2 Şubat 2024 Cuma

DNA ve DNA zincirlerinin canlıların sağ ve sol vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünü tersi yerleşimi bir doğa gizemi olmalı. Canlı aminoasitleri neden sol-elli(left-handed)

DNA ve DNA zincirlerinin canlıların sağ ve sol vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünü tersi yerleşimi bir doğa gizemi olmalı. Canlı aminoasitleri neden sol-elli(left-handed)

Hemen hemen tüm canlılarda sol-elli(left-handed)aminoasitler yapı taşı olarak kullanılmakta ve neden ve nasıl daima protein sentezinde sol -elli aminoasitler yapılmasının nedeni bilinmemektedir

Hücre çekirdeklerinde DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ve yine DNA nın vücudun sağ ve sol yarısındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi doğanın bir sırrı olsa gerek. DNA'nın ters ayna görüntüsü lokalizasyonu,protein sentezinde daima Leading zincir'in(5'-3')kalıp olarak kullanılmasını sağlamakta olmalı. Protein sentezinde sağ-elli(right-handed) leading  zincir ters yönde (3'-5') 180 derece kopyalandığı için tüm amino asitler sol-elli(Left-handed )olarak yapılanmakta sanırım.

                                                                 

İnsan vucudunu tam ortadan ikiye bölersek ,sağ ve sol vucud yarıları birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde kiraldirler(chilarity)ve tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi tam simetrik değildirler. Sağ beyin vucudun solunu ,sol beyin ise  vucudun sağını yönetir.Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sağ ve sol beyin yarım küreleri tam simetrik değildirler ve farklı fonksiyonları vardır.


                                          Sol-elli (left-handed)L-Alanin           Sağ-elli(right-handed) R-Alan

                                                                                      

                                                                 Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedir ve tam simetrik görünümdelerdir. Sağ ve sol ellerimiz aslında tam simetrik  tam simetrik değildirler. Aynada sağ elimizi sol elimiz,sol elimizi sağ elimiz gibi görürüz ,Gerçekte aynada gördüğümüz aynı eldir .Aynanın sağladığı 180 derecelik zıt yön değişimi bu görünümü sağlamakta

                                                                                 

                         Sol el iç yüzünde sol -elli amino asit               Sol el dış yüzü.Sol el yukarıdan aşağıya 180 derece döndürülmüş .Ayna görüntüsünün tersi 


                                              


                                                                               


Resmin sol  yarısındaki mavi renkteki avuç içi açık sağ el leading strand(5'-3') konumu olarak şekillendirildi Yanındaki kırmızı sağ el ise mavi elin 180 derece aşağı yöne çevrilmiş dış yüzü lagging strand(3'-5') olarak gösterilmiştir. Şeklin sağ ve sol yarısında ise her iki sağ eldiven yada ikili sarmal DNA canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yapılanmış olmasını açıklamakta. Şekilde çizildiği gibi  leading ve lagging zincirleri hücre çekirdekleri  içinde  birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi ve ayrıca DNA sarmalının vucudun sağ ve sol yarı bölümlerindeki hücre çekirdeklerinde yine birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimini belirtiliyor..Hem DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi hem de DNA ikili sarmalının vucud sağ ve sol yarı bölümlerinde ayna görüntüsünün tersi  yerleşimi önemli bir canlılık sırrı ve canlılarda tüm amino asitlerin neden sol-elli(left-handed) olmasını sağlıyor sanırım.
Yapısını bozmadan sağ veya sol eldivenin şeklini asla değiştiremezsiniz. Mavi renkteki parmaklar yukardaki el içini gösteren sağ elimizi veya sağ eldiveni (leading strand)180 derece döndürürseniz resimde gördüğünüz kırmızı renkteki parmaklar aşağıda zıt yönlü sağ elimiz(lagging strand) elde edilir. Yani  mavi el veya eldiven  birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşim içindeler.Ayna da sağ elimizi sol elimiz gibi görürüz fakat gördüğümüz yine sağ eldir. Öyleyse Leading strand ve lagging strand hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde lokalize olmuşlardır ve ikili sarmal DNA bir bütün olarak sağ ve sol vucud yarısı bölümlerdeki  hücre çekirdeklerinde yine birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşmişler kiral ve tam simetrik değildirler.Doğanın bir canlılık sırrı olduğunu düşündüğüm" Zincirlerin DNA içinde ve bir bütün olarak  DNA helix'nin ise canlıların sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde  ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ,sağ elli (right-handed)"leading strand'in(5'-3') protein sentezinde hep kalıp olarak kullanılmasını sağlayarak 180 derece zıt yönde kopyalanmasını gerçekleştirmekte ve  sol elli(left-handed)amino asitler oluşmakta.Herhangi bir cismi şeklini bozmadan 180 derece döndürürseniz yukarı -aşağı ,kuzey-güney,ve sağ-sol yönler zıt yönde değişir. Aynada sağ elimizi sol elimiz gibi algılar ve görürüz.Aslında gördüğümüz yine sağ eldir fakat yön değişimi olmuştur.                                          

Bir fotağrafınızın foto kopi makinası  ile ayna görüntüsü fotoğrafını alın..Her iki fotoğrafı tam ortadan ikiye ayırın .Sağ-sağ yarılarını ve sol-sol  yarılarını birleştirin . Resimdeki gibi İki farklı yüzünüz olduğunu yada yüzünüzün sağ ve sol vucud yarımlarında farklı olduğunu görürsünüz. Aynı olgu sağ böbrek-sol böbrek, sağ akciğer -sol akciğer. v.b içinde geçerlidir.İnsan ve diğer canlıların vucud yarı bölümleri tam simetrik değildir. DNA ve genlerin vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi asimetrik yapılanmaya neden olabilir.

                                                                   


Tüm canlılarda resimdeki kedinin görünümü kadar çarpıcı olmasa da ,sağ ve sol vucud yarıları az-çok farklıdır ve tam simetrik değildir.Bu farklılığın nedeni olarak genetik defektler gösterilmekte ve  kanımca tam doğru olmayabilir vede başka olasılıklarda bulunabilir..Makroskobik ve mikroskobik düzeyde tüm canlıların sağ- sol vucud yarılarında sanki  bir canlı içinde iki yarı canlı varmış gibi 
  farklılıklar var. İki yarı canlının tam ortada  birleşip tek bir canlı oluşturması denilebilecek kadar çok sayıda sağ ve sol vucud dış ve iç organlarında ve dokularında  değişiklik ve asimetri var. Bu yapılanma modelinin bir canlı olabilme özelliği ve harika bir doğa gizemi olduğunu düşünüyorum.Genotip fenotipi belirlediğine göre canlıların sağ ve sol yarısındaki hücre çekirdeklerinde DNA ve aynı  genlerin birbirlerinin  ayna görüntüsünün tersi elli -handed  kiral(chiral) yerleşimi bu doğa harikasını ve sol-sağ vucud yarıları arasındaki farkları sağlıyor olmalı.Bu düşüncemi yaklaşık 13 yıl önce öne sürdüm ve hala geçerli olabileceğini düşünüyorum
                                                   

                              Kedinin sağ ve sol vucud yarılarındaki çarpıcı farklılık, DNA ve DNA zincirlerinin sağ ve sol vucud yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yapılanma nedeniyle olabilir .Genotip fenotipi belirler başka bir deyişle genlerin fonksiyonu gözlemlenen dış görünüşü açığa çıkarır. DNA nin RNA ya kopyalanması ile gerçekleştirilen proteinler organizmanın yapılanmasını ve tüm enzimleri oluşturur.Protein sentezinde tüm aminoasitlerin sol elle oluşmasını sağlayan DNA ve DNA zicirlerinin sağ ve sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde ayna görüntüsünün tersi yapılanma fenotip oluşmasında ve canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki farklılıkları oluşturabilir. sanırım.


                                                                          
  İnsan sağ ve sol böbreklerinin büyüklükleri genellikle eşit değildir yani tam simetrik değildirler. Koyunların sağ ve sol böbrekleri  arasında 3 grama kadar ulaşabilen farklılıklar gözlemledim.
Bilindiği gibi,DNA zincirlerinin zıt yönlü yerleşimi nükleotidlerin birbirine bağlanmasını sağlar ve DNA molekülünün yapısını sağlamlaştırır. DNA ve DNA zincirlerinin  canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde  birbirlerinin ayna ayna görüntüsünün tersi yapılanmasının çok daha önemli bir doğa veya canlılık sırrı olacağını düşünüyorum.Canlılardaki protein sentezinde amino asitlerin hep sol -elli oluşması yine bu yerleşim sayesinde olmalı .Ayrıca insan vucudunun ve diğer canlıların sağ ve sol vucud yarıları tam simetrik değildir.DNA ve genlerin vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi canlılarda vucud sağ-sol yarıları  asimetrisi oluşumuna katkı ve aynı genlerin vucud sağ ve sol yarılarında birbirlerinden  biraz farklı gen fonksiyonu gösterebilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olabilir.


                                                            
Resmin üstteki bölümünde sol el dış yüzü aşağıya dönük ,karşısındaki sağ el ise yukarı yöne dönük ve başparmakların yönü zıt yönleri göstermekte veya aşağı- yukarı veya sağ -sol zıt yönleri gösteriyorlar..Resmin sarı renkli alt bölümünde ise sol  el içi yüzü ve başparmak yukarıyı göstermekte.Bu görünüm üst bölümdeki sol elin ayna görüntüsününün tersidir  ve  DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimini göstermekte.  Yine sarı renkli alt bölümdeki sağ el dış yüzü ,üst bölümdeki sağ elin ve zincirlerin ayna görüntüsünün tersini veya yerleşimini açıklamakta.DNA zincirleri hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi ve yine ikili sarmal DNA da bir bütün olarak canlıların sağ ve sol vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimiyle protein sentezinde her iki vucud yarısında da sağ-elli (right-handed)Leading Strand kalıp olarak kullanılmakta ve canlılık yapıtaşları amino asitlerin sol elli olmaları sağlanmaktadır sanıyorum Sol vucud yarısı hücrelerde sol-elli (Left-handed) amino asit  yerleşimi           Sağ vucud yarısı hücrelerde sol-elli (L-handed aminoasit  yerleşimi
                                              
      Sol vucud yarısı hücrelerdesol-elli amino asit yerleşimi            Sağ vucud yarısı hücrelerde sol-elli aminoasit yerleşimi 
                                                   Sol el iç yüzü                    Sol el dış yüzü 
                     Sol el'in ayna görüntüsünün tersi şeklinde  vucud sağ yarısındaki hücrelerde sol-elli amino asit yerleşimi 

Sağ eldiveni yapısını bozmadan asla sol eldiven yapamayız fakat 180 derece zıt yönde  ters  döndürdüğümüzde yapısını değiştirmeden sağ ve sol eldivenlerin yönlerini değiştirelebiliriz.
Her iki şekilde de başparmaklar solu gösteriyor yani her iki el sol-elli(left-handed) konumdadır . Canlı vucudlarının  sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde  tüm amino asitler sol -ellidir(Left-handed).
Vucudun sol ve sağ yarısındaki hücrelerde ikili sarmal DNA'nın birbirlerinin  ayna görüntüsünün tersi yapılanması ve ayrıca  DNA nın kendi içinde zincirlerin birbirbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi,sağ-elli(right-handed)  leading zincirin protein sentezinde daima kalıp olarak kullanılmasını sağlamakta ve canlılarda  tüm aminoasitler sol-elli(left-handed)meydana geliyor olmalı. 


                                                   
                                                      
                                             
                                             dailyknowledges.com. Değiştirilerek şekillendirildi(şubat 20249                            
                Sol elli aminoasidin  vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde ayna görüntüsü fakat gerçekte yerleşim aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olmalıdır.


                                                                                       


       DNA zincirleri ve Sol- elli amino asitler vücut yaralarının sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yapılanmış olmalı.DNA nın ve DNA zincirlerinin vucudun sağ yarısı ve sol yarısı hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ,leading strand'in daima kalıp olarak kullanılması nedeniyle protein sentezinde zıt yönde kopyalanma nedeniyle tüm amino asitler sol ellidir.Ayna görüntüsünün tersi yerleşim bir canlılık yada canlı olabilme sırrı olmalı.
Canlı vucudunun  tam ortadan ikiye ayrıldığını düşünelim.Sağ elimizi veya sağ-elli (right -handed) bir eldiveni   hiç bir şekilde yapısını bozmadan sol elimiz  veya sol-elli (left-handed?yapamayız.Eğer herhengi bir cisim 180 derece döndürülürse sağ ve sol yönler zıt yönde değişir.Sağ yön sol yön,sol yön sağ yön olur fakat ellilik(handedness)asla değişmez.Doğa sol elli aminoasitleri kulanabilmek ve sentezlemek için "sağ ve sol yarı vucud bölümlerindeki hücrelerde DNA,DNA zincirleri aminoasitleri ve proteinleri  "ayna görüntüsünün tersi"yerleştirmiş.  

Etiketler:

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa