13 Ocak 2024 Cumartesi

Kuantum dolanıklığı, ayna görüntüsü ve zıt yönlü tam simetrik olmayan kiralite .

    

                   Kuantum dolanıklığı , ayna görüntüsü zıt yönlü tam simetrik olmayan kiralite .

                                             Kuantum dolanıklığı  inanılmaz derecede tuhaf.

                                           

Dolanıklık, kuantum mekaniğine özgü bir olgudur. Kuantum fiziğine göre iki benzer parçacık birbiriyle eşzamanlılığa sahiptir. Bu parçacıklar ayrı yerlerde birbirinden eşzamanlı olarak etkilenirler. İki elektron parçası ışık yılı uzaklıkta olsa dahi birbirlerini etkileyebilirler. Bu sayede birbirinden ışık yılı kadar uzak olan bir elektron kendi çevresi etrafında sağa dönerken diğer bir elektron parçası sola dönecektir. 

Aynada sağ elimizi sol elimiz olarak görürüz. Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsüdür ve tam simetrik değildirler,kiralite gösterirler. Sağ elimizi sola döndürürsek aynadaki elde sağa döner ,tıpkı atom altı parçacıklarının gösterdikleri davranışa benziyor. Ayna görüntüsünün çok uzak mesafelerde de olabileceğini varsayarsak,bu olgu kuantum dolanıklığının  görünen Evrende  gözlemlenen farklı şekli olmalı.

Önerdiğim "Zıt yönlü asimetrik ikilik kanunu"kuantum dolanıklığında da geçerli olabilir.


                                              

                                               28 milyar güneş kütlesi büyüklüğünde en ağı iki karadelik keşfedildi. 3.11,2024.https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad14fa.
Karadelikler galaksinin merkezinde birbirleri etrafında dönmekte.Eğer zıt yönlü iseler çarpışabilirler değilse birleşebilirler sanırım. İki karadelik aralarında mesafe tanımadan aynı anda etkileşim gösteriyorlarsa ,kuantum dolanıklığının makroskobik Evrende kanıtı olabilir diye düşünüyorum.Hemen hemen herşeyde zıt yönlü tam simetrik olmayan yapılaşma var.                                                             

           İnsan vucudunu tam ortadan iki yarıya ayırdığımızı düşünelim.Vucudun sağ ve sol yarıları birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ve tam simetrik değildirler.

                                                                                      


                                    Beyaz cüce soğuma süreci.  Kaynak: http://dx.doi.org/10.1038/s41586-024-07102-y Beyaz cüceler küçük yıldızların ölüm sürecinde oluşur.Resimde ;"tam simetrik olmayan ikili  yapılanma"yıldızın ölüm sürecinde bilr gözlemlenebiliyor.                                                                         


                    Oort bulutsusu.Güneş sistemini  çevreleyen, 0.03 ile 3 ışık yılı arasında arasındaki mesafelerde olabilen ve buzlu gezegenlerden oluştuğu kabul edilen bulut. Oort yapılaşması  ortasında Güneş sistemi olan  iki bölümden meydana gelmiş gözüküyor

                                                                                                                                                     


                                         En iyi Evren haritası.NASA.Evrenimiz tam ortadan tam simefrik olmayan iki parçadan oluşmuş gibi. Ortadaki siyah bölgeyi Ekvator kabul edersek aşağıdaki Dünya yapısı gibi ilginç bir benzerlik görülebilir.

                                                                           


   Dünyamızı Ekvatordan ikiye bölersek ,oluşan Kuzey ve Güney küreler birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde birleşmiş, elli(handedness)ve kiral(chilarity)zıt yönlü ve asimetriktirler.Dünyamızın ve kıtaların  yapısı millarca yıldır değişmektedir.Asimetri oranıda bu nedenle farklı olacaktır.Eğer bir Dünya nebulası oluşabilseydi ,zıt yönlü moleküller ve elementlerden oluşan ikili asimetrik yapıda olurdu sa ırım.

                                                                       
Bir bütünü oluşturan tüm canlı ve cansız varlıkların sağ-sol , kuzey-güney ve doğu batı yarımları ,birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde tam simetrik olmayan kiral(chilarity) ve elli(handedness)yapıda olmalı


                                                                       

                                                                            

Bu şekilde ; Sol vucud yarısındaki kırmızı  renkteki sol  el  leading strand(5'-3 ve mavi sol el ise  lagging strand(3'-5') olarak gösterilmiştir..Sol vucud yarısındaki kırmızı el(5'-3'),sağ vucud yarısındaki kırmızı el el(3'-5')konumuna dönüşmüş.Yani leading strand,lagging strand konumuna gelmiş.Vucudun sol ve sağ yarılarındaki  hücrelerde yine mavi elde de yine aynıdır .Leading ve lagging strand'in  sağ-sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde yerleşimi ,birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde konumlanmışlardır.  Leading ve lagging strand , sağ-sol vucud yarılarındaki  hücre çekirdeklerinde  birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmiş ,chiral ve tam simetrik değildirler.Sadece DNA yapılanmasına özgü "aynagörüntüsünün tersi kiralite ve ellilik(handedness) oluşmuş.

                                                                                          (dailyknowledges.com.)                                                                               

Ayna görüntüsü

    DNA zincirleri ve Sol elli amino asitler sağ ve sol vucut yarılarındaki hücrelerde ,birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşmiş olmalı.(dailyknowledge.com den değiştirilerek şekillendirildi).Canlılarda tüm aminoasitlerin vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde daima  sol elli olması çok önemli bir doğa ve canlılık sırrı olmalı.Sağ elli leading zincir protein sentezinde daima kalıp olarak kullanıldığı için 180 derece zıt yönde kopyalandığı için tüm amino asitler sol ellidir.Bir şeyi 180 derece döndürürseniz sağ, sol olur;sol, sağ olur.Fakat sağ-ellilik(right-handedness) sol-ellilik 180 derece dönüş ile değişmez sadece yön değişir.

                                                                               

  
  
Sol-elli(left-handed shell) ve Sağ-elli(right-handed Shell) iki tür Deniz kabuğu vardır.Bu yapılanma sağ ve sol elerimize benzer.Ayrıca aşağıdaki ikili Evrenler modeli de bu kabuklara benzer şekilde ,zıt yönlü tamsimetrik olmayan ayna görüntüsü  kiralite (chilarity) ve elli(handede) formasyonda olmalı sanırımNASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, yakındaki bir kırmızı cüce yıldızı çevreleyen tozlu bir diskin iç işleyişini görüntüledi.Cüce yıldızı çevreleyen tozlu disk iki parçadan oluşmakta .


16,3 milyon ışıkyılı uzunluğundaki devasa radyo galaksisi Alcyoneus, şimdiye kadar bulunanların en büyüğüdür. Vaşak takımyıldızında 3 milyar ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu akıllara durgunluk veren galaksinin hâlâ büyümekte olduğu  
düşünülüyor. Galaktik kökenli bilinen en büyük yapıdır.
@FarLife
. Sanırım zıt yönlü biraz asimetrik iki parçadan oluşmakta olan bu galaksi ,tıpkı insan vucudunun sağ ve sol yarımlarının vucudumuzu oluşturması  gibi birleşerek tek bir galaksiyi oluşturacaklar.
Gökbilimciler, M 87'nin merkezinin ünlü ilk fotoğrafını bir yıl sonra çekilen fotoğrafla karşılaştırdı.Açıklamalarına göre en parlak bölgeler maddenin bize doğru aktığı bölgeler, en karanlık bölgeler ise maddenin bizden uzaklaştığı bölgelerdir.Karadeliklerde bile zıt yönlü haraketler yada oluşumlar var gibi.(29.Ocak 2024 de eklendi).mesonstars.com
Ayna görüntüsü zıt yönü ve tam simetrik olmayan ikili Evren modeli>ki nötron yıldızı birleşmesi .NASA

                          Galaksi çiftinin birleşmesi. Birleşmeden doğan galakside zıt yönlü asimetrik iki bölümden oluşmalı


   Suya atılan bir taşın oluşturduğu ve gittikçe genişleyen halkaları ,tam simetrik olmadan ikiye bölersek ,zıt yönde ve yükte hafif asimetrik ve gittikçe genişleyen  sayısız  ikili Evrenler yada çoklu Evren içinde Evren modelleri oluşturabiliriz sanırım.Önerdiğim çoklu Evrenler modeli. Zıt yönlü tam simetrik olmayan ve aralarındaki uzaklık sürekli artan ve genişleyen.ayna görüntüsü kiral yarım halkaların her biri farklı bir Evren olmalı .Halkaların yada iç içe oluşmuş çoklu Evrenlerin sayısı bilinmeyen bir limit sayıya kadar ulaşabilir ve bu sayıya gelindiğinde en dıştaki halka yada Evren yok olabilir. En içteki Evren veya yarım halka şeklinde gösterilen Evrenler  en genç olanıdırlar. Belirli bir süre sonra bu genç Evrenler içinde yeni Evren yada ikiz Evrenler meydana gelebilir.

Gezgen nebulası NGC6303.Nebula, zıt yönlü tam simetrik olmayan iki parçadan oluşuyor.Neden çember şeklinde veya başka formda değil?Bunun nedeni sağ yönlü- elli(handed) ve sol yönlü-elli yapı elementlerinden ve moleküllerinden  oluşan gezegen patladığında, zıt yönlü maddelerin ayrık iki bölümde toplanması olmalı.Yay burcundaki çift kutuplu gezegenimsi bulutsu.Hubble 5.Zıt yönlü ,asimetrik ve bipolar.
Kelebek nebulası.İki parçalı;tam simetrik değiller ve birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde.
Yeni doğmuş bir yıldız. Ayna görüntüsü şeklinde oluşmuş. Son araştırmalar samanyolu galaksimizde milyonlarca ayna görüntüsü yıldız olduğunu gösteriyor
Kahraman takımyıldızında bulunan Herbig-Haro 211 (HH 211), bilinen en genç ve en yakın önyıldız(protostellar) oluşumu.(ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray ).
 İki ana parça ve üçüncü küçük parça birleşecek ve yıldız şekline dönüşecek olmalı.Bu resimde benim gördüğüm yine zıt yönlü ve birbirlerinin ayna görüntüsü ve tam simetrik olmayan iki bölümü oluşturan elli(handedness) maddeler yıldızı yapılandırmakta.


PKS 2014-55 görünür ışıkta bakıldığında sıradan bir radyo galaksisidir. Ancak olağanüstü MeerKAT radyo teleskopunun merceğinden bakıldığında, olağanüstü ayrıntılarla belirgin bir X ortaya çıkıyor.(Farlife).Zıt yönlü ve tam simetrik olmayan birbirlerinin ayna görüntüsü iki parçadan oluşmuş tek bir galaksi.İnsan vucudu tam ortadan ikiye bölündüğünde,oluşan her iki vucud yarısı tam ortadan birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde birleşerek tek bir vucud meydana getirir.Süper parlak pulsarın olağandışı davranışı keşfedildi.https://t.co/E5Xx1O5B34
Mesonstars.com.
Canlıların vucud yapılanması ile Evrendeki diğer oluşumlar arasında benzerlik olabilir.Resimdeki pulsarın davranışlarındaki değişiklik yapılanmasını tamamlamak için olmalı.Pulsarın sağ -sol yarıları oldukça belirgin ve zamanla birleşip yapılanarak bir bütün oluşturacak bilinen pulsarlara benzeyecek sanırım.Bilindiği gibi canlıların  embiryoda oluşma süreci bir zigot bölünmesiyle başlar ve ara sürecler ile  canlı tam oluştuğunda yada doğduğunda benzerlik bulmal çok zordur.The Heart Shaped Antennea Galaxies nasa.gov
Kalp şeklindeki anten galaksisinin kolları da bana göre insan
vucudunun sağ ve sol kollarına benzerdir.Zıt yönlü ayna görüntüsü var.
Macellan galaksisinin  de iki galaksiden oluştuğu belirlendi Bu galaksi yapılanmasıyla insan vucudunu oluşturan sağ ve sol vucud yarılarının birleşip vucudu oluşturması gibi bir benzerlik aklıma geliyor. 
Yedi milyar yıl önce meydana geldiği belirlenen iki karadelik çarpışması.Karadelikler her zaman çarpışmazlar ve çoğunlukla birleşirler.Birleşme veya çarpışmayı belirleyen faktörlerden biri zıt yönlülük,yüklülük  ve ellilik(handedness) olmalı.Sağ ve sol ellerimizi kolaylıkla karşı karşıya getirebiliriz fakat iki sağ yada sol eldiveni yapısını bozmadan  karşı karşıya getiremeyiz.Sağ elimizi sola doğru ,sol elimizi sağa doğru hareket ettirerek çarpışmayı sağlayabiliriz. Devasa kütle ve yoğunlukta zıt yönlerde ilerleyen iki karadelik çarpışması,Evrende çok şeyi değiştirebilir hatta Evren içinde yeni bir Evren oluşturabilir.Evrenimiz ,Big-Bang gibi tekilikten oluşan bir patlama yerine ,iki süper ötesi büyüklükte karadelik çarpışmasından meydana gelmiş olabilir.Sagittarus A samanyolu galaksimizin merkezindeki karadelik

Sagittarus A ışık hızının yaklaşık %60'ı kadar bir açısal hızda döndüğünü buldular. Bu, bir kara deliğin çok hızlı döndüğü ve etrafındaki uzay-zamanı bozarak futbol topu gibi göründüğü anlamına gelir.9-2-2024 mesonstars .com
Karadeliklerin içinde ve dışında değişik aktiviteler var gibi.Karadeliklerde de" zıt yönlü asimetrik ayna görüntüsü  ikilik" olasılığı gittikçe artıyor sanırım.


İngiltere'deki Central Lancashire Üniversitesi'nden bilim insanları uzayda halka şeklinde devasa bir oluşum keşfettiler. Bilim insanları halkanın büyüklüğünün evreni anlamamızı zorlaştırdığını düşünüyor.BBC. haberler.14.ocak 2024.1,3 milyar ışık yılı çapındaki oluşum, gece Dünya'dan gökyüzüne bakıldığında Ay'ın kabaca 15 katı büyüklüğünde görünüyor.Gökbilimciler tarafından Büyük Halka olarak adlandırılan bu oluşum, galaksilerden ve galaksi kümelerinden oluşuyor.Daha öncede bazılarının 10 milyar ışık yılı  büyüklükte olabildiği , yedi dev oluşum saptanmıştı.Sanırım bu devasa yapılar Evrenimiz  içinde  süper karadeliklerin çarpışması  ve daha küçükleri de nötron yıldızları çarpışması sonucuyla  meydana gelmiş olmalı. Boluşumlar "Evren içinde küçük Evrenler" olarak adlandırılabilir.

Evrenimizin  tekillikten (singularity) oluşan bir patlamayla oluştuğunu savunur.Big-bang teorisi gittikçe artan bulgularla tartışmaya açılmalı..Evren içinde limit büyüklüğe ve yoğunluğa ulaşmış devasa bir karadelik patlamasıyla veya süper -süper üstü büyüklükte karelik çarpışmasıyla Evren içinde yeni bir Evren hatta ikiz ayna görüntüsü Evrenler oluşabilir sanırım. Çoklu Evrenler olasılığı  artmakta.

Etiketler: ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa