluşuyor,gelişiyor ve yok oluyor.Aynı kural Evren içinde geçerli olabilir.Diğer bir olasılıkta içinde patlama olan Evrenin, patlamadan etkilenmeyen bileşenleri eski Evren olarak dışa atılır.Webb bu çarpışma sonucu olabilecek patlamayı belirleyemez çünkü içinde yaşadığımız uzay ve zamanı görebiliriz öncesini değil sanırım.

                                                     

         

                  

               İkili, zıt yönlü ve yüklü ,tam simetrik olmayan çoklu ikili Evrenler sistem.Evrenler arasındaki mesafede gitikçe genişliyor olmalı.

                                                                

Zıt yönde genişleyen ,tam simetrik olmayan,ikili çoklu Evrenler. Çoklu Evren sürekli genişleyen çoklu ve zıt yönlü yarım halkalar şeklinde olmalı.Yeni  oluşan her Evren ikiz ve zıt yönlü olmalı.Yeni Evren en içteki Evrendeki patlama ile başlar ve ardışık her yarım halka bir başka Evrendir. Evren oluşumu sürekli olarak ,belirli zaman aralıklarıyla devam ediyor olmalı. Bilinmeyen bir Limit sayıya kadar,çoklu  Evrenler olabilir.

    

Resimde en içteki Evren suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi, bir büyük çarpışma veya BING-BANG tede olabilir. Çoklu Evren yapısı, suya atılan taşın oluşturduğu halkaların yarısı şeklinde  olabilir. Her bir yarım halka başka bir Evrendir ve sürekli genişlemektedirler  Tam simetrik olmayan, zıt yönde ve yükte gittikçe genişleyen sayısız ikili Evrenler görünümü elde edilebilir.
 Her yeni Evren oluşumu içteki Evrenden başlamalıdır. İki zıt yönlü süper-super üstü büyüklükte karadelik çarpışması, Evren içinde yeni iki zıt yönlü Evrenler oluşturabilir. Ayrıca ikili meydana gelen ikiz Evrenler ,yarım halkalar şeklinde,zıt yönlü ve yüklü kiral (chiral)ve tam simetrik değildirler.
 Başka bir Evrenden, BIG-BANG veya Süper üstü karadeliklerin çarpışması gözlemlenebilir olmalı fakat biz değil başka uzaylılar tarafından  

Büyük patlamanın bir atomdan daha küçük bir alana sıkışmış bir patlamadan kaynaklandığını düşünmüyorum. Kuantum teorisine göre bunun mümkün olmadığı belirtiliyor.Galaksilerin ve bunların karadeliklerinin birleşerek büyüdükleri biliniyor. Büyümenin bir limit sınırı olmalı. Bu aşamaya ulaşmış bir galaksinin içinde zıt yönlü süper üstü büyüklükte ve  yoğunlukta bir nötron yıldızı ile bir süper karadelik veya iki süper üstü kara delik çarpışması veya tek bir karadelik patlaması Evren içinde yeni bir Evren meydana getirmiş olabilir. Herşeyde olduğu gibi büyüme ve yoğunlaşmanın davkaradelikler ve nötron yıldızları içinde bir son sınırı olmalı.Karadeliklerin birleşerek büyüdükleri biliniyor.Yönleri zıt olan,süper-üstü limit büyüklüğe ulaşmış iki veya bir  karadeliğin patlaması neden mümkün olmasın?


                                  

   
                                              
                              Zıt yön ve zıt yüklü ikili Evren modeli
           Bütün Evrenler Zıt yönlü ve yüklü  asimetrik gittikçe genişleyen yarım  halkalar şekline iç içe olmalı .Bu Evrenler kiraldir(chiral) ve tam simetrik değildirler. Büyük çarpışma sonrası oluşan  büyük parlamadan zıt yönlü  ikili Evrenler oluşalabilir ve bu Evrenlerde yine yarım  halkalar şeklinde iç içe "limit sınıra" kadar genişliyor olmalıdırlar


Bir karadelikle bir nötron yıldızı çarpışması da belki yeni bir Evren yada tamamlanamamış bir Evren meydana getirebilir. Evrende devasa büyüklükte içinde az sayıda galaksi bulunan  boşluklar bu duruma örnek olabilir. Sonsuzluğun bir sınırı olmalı. Bu sınıra kadar milyarlarca hatta trilyonlarca Evren olası görünüyor. "LIMIT sayı veya SINIR" denilebilecek bir evrensel sabit olmalı. Bu sayıya "sonsuzluğun sınırı" da   denilebilir. Genişleyen diğer Evrenlerde içten dışa doğru ve halka  şeklinde genişledikçe azalabilecek enerji nedeniyle en dıştaki halkadaki Evren ölebilir. En dıştaki Evrende bir büyük patlama veya çarpışma olamaz artık ölüme yakındır.

 Evrenimizin çok hızlı bir şekilde genişlediği ve galakasilerin yine hızlı bir şekilde birbirinden uzaklaşığı bilinmekte Yakın galaksi kümelerinin birleşerek daha büyük galaksi ve karadelikler oluşturabileceği biliniyor.Bu şekilde oluşabilen devasa limit büyüklükteki  karadelikler ,yeni bir Evren oluşumunun çekirdekleri olabilir.

Çoklu Evren yapısı, suya atılan taşın oluşturduğu halkaların yarısı şekilinde  olabilir. Her bir yarım halka başka bir Evrendir ve sürekli genişlemektedirler. En içteki yarım halka  büyük çarpışma sonucu açığa çıkan  enerji ve  madde öncesi iyonlardan  meydana gelen ikiz yada tek yeni  Evrenden biri  olmalı. Evrenlerin en sonundaki yani en dış halkadaki evren  yada ikiz evrenler en geniş ve yaşlı  Evrendir .Uzay-Zamanın son olduğu yerdir. Her şey oluşuyor yaşıyor yok oluyor. Bu olgu Evrenler içinde geçerli olmalı. 

 Süper üstü büyüklükteki bir karadelik veya nötron yıldızında bildiğimiz maddeden farklı oluşumlar bulunmalı. Limit büyüklüğe  ulaşmış  zıt yönlü süper -üstü iki karadeliğin birleşme yerine çarpışması , Evren içinde  yeni bir Evren oluşumunu gerçekleştirebilir. Çarpışan karadelikler zıt yönlü ve kütleleri birbirlerine yakın olmalıdır. Bu çarpışmadan doğan  sonsuz büyüklükte denilebilecek enerji Evrenin sürekli ve gitikçe hızlanan genişlemesinin nedeni olabilir.Bu enerjinin büyük bölümü karanlık madde ve karanlık enerji olmalıdır.Karanlık madde gittikçe azalarak karanlık enerjiye dönüşmeli.Gittikçe güçlenen karanlık enerjide evrenin genişlemesini daha artırarak devam ettirir.

Bir türlü belirlenemiyen karanlık madde ve enerji  bu çarpışmada oluşan sonsuz denilebilecek ve bilinmeyen  bir limiti olabilecek ve özel yapısı nedeniyle(belkide mutlak simetri) kütlesi olan bir  madde-enerji olmalı.

Gördüğümüz hemen hemen her şeyde "zıt yönlü kiral asimetrik ikililik" var.Karanlık madde ve enerjide ise "mutlak simetri"olabilir ve bu nedenle belirlenemiyor olabilir.


         Karanlık Enerji ve Karanlık madde ne olabilir,neden belirlenemiyor

Bilim insanları varlığı ve bir kütle etkileşimi olduğunu bilmelerine rağmen karanlık madde ve Enerjiyi hala saptayamadılar..

Karanlık enerji "mutlak simetrik" parçacıklardan ve madde öncesi oluşumlardan meydana gelebileceği için belirlenemiyor, gözlemlenmiyor olmalı .

Karanlık Enerjinin karanlık maddeyle aynı şey olduğunu sanıyorum.Einstein madde =Enerji olduğunu belirtmişti. Karanlık Enerji "Mutlak simetrik" foton benzeri parçacıklardan oluşmuş olmalı. Evrende çok az olan bildiğimiz madde,çarpışan parcacıkların veya madde -anti madde farkından meydana gelmeli "Zıt yönlü ve yüklü hafif asimetrik ikilik, sadece "mutlak simetri" de geçersiz olmalı.

Bir maddenin , Enerjinin veya herhangi bir  oluşumun Sağ yarısı ve sol yarısı arasında Mutlak simetri varsa ölçüm yapılamaz sanırım. Karanlık enerjide mutlak simetri olmalı ve bu nedenle gözlenemiyor olabilir. Birazcık "Heisenberg'in" atom altı parçacıklardaki" berlirsizlik "ilkesine benziyor gibi.

Karanlık madde de ,karanlık enerjinin yoğunlaşmasıyla bildiğimiz karadelikler oluşabilir..Evrendeki bildiğimiz madde ve diğer her şey Büyük çarpışmada doğan karanlık Enerji olmalı

 Karanlık maddenin hissedilen kütle çekim etkileşimide,büyük çarpışmada oluşan sonsuz sayıda   parçacıklar ve Evrenimizdeki bütün karadelikler arasındaki etkileşim olmalı. Mikro dalga arka alan ışımasıda ,iki süper üstü karadelik çarpışıp patlamasından oluşan yeni Evrendeki enerji ve dalga kalıntıları olmalı.

Kısacası bildiğimiz madde dışında Evrendeki karanlık maddeyi ve enerjiyi ve herşeyi meydana getiren Enerji büyük patlama veya çarpışmadan açığa çıkmıştır.

Farklı büyüklükteki sayısız karadelikler büyük patlamadan yada çarpışmadan önce de var olmalı.

İki süper ötesi ve zıt yönlü tam simetrik olmayan karadelik çarpışmasından galaksiler yıldızlar yok olabilir fakat özellikle büyük karadelikler etkilenmeyebilir veya az etkilenir. Evrenin ilk zamanlarında süper büyüklükte karadelikler olduğu biliniyor .Patlama sonrası oluşan enerji toz ve kalıntılardan dev yıldız oluşumlarını bu karadelikler tetiklemiş olmalı.

Gözlemlenen büyük karadelikler ,bing-bang olayından daha yaşlı olabilirler.Bu yaklaşım Evrenin ilk zamanlarına yakın dönemlerde bulunduğu gözlemlenen 

  İki süper üstü büyüklükte karadeliğin çarpışıp patlamasıyla oluşan enerjiyi biraz  algılayabilmak için,67 milyon yıl önce Everest dağı büyüklüğünde bir asteroidin Dünyamıza çarpmasıyla oluşan enerji büyüklüğü bir milyar atom bombasının patlamasının yaydığı enerjiye eşit olduğunu düşünmek lazım. Zıt yönlü süper üstü kütleli karadelik çarpışmasıyla oluşan sonsuz enerji her türlü maddeyi ve yeni bir Evreni meydana getirebilir. Ayrıca Evrenin ilk zamanlarında gözlenen süper karadelikler büyük çarpışmadan önce varsa,paltamayla oluşan Enerji ve karanlık enerjiyi ve diğer her türlü maddemsi oluşumlarla beslenerek daha da büyümüş olmalılar.Süper üstü kütledeki karadeliklerin bazıları gelecekte milyarlarca yıl sonra oluşabilecek diğer yeni Evrenin hazırlayıcısı olabilirler.                       

Kozmik mikro dalga arka plan ışıması da,süper yoğunlukta ve büyüklükte Zıt yönlü iki karadeliğin çarpışıp patlamasından oluşan enerjinin ve uzay-zaman dalgalarının kalıntıları olabilir. Şekildeki kalıntılar sadece erken evrende tesbit edilebileen materyellerdir. Karanlık madde, karanlık enerjiyi,maddeyi ve bilinmeyen herşeyi çarpışmadan doğan sınırsız sayılabilecek enerji meydana getirebilir.  

Evrenin ilk zamanlarında ,gözlenebilen yerlerde bir çok süper karadelik saptandı. Bu karadeliklerin çok  büyük kütleli yıldızların çökmesiyle meydana geldiği düşünülmekte..Güneşin kütlesinden 30 milyar kat büyük süper üstü karadelikler gözlemlendi. Büyük patlama yada büyük çarpışmadan önce bu karadeliklerin var olmaları neden mümkün olmasın?Bing-bang yada karadelik çarpışmasından bu karadelikler az etkilenmeli ve dahada büyümüş olmalı.Limit süper büyüklüğe ulaşanlar çarpışıp gelecekteki yeni evrenlerin hazırlayıcısı olabilirler.


                                     Kozmik Boşluk. Karanlık maddenin buralarda yoğun olduğu biliniyor.Zamanla bu karanlık madde kademeli olarak karanlık enerjiye dönüşebilir.

Evrende 1.8 milyar ışık yılı genişlikte kozmik boşluklar bulundu.  Çok az sayıda galaksi vardır ya da hiç galaksi içermeyen devasa büyüklükte boşluklardır.Evrenin büyük bir bölümünü bu boşluklar oluşturmaktadır. Evrenin gittikçe hızlanarak genişlemesini sağlayan karanlık Enerjiyi üreten karanlık madde depoları olabilir. 

Evrende büyük kütleli yıldızlar süpernovalar şeklinde patlıyorlar.Karadelikler de patlıyor olabilir.Patlama için gerekli koşul büyüme sınırlarının sonuna gelmeleri ve enerjilerini boşaltamamalarıdır. Diğer bir olasılıkta .iki zıt yönlü süperüstü karadeliğin birleşme yerine çarpışmalardır. Süper üstü patlama veya çarpışma yeni bir Evren için gerekli herşeyi oluşturabilir.

İki veya tek bir süperüstü karadeliğin  bir çarpışma sonrası patlamasından  ancak çok sayıdaki diğer karadelikler etkilenmezler. Kendilerini koruma güçleri olmalıdır.Üstelik dahada büyümeleri için gerekli daha fazla madde ve gazlar oluşmuştur.Bu karadeliklerden bazıları milyarlarca yıl süresince birleşip  yeterli büyüklüğe ulaştıklarında yine çarpışıp veya patlayıp yeni Evrenler oluşturabilir. Çoklu Evrenler bu şekilde olmalı.

       Not: Bu düşünce yada bulguyu destekleyen yeni haberler var


2 Nisan 2022 tarihinde 12,9 milyar ışık yılı uzaktaki Earendel ismi verilen yıldızın ardından 7 Nisan 2022  de  bir keşif daha gerçekleşti. Astronomlar, 13,5 milyar ışık yılı uzakta kırmızı bir nokta saptadı. Astronomlar, henüz isim verilmeyen kırmızı noktanın en uzak ve en eski galaksi olabileceğini ifade ediyor.

Astronomi sınırları zorluyor. Geçen hafta uzaydaki Hubble teleskopu kullanan bir grup astronom, bugüne kadar gözlenmiş en uzak yıldızı saptamıştı. Dünyadan 12,9 milyar ışık yılı uzaktaki bu yıldıza Earendel adı verilmişti. Şimdi dünyadaki teleskopları kullanan bir başka grup, ondan da uzakta, hemen hemen 13,5 milyar ışık yılı uzakta bir kırmızı nokta saptadı.

 
Resimde gördüğünüz kırmızı noktanın bir galaksi olduğu düşünülüyor.   James webb teleskobu bu kırmızı noktayı inceleyebilirse bizim Evrenimizin dışında olabileceğini belirleyebilir.Büyük patlamadan yada büyük çarpışmadan  etkilenmeyen  dev bir karadelik yıldızı olmalı .(Engin Sayın)

 Evrenimizin yaşının 13,8 milyar yıl olarak hesaplandığı dikkate alınacak olursa bu kırmızı nokta evreni ortaya çıkaran “Büyük Patlama”dan sadece 300 milyon yıl sonra oluşmuş; daha doğrusu bizim gözlediğimiz o ışık Büyük Patlama’dan 300 milyon yıl sonra bize doğru yola çıkmaya başlamış.


   

Resmin orta-alt kısmında görülen en eski iki galaksi büyük patlamadan 350 ve 380 milyon yıl sonra oluşmuş.Bu galaksilerin merkezinde bir süper-karadelik olmalı.Bu karadelik ve diğer başka karadelikler büyük patlamadan öncede orada olabilir. Yeni Evrenin oluşmasına katkıda bulunmuş olabilirler

En son haber:En uzak yıldız Earendel'i James web,Hubble'dan daha net görüntüledi.Teknoloji geliştikçe Evrenimiz dışında yıldız ve galaksileri bulmak olası.

 Joe Rogan, Stephen Meyer: Webb Uzay Teleskobundan Alınan Görüntüler Büyük Patlamayı Çürüttü mü?


                                                                       

                                                                   22.11.2023(James webb).Evrenin oluşumunun erken dönemlerinde var olan galaksilerden gelen ışığın ayrıntılı analizi yüksek metal seviyelerini bulunduğunu belirledi .Gözlemlemlenen ağır elementlerin kökenini tam olarak bilinmiyor.Büyük patlamanın(bing-bang) tekillikten ziyade ,devasa süper limit büyüklüğe ulaşmış bir  karadelik patlamasından veya zıt yönlü iki süper kütleli karadelik çarpışmasından doğan patlamayla oluşan sınırsız sayılabilecek  enerji ve  diğer kalıntı materyellerden oluşabileceği düşüncemi ve teorimi destekler nitelikte.


                                  


James Webb erken evrendeki en büyük galaksi kümesi embriyosunu keşfetti .(23 Kasım 2023)Bilinen evrende bir galaksi kümesinden daha büyük bir şey yoktur, ancak galaksi kümelerinin nasıl oluştuğu bilim adamları için büyük ölçüde bir gizem olmaya devam etmektedir. Gözlemlenen galaksi kümelerinin her birinin tam ortasında ,bildiğimiz galaksilerdeki karadelikler gibi bir karadelik olmalı.Bu karadeliklerin oluşması için gerekli zaman dilimi yetersiz olmalı.Bu durumda büyük patlamadan yada çarpışmadan önce de oralarda var oldukları yada olabilecekleri düşünülmelidir.Çoklu Evrenler olasıdır ve bir devasa karadelik veya karadeliklerin çarpışmasıyla Evren içinde en yeni bir yada iki zıt yönlü Evren meydana gelebilir sanırım.
                                                        (Nasa James Webb)

Joe Rogan, Stephen Meyer: Did Images from Webb Space Telescope Refute the Big Bang?

James web ten En son fotoğraflarda BING -Bang olmayabileceği tartışılıyor.

Fizikçi Eric J. Lerner

Kozmosun yeni James Webb Uzay Teleskobu (JWST) görüntüleri, onları gören herkes için hayranlık uyandırıcı güzellikte. Ancak çoğu profesyonel gökbilimci ve kozmolog için bunlar aynı zamanda son derece şaşırtıcıdır; hiç de teorinin öngördüğü gibi değil. 12 Temmuz'dan bu yana çevrimiçi olarak yayınlanan teknik astronomi makaleleri selinde yazarlar, görüntülerin şaşırtıcı derecede çok sayıda galaksiyi, şaşırtıcı derecede pürüzsüz, şaşırtıcı derecede küçük ve şaşırtıcı derecede yaşlı galaksileri gösterdiğini tekrar tekrar bildiriyorlar. Pek çok sürpriz var ve pek de hoş olmayanlar. Makalelerden birinin başlığı samimi bir ünlemle başlıyor: "Panik!"

JWST'nin görüntüleri neden kozmologlar arasında paniğe yol açıyor? Peki hangi teorinin öngörüleriyle çelişiyorlar? Aslında gazeteler bunu söylemiyor. Bu makalelerin bildirmediği gerçek şu ki, JWST görüntülerinin bariz bir şekilde ve sürekli olarak çeliştiği hipotezi, evrenin 14 milyar yıl önce inanılmaz derecede sıcak, yoğun bir durumda başladığını ve o zamandan beri genişlediğini öne süren Büyük Patlama Hipotezi'dir. Bu hipotez onlarca yıldır kozmoloji teorisyenlerinin büyük çoğunluğu tarafından tartışılmaz bir gerçek olarak savunulduğundan, yeni veriler bu teorisyenlerin paniğe kapılmasına neden oluyor. Lawrence'taki Kansas Üniversitesi'nden gökbilimci Alison Kirkpatrick, "Şu anda kendimi sabahın üçte uyanık yatarken buluyorum" diyor ve "yaptığım her şeyin yanlış olup olmadığını merak ediyorum." [Güncelleme: Kirkpatrick, Lerner'in bu alıntıyı ele almasını protesto etti.                                                                       

İki kara delik birleştiğinde hızla küresel hale gelen asimetrik bir kara delik oluştururlar. Tıpkı bir çanın şekline bağlı olarak belirli bir frekansta çalması gibi, kararlı bir kara delik de kütlesi ve dönüşüyle belirlenen bir frekansta yerçekimsel dalgalar yayarak "çöker".Black hole. mesonstars...2-12 -2023

                                                              
                                                       En yaşlı süpernova(meson stars)
Big -Bang ten 350 milyon yıl sonra uzak galaksilerde ağır elementlerin varlığı belirlendi .Ağır elementler ancak süpernova patlamaları ile oluşabilir.Uzak galaksileri oluşturan karadelik deliklerin  Big- bang'ten önceden var olabileceği ve tekillik yerine iki zıt yönlü süper karadelik çarpışması düşünülmeli.


iki dev karadelik çarpışırsa ne olur? Micro soft bing'in verdiği yanıt  aşağıda 

Karadeliklerin çarpışması aynı zamanda yeni bir karadeliğin doğmasına da yol açar. Çarpışan iki karadeliğin kütleleri toplanır ve tek bir daha büyük ve daha güçlü bir karadeliğe dönüşür. Bu yeni karadeliğin olay ufkunun yarıçapı da artar. Olay ufkundan kaçabilen ışık miktarı ise azalır. Bu yüzden, karadeliklerin çarpışması sonucu oluşan yeni karadeliğin görünürlüğü de düşer 2.

Karadeliklerin çarpışması, görsel olarak çok etkileyici bir olay değildir. Çünkü karadelikler ışığı yuttukları için, çarpışma sırasında çok az ışık yayılır. Ancak, gravitasyonel dalgaların varlığı, özel dedektörlerle tespit edilebilir. Bilim insanları, 2015 yılında ilk kez iki karadeliğin çarpışmasından kaynaklanan gravitasyonel dalgaları gözlemlemeyi başarmışlardır 3. Bu gözlem, Einstein’ın genel görelilik teorisinin önemli bir kanıtıdır.Etiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa