31 Mayıs 2024 Cuma

Evrenin oluşum teorilerini yeniden değerlendirmek gerekli olabilir.

               Evrenin oluşum teorilerini yeniden değerlendirmek gerekli olabilir.

       Yaşadığımız Evrenin nasıl oluştuğu tartışmaya açılmalı.

                                        
                                                                   Büyük Patlama ve Kararlı Durum Teorisi 
Büyük patlama teorisi ve sabit durum teorisi, evrenin kökeni ve evrimi konusunda birbiriyle yarışan iki modeldir. Varsayımlarında, tahminlerinde ve kanıtlarında farklılık gösterirler.(Physics in History)
                            

Çoklu Evrenler olası ise, büyük patlama veya çarpışma, Eski Evren içinde yeni bir Evren yada yaşadığımız Evreni meydana getirmiş olabilir.
               
            

             Küçük ama ağır kara delikler evrenin erken dönemlerine dağılmış olabilir.@scientific.(9 temmuz 2024).
Erken evrende büyük galaksiler ve karadeliklerde gözlendi;Çok kısa ve yeterli olmayan  bir zaman diliminde bu karadelikler nasıl meydana gelmiş olabilir?

BIG-BANG eski Evren içinde yeni bir Evren oluşumunu sağlayan devasa bir süper karadelik patlaması veya iki süper büyüklükte, yoğunlukta iki karadelik çarpışması nedeniyle de oluşabilir.Eski Evrendeki patlamadan etkilenmeyen süper karadelikler ve quasar,nötron diğer oluşumlardan bazıları yeni Evrene transfer olabilir ve patlama veya çarpışma ile açığa çıkan sınırsız Enerjiden ve materyelden yararlanarak  yeni bir Evren oluşturabilirler.
Henüz bilinemeyen karanlık madde ve karanlık Enerjinin doğrudan veya dolaylı olarak yeni bir Evren oluşumuna katkılarını da düşünmek keşfetmek ve karadeliklerle olası bağlantısını bulmak gerekli gibi.
                    
                   
 Erken Evrende çok massif(büyük) bir karadelik gözlemlendi.(physics org)...Küçük karadeliklerin 
                                     bu evrede oluşabilmesi bir ölçüde mümkün olabilir.Aşırı derecede büyük karadelik oluşumu zor
                               gibi.Büyük patlama öncesinden var olabilirmi?"Zıt yönlü ve yüklü tam simetrik olmayan ayna görüntüsü ,kiral ikililik" canlı-cansız herşeyin oluşumunda çok önemli bir doğa ve evren gizemi olabilir.BIG-BANG zıt yönlü iki devasa süper karadelik çarpışmasıyla meydana gelebilir sanırım.
                              
                                   

Uzak galaksilerden gelen ışık, evrenle ilgili mevcut teorilerimizin hatalı olduğunu gösteriyor gibi.Karanlık maddeye olası bir meydan okuma mı? (@ScienceNews )9 Temmuz 2024

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Bilinen En Uzak Galaksiyi Buldu.(Thaddeus Cesari May 30, 2024 James Webb Space Telescope https://blogs.nasa.gov/webb/james-webb-space-telescope/
Posted on
CategoriesePosted onMay 30, 2024Categories
                                                  
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan  alınan bu kızılötesi görüntü, JWST Gelişmiş Derin Galaksi Dışı Araştırma veya JADES programı için NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) tarafından çekildi.

(MIRI gözlemi, görünür ışık aralığında yayılan ve Webb'in yakın kızılötesi cihazlarının ulaşamayacağı şekilde kırmızıya kayan ışığın dalga boylarını kapsar. Jake'in analizi, MIRI gözleminin ima ettiği kaynağın parlaklığının, diğer Webb cihazlarının ölçümlerinden elde edilenin üzerinde olduğunu gösteriyor; bu da galakside hidrojenden gelen parlak emisyon çizgileri şeklinde güçlü iyonize gaz emisyonunun varlığına işaret ediyor. oksijen. Bu galaksinin yaşamının bu kadar erken bir döneminde oksijenin varlığı bir sürprizdir ve galaksiyi gözlemlemeden önce çok sayıda çok büyük yıldız neslinin zaten hayatlarını yaşadığını göstermektedir.
Bütün bu gözlemler bize JADES-GS-z14-0'ın, evrenin çok erken dönemlerinde var olduğu teorik modeller ve bilgisayar simülasyonları tarafından tahmin edilen galaksi türlerine benzemediğini söylüyor.
https://blogs.nasa.gov/webb/james-webb-space-telescope/)


                                            https://x.com/ESA_Webb   (June 24,2024)
                          Uluslararası bir gökbilimciler ekibi, Evren 460 milyon yaşındayken kütleçekimine  bağlı yıldız kümelerini keşfetmek için NASA/ESA/CSA James Webb Uzay Teleskobu'nu kullandı; Büyük Patlama'dan 500 milyon yıldan daha kısa bir süre sonra yeni doğmuş bir galaksideki yıldız kümelerinin ilk keşfidir.
(Galaksinin merkezinde bütün galaksilerde olduğu gibi bir büyük karadelik olmalı.460 milyon yılda tüm bu oluşumların meydana gelmesi için galaksi merkezindeki karadelik, Big-Bang'ten daha yaşlı olmalı sanırım.                                                             
                                          
Hangisi önce geldi: süper kütleli kara delikler mi yoksa galaksiler mi? (4 şubat 2024.source: https://arxiv.org/abs/2401.02482.   meson stars

                    James-webb şaşırtmaya devam ediyor ve edecek

Yaşadığımız Evrenin erken dönemlerinde çok sayıda galaksi ve dev  karadelikler olduğu gözlemleniyor.Büyük patlamadan 300 milyon yıl gibi kısa bir zamanda bu galaksiler nasıl oluştu sorusunun yanıtı, kanımca çok basit;Büyük patlamadan veya çarpışmadan önce de oradaydılar.Patlamadan etkilenmeyen karadelikler,nötron yıldızlar,quasarlar ve diğer bazı oluşumlar,hızlı bir şekilde ortamdaki bol materyelleri kullanarak içinde yaşadığımız evreni inşa etmiş olmalılar. Webb teleskobu  ve görünen Evrenin sınırlarını zorlayacak yeni teknoloji teleskoplar ,Evrenimizden veya BIG_BANG ten yaşlı karadelik ,quasar,magnetar,nötron yıldızları ve galaksileri bulabileceğini sanıyorum.
Big-bang teorisi, evrenin her yerinde de aynı ayna anda başladığını ve genişlediğini öne sürüyor.Evrenin Tekilikten oluşan büyük bir  patlama ile oluştuğu kuramına inananlar artık azalıyor.Büyük patlama veya devasa zıt yönlü iki karadelik çarpışması zaten var olan bir Evren içinde de meydana gelebilir ve Evren içinde yeni bir Evren  oluşturabilir sanırım. Zincirleme Evren oluşumu  sonsuza kadar devam edebilir. En dıştaki ve en yaşlı Evren her şey gibi ölür fakat süreç devam eder.
 
Erken Evrende gözlemlenen galaksilerin yaşları doğru belirlenebilir fakat  karadeliklerin gerçek yaşlarının belirlenmesinde zorluklar olmalı ve süper kütleli olanları belkide Evrenimizden ve BIG-BANG'den yaşlıdır.                                                               

 James webb tarafından keşfedilen ve standart modelin sınırlarını aşan bir galaksi keşfedildi.source: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9
J.webb yeni bir keşfi daha Evrenin  oluşumunu açıklayan standart modelin bazı kısımlarının ve Big-Bang kuramının yeniden ele alınması gerektiği görüşümü doğruluyor gibi.(8.3.2024)


                                                     
 
  Suya atılan bir taşın oluşturduğu halkaları ,tam simetrik olmadan iki yarım şeklinde ayırırsak,zıt yönde ve yükte hafif asimetrik ve gittikçe genişleyen sayısız  ikili ayna görüntüsü kiral Evrenler şematik olarak gösterilebilir sanırım.
                                                                    
                                     Zıt yönlü ve tam simetrik olmayan ayna görüntüsü ikiz kiral (handed)çoklu Evrenler modeli
En içteki Evren en genç ve en dıştaki ise en yaşlı Evren'dir. Özellikle en dış halkadaki  Evrenin de her şey gibi  bir başlangıcı ve bir de sonu olmalı.    


                                 

Etiketler:

2 Şubat 2024 Cuma

DNA ve DNA zincirlerinin canlıların sağ ve sol vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünü tersi yerleşimi bir doğa gizemi olmalı. Canlı aminoasitleri neden sol-elli(left-handed)

DNA ve DNA zincirlerinin canlıların sağ ve sol vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünü tersi yerleşimi bir doğa gizemi olmalı. Canlı aminoasitleri neden sol-elli(left-handed)

Hemen hemen tüm canlılarda sol-elli(left-handed)aminoasitler yapı taşı olarak kullanılmakta ve neden ve nasıl daima protein sentezinde sol -elli aminoasitler yapılmasının nedeni bilinmemektedir

Hücre çekirdeklerinde DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ve yine DNA nın vücudun sağ ve sol yarısındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi doğanın bir sırrı olsa gerek. DNA'nın ters ayna görüntüsü lokalizasyonu,protein sentezinde daima Leading zincir'in(5'-3')kalıp olarak kullanılmasını sağlamakta olmalı. Protein sentezinde sağ-elli(right-handed) leading  zincir ters yönde (3'-5') 180 derece kopyalandığı için tüm amino asitler sol-elli(Left-handed )olarak yapılanmakta sanırım.

                                                                 

İnsan vucudunu tam ortadan ikiye bölersek ,sağ ve sol vucud yarıları birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde kiraldirler(chilarity)ve tıpkı sağ ve sol ellerimiz gibi tam simetrik değildirler. Sağ beyin vucudun solunu ,sol beyin ise  vucudun sağını yönetir.Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sağ ve sol beyin yarım küreleri tam simetrik değildirler ve farklı fonksiyonları vardır.


                                          Sol-elli (left-handed)L-Alanin           Sağ-elli(right-handed) R-Alan

                                                                                      

                                                                 Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedir ve tam simetrik görünümdelerdir. Sağ ve sol ellerimiz aslında tam simetrik  tam simetrik değildirler. Aynada sağ elimizi sol elimiz,sol elimizi sağ elimiz gibi görürüz ,Gerçekte aynada gördüğümüz aynı eldir .Aynanın sağladığı 180 derecelik zıt yön değişimi bu görünümü sağlamakta

                                                                                 

                         Sol el iç yüzünde sol -elli amino asit               Sol el dış yüzü.Sol el yukarıdan aşağıya 180 derece döndürülmüş .Ayna görüntüsünün tersi 


                                              


                                                                               


Resmin sol  yarısındaki mavi renkteki avuç içi açık sağ el leading strand(5'-3') konumu olarak şekillendirildi Yanındaki kırmızı sağ el ise mavi elin 180 derece aşağı yöne çevrilmiş dış yüzü lagging strand(3'-5') olarak gösterilmiştir. Şeklin sağ ve sol yarısında ise her iki sağ eldiven yada ikili sarmal DNA canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yapılanmış olmasını açıklamakta. Şekilde çizildiği gibi  leading ve lagging zincirleri hücre çekirdekleri  içinde  birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi ve ayrıca DNA sarmalının vucudun sağ ve sol yarı bölümlerindeki hücre çekirdeklerinde yine birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimini belirtiliyor..Hem DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi hem de DNA ikili sarmalının vucud sağ ve sol yarı bölümlerinde ayna görüntüsünün tersi  yerleşimi önemli bir canlılık sırrı ve canlılarda tüm amino asitlerin neden sol-elli(left-handed) olmasını sağlıyor sanırım.
Yapısını bozmadan sağ veya sol eldivenin şeklini asla değiştiremezsiniz. Mavi renkteki parmaklar yukardaki el içini gösteren sağ elimizi veya sağ eldiveni (leading strand)180 derece döndürürseniz resimde gördüğünüz kırmızı renkteki parmaklar aşağıda zıt yönlü sağ elimiz(lagging strand) elde edilir. Yani  mavi el veya eldiven  birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşim içindeler.Ayna da sağ elimizi sol elimiz gibi görürüz fakat gördüğümüz yine sağ eldir. Öyleyse Leading strand ve lagging strand hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde lokalize olmuşlardır ve ikili sarmal DNA bir bütün olarak sağ ve sol vucud yarısı bölümlerdeki  hücre çekirdeklerinde yine birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşmişler kiral ve tam simetrik değildirler.Doğanın bir canlılık sırrı olduğunu düşündüğüm" Zincirlerin DNA içinde ve bir bütün olarak  DNA helix'nin ise canlıların sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde  ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ,sağ elli (right-handed)"leading strand'in(5'-3') protein sentezinde hep kalıp olarak kullanılmasını sağlayarak 180 derece zıt yönde kopyalanmasını gerçekleştirmekte ve  sol elli(left-handed)amino asitler oluşmakta.Herhangi bir cismi şeklini bozmadan 180 derece döndürürseniz yukarı -aşağı ,kuzey-güney,ve sağ-sol yönler zıt yönde değişir. Aynada sağ elimizi sol elimiz gibi algılar ve görürüz.Aslında gördüğümüz yine sağ eldir fakat yön değişimi olmuştur.                                          

Bir fotağrafınızın foto kopi makinası  ile ayna görüntüsü fotoğrafını alın..Her iki fotoğrafı tam ortadan ikiye ayırın .Sağ-sağ yarılarını ve sol-sol  yarılarını birleştirin . Resimdeki gibi İki farklı yüzünüz olduğunu yada yüzünüzün sağ ve sol vucud yarımlarında farklı olduğunu görürsünüz. Aynı olgu sağ böbrek-sol böbrek, sağ akciğer -sol akciğer. v.b içinde geçerlidir.İnsan ve diğer canlıların vucud yarı bölümleri tam simetrik değildir. DNA ve genlerin vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi asimetrik yapılanmaya neden olabilir.

                                                                   


Tüm canlılarda resimdeki kedinin görünümü kadar çarpıcı olmasa da ,sağ ve sol vucud yarıları az-çok farklıdır ve tam simetrik değildir.Bu farklılığın nedeni olarak genetik defektler gösterilmekte ve  kanımca tam doğru olmayabilir vede başka olasılıklarda bulunabilir..Makroskobik ve mikroskobik düzeyde tüm canlıların sağ- sol vucud yarılarında sanki  bir canlı içinde iki yarı canlı varmış gibi 
  farklılıklar var. İki yarı canlının tam ortada  birleşip tek bir canlı oluşturması denilebilecek kadar çok sayıda sağ ve sol vucud dış ve iç organlarında ve dokularında  değişiklik ve asimetri var. Bu yapılanma modelinin bir canlı olabilme özelliği ve harika bir doğa gizemi olduğunu düşünüyorum.Genotip fenotipi belirlediğine göre canlıların sağ ve sol yarısındaki hücre çekirdeklerinde DNA ve aynı  genlerin birbirlerinin  ayna görüntüsünün tersi elli -handed  kiral(chiral) yerleşimi bu doğa harikasını ve sol-sağ vucud yarıları arasındaki farkları sağlıyor olmalı.Bu düşüncemi yaklaşık 13 yıl önce öne sürdüm ve hala geçerli olabileceğini düşünüyorum
                                                   

                              Kedinin sağ ve sol vucud yarılarındaki çarpıcı farklılık, DNA ve DNA zincirlerinin sağ ve sol vucud yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yapılanma nedeniyle olabilir .Genotip fenotipi belirler başka bir deyişle genlerin fonksiyonu gözlemlenen dış görünüşü açığa çıkarır. DNA nin RNA ya kopyalanması ile gerçekleştirilen proteinler organizmanın yapılanmasını ve tüm enzimleri oluşturur.Protein sentezinde tüm aminoasitlerin sol elle oluşmasını sağlayan DNA ve DNA zicirlerinin sağ ve sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde ayna görüntüsünün tersi yapılanma fenotip oluşmasında ve canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki farklılıkları oluşturabilir. sanırım.


                                                                          
  İnsan sağ ve sol böbreklerinin büyüklükleri genellikle eşit değildir yani tam simetrik değildirler. Koyunların sağ ve sol böbrekleri  arasında 3 grama kadar ulaşabilen farklılıklar gözlemledim.
Bilindiği gibi,DNA zincirlerinin zıt yönlü yerleşimi nükleotidlerin birbirine bağlanmasını sağlar ve DNA molekülünün yapısını sağlamlaştırır. DNA ve DNA zincirlerinin  canlıların sağ ve sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde  birbirlerinin ayna ayna görüntüsünün tersi yapılanmasının çok daha önemli bir doğa veya canlılık sırrı olacağını düşünüyorum.Canlılardaki protein sentezinde amino asitlerin hep sol -elli oluşması yine bu yerleşim sayesinde olmalı .Ayrıca insan vucudunun ve diğer canlıların sağ ve sol vucud yarıları tam simetrik değildir.DNA ve genlerin vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi canlılarda vucud sağ-sol yarıları  asimetrisi oluşumuna katkı ve aynı genlerin vucud sağ ve sol yarılarında birbirlerinden  biraz farklı gen fonksiyonu gösterebilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olabilir.


                                                            
Resmin üstteki bölümünde sol el dış yüzü aşağıya dönük ,karşısındaki sağ el ise yukarı yöne dönük ve başparmakların yönü zıt yönleri göstermekte veya aşağı- yukarı veya sağ -sol zıt yönleri gösteriyorlar..Resmin sarı renkli alt bölümünde ise sol  el içi yüzü ve başparmak yukarıyı göstermekte.Bu görünüm üst bölümdeki sol elin ayna görüntüsününün tersidir  ve  DNA zincirlerinin birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimini göstermekte.  Yine sarı renkli alt bölümdeki sağ el dış yüzü ,üst bölümdeki sağ elin ve zincirlerin ayna görüntüsünün tersini veya yerleşimini açıklamakta.DNA zincirleri hücre çekirdeklerinde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi ve yine ikili sarmal DNA da bir bütün olarak canlıların sağ ve sol vucud yarılarında birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimiyle protein sentezinde her iki vucud yarısında da sağ-elli (right-handed)Leading Strand kalıp olarak kullanılmakta ve canlılık yapıtaşları amino asitlerin sol elli olmaları sağlanmaktadır sanıyorum Sol vucud yarısı hücrelerde sol-elli (Left-handed) amino asit  yerleşimi           Sağ vucud yarısı hücrelerde sol-elli (L-handed aminoasit  yerleşimi
                                              
      Sol vucud yarısı hücrelerdesol-elli amino asit yerleşimi            Sağ vucud yarısı hücrelerde sol-elli aminoasit yerleşimi 
                                                   Sol el iç yüzü                    Sol el dış yüzü 
                     Sol el'in ayna görüntüsünün tersi şeklinde  vucud sağ yarısındaki hücrelerde sol-elli amino asit yerleşimi 

Sağ eldiveni yapısını bozmadan asla sol eldiven yapamayız fakat 180 derece zıt yönde  ters  döndürdüğümüzde yapısını değiştirmeden sağ ve sol eldivenlerin yönlerini değiştirelebiliriz.
Her iki şekilde de başparmaklar solu gösteriyor yani her iki el sol-elli(left-handed) konumdadır . Canlı vucudlarının  sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde  tüm amino asitler sol -ellidir(Left-handed).
Vucudun sol ve sağ yarısındaki hücrelerde ikili sarmal DNA'nın birbirlerinin  ayna görüntüsünün tersi yapılanması ve ayrıca  DNA nın kendi içinde zincirlerin birbirbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi,sağ-elli(right-handed)  leading zincirin protein sentezinde daima kalıp olarak kullanılmasını sağlamakta ve canlılarda  tüm aminoasitler sol-elli(left-handed)meydana geliyor olmalı. 


                                                   
                                                      
                                             
                                             dailyknowledges.com. Değiştirilerek şekillendirildi(şubat 20249                            
                Sol elli aminoasidin  vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde ayna görüntüsü fakat gerçekte yerleşim aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olmalıdır.


                                                                                       


       DNA zincirleri ve Sol- elli amino asitler vücut yaralarının sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yapılanmış olmalı.DNA nın ve DNA zincirlerinin vucudun sağ yarısı ve sol yarısı hücrelerde birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşimi ,leading strand'in daima kalıp olarak kullanılması nedeniyle protein sentezinde zıt yönde kopyalanma nedeniyle tüm amino asitler sol ellidir.Ayna görüntüsünün tersi yerleşim bir canlılık yada canlı olabilme sırrı olmalı.
Canlı vucudunun  tam ortadan ikiye ayrıldığını düşünelim.Sağ elimizi veya sağ-elli (right -handed) bir eldiveni   hiç bir şekilde yapısını bozmadan sol elimiz  veya sol-elli (left-handed?yapamayız.Eğer herhengi bir cisim 180 derece döndürülürse sağ ve sol yönler zıt yönde değişir.Sağ yön sol yön,sol yön sağ yön olur fakat ellilik(handedness)asla değişmez.Doğa sol elli aminoasitleri kulanabilmek ve sentezlemek için "sağ ve sol yarı vucud bölümlerindeki hücrelerde DNA,DNA zincirleri aminoasitleri ve proteinleri  "ayna görüntüsünün tersi"yerleştirmiş.  

Etiketler:

13 Ocak 2024 Cumartesi

Kuantum dolanıklığı, ayna görüntüsü ve zıt yönlü tam simetrik olmayan kiralite .

    

                   Kuantum dolanıklığı , ayna görüntüsü zıt yönlü tam simetrik olmayan kiralite .

                                             Kuantum dolanıklığı  inanılmaz derecede tuhaf.

                                           

Dolanıklık, kuantum mekaniğine özgü bir olgudur. Kuantum fiziğine göre iki benzer parçacık birbiriyle eşzamanlılığa sahiptir. Bu parçacıklar ayrı yerlerde birbirinden eşzamanlı olarak etkilenirler. İki elektron parçası ışık yılı uzaklıkta olsa dahi birbirlerini etkileyebilirler. Bu sayede birbirinden ışık yılı kadar uzak olan bir elektron kendi çevresi etrafında sağa dönerken diğer bir elektron parçası sola dönecektir. 

Aynada sağ elimizi sol elimiz olarak görürüz. Sağ ve sol ellerimiz birbirlerinin ayna görüntüsüdür ve tam simetrik değildirler,kiralite gösterirler. Sağ elimizi sola döndürürsek aynadaki elde sağa döner ,tıpkı atom altı parçacıklarının gösterdikleri davranışa benziyor. Ayna görüntüsünün çok uzak mesafelerde de olabileceğini varsayarsak,bu olgu kuantum dolanıklığının  görünen Evrende  gözlemlenen farklı şekli olmalı.

Önerdiğim "Zıt yönlü asimetrik ikilik kanunu"kuantum dolanıklığında da geçerli olabilir.


                                              

                                               28 milyar güneş kütlesi büyüklüğünde en ağı iki karadelik keşfedildi. 3.11,2024.https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad14fa.
Karadelikler galaksinin merkezinde birbirleri etrafında dönmekte.Eğer zıt yönlü iseler çarpışabilirler değilse birleşebilirler sanırım. İki karadelik aralarında mesafe tanımadan aynı anda etkileşim gösteriyorlarsa ,kuantum dolanıklığının makroskobik Evrende kanıtı olabilir diye düşünüyorum.Hemen hemen herşeyde zıt yönlü tam simetrik olmayan yapılaşma var.                                                             

           İnsan vucudunu tam ortadan iki yarıya ayırdığımızı düşünelim.Vucudun sağ ve sol yarıları birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ve tam simetrik değildirler.

                                                                                      


                                    Beyaz cüce soğuma süreci.  Kaynak: http://dx.doi.org/10.1038/s41586-024-07102-y Beyaz cüceler küçük yıldızların ölüm sürecinde oluşur.Resimde ;"tam simetrik olmayan ikili  yapılanma"yıldızın ölüm sürecinde bilr gözlemlenebiliyor.                                                                         


                    Oort bulutsusu.Güneş sistemini  çevreleyen, 0.03 ile 3 ışık yılı arasında arasındaki mesafelerde olabilen ve buzlu gezegenlerden oluştuğu kabul edilen bulut. Oort yapılaşması  ortasında Güneş sistemi olan  iki bölümden meydana gelmiş gözüküyor

                                                                                                                                                     


                                         En iyi Evren haritası.NASA.Evrenimiz tam ortadan tam simefrik olmayan iki parçadan oluşmuş gibi. Ortadaki siyah bölgeyi Ekvator kabul edersek aşağıdaki Dünya yapısı gibi ilginç bir benzerlik görülebilir.

                                                                           


   Dünyamızı Ekvatordan ikiye bölersek ,oluşan Kuzey ve Güney küreler birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde birleşmiş, elli(handedness)ve kiral(chilarity)zıt yönlü ve asimetriktirler.Dünyamızın ve kıtaların  yapısı millarca yıldır değişmektedir.Asimetri oranıda bu nedenle farklı olacaktır.Eğer bir Dünya nebulası oluşabilseydi ,zıt yönlü moleküller ve elementlerden oluşan ikili asimetrik yapıda olurdu sa ırım.

                                                                       
Bir bütünü oluşturan tüm canlı ve cansız varlıkların sağ-sol , kuzey-güney ve doğu batı yarımları ,birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde tam simetrik olmayan kiral(chilarity) ve elli(handedness)yapıda olmalı


                                                                       

                                                                            

Bu şekilde ; Sol vucud yarısındaki kırmızı  renkteki sol  el  leading strand(5'-3 ve mavi sol el ise  lagging strand(3'-5') olarak gösterilmiştir..Sol vucud yarısındaki kırmızı el(5'-3'),sağ vucud yarısındaki kırmızı el el(3'-5')konumuna dönüşmüş.Yani leading strand,lagging strand konumuna gelmiş.Vucudun sol ve sağ yarılarındaki  hücrelerde yine mavi elde de yine aynıdır .Leading ve lagging strand'in  sağ-sol vucud yarılarındaki hücre çekirdeklerinde yerleşimi ,birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde konumlanmışlardır.  Leading ve lagging strand , sağ-sol vucud yarılarındaki  hücre çekirdeklerinde  birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi şeklinde yerleşmiş ,chiral ve tam simetrik değildirler.Sadece DNA yapılanmasına özgü "aynagörüntüsünün tersi kiralite ve ellilik(handedness) oluşmuş.

                                                                                          (dailyknowledges.com.)                                                                               

Ayna görüntüsü

    DNA zincirleri ve Sol elli amino asitler sağ ve sol vucut yarılarındaki hücrelerde ,birbirlerinin ayna görüntüsünün tersi yerleşmiş olmalı.(dailyknowledge.com den değiştirilerek şekillendirildi).Canlılarda tüm aminoasitlerin vucudun sağ ve sol yarılarındaki hücrelerde daima  sol elli olması çok önemli bir doğa ve canlılık sırrı olmalı.Sağ elli leading zincir protein sentezinde daima kalıp olarak kullanıldığı için 180 derece zıt yönde kopyalandığı için tüm amino asitler sol ellidir.Bir şeyi 180 derece döndürürseniz sağ, sol olur;sol, sağ olur.Fakat sağ-ellilik(right-handedness) sol-ellilik 180 derece dönüş ile değişmez sadece yön değişir.

                                                                               

  
  
Sol-elli(left-handed shell) ve Sağ-elli(right-handed Shell) iki tür Deniz kabuğu vardır.Bu yapılanma sağ ve sol elerimize benzer.Ayrıca aşağıdaki ikili Evrenler modeli de bu kabuklara benzer şekilde ,zıt yönlü tamsimetrik olmayan ayna görüntüsü  kiralite (chilarity) ve elli(handede) formasyonda olmalı sanırımNASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, yakındaki bir kırmızı cüce yıldızı çevreleyen tozlu bir diskin iç işleyişini görüntüledi.Cüce yıldızı çevreleyen tozlu disk iki parçadan oluşmakta .


16,3 milyon ışıkyılı uzunluğundaki devasa radyo galaksisi Alcyoneus, şimdiye kadar bulunanların en büyüğüdür. Vaşak takımyıldızında 3 milyar ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu akıllara durgunluk veren galaksinin hâlâ büyümekte olduğu  
düşünülüyor. Galaktik kökenli bilinen en büyük yapıdır.
@FarLife
. Sanırım zıt yönlü biraz asimetrik iki parçadan oluşmakta olan bu galaksi ,tıpkı insan vucudunun sağ ve sol yarımlarının vucudumuzu oluşturması  gibi birleşerek tek bir galaksiyi oluşturacaklar.
Gökbilimciler, M 87'nin merkezinin ünlü ilk fotoğrafını bir yıl sonra çekilen fotoğrafla karşılaştırdı.Açıklamalarına göre en parlak bölgeler maddenin bize doğru aktığı bölgeler, en karanlık bölgeler ise maddenin bizden uzaklaştığı bölgelerdir.Karadeliklerde bile zıt yönlü haraketler yada oluşumlar var gibi.(29.Ocak 2024 de eklendi).mesonstars.com
Ayna görüntüsü zıt yönü ve tam simetrik olmayan ikili Evren modeli>ki nötron yıldızı birleşmesi .NASA

                          Galaksi çiftinin birleşmesi. Birleşmeden doğan galakside zıt yönlü asimetrik iki bölümden oluşmalı


   Suya atılan bir taşın oluşturduğu ve gittikçe genişleyen halkaları ,tam simetrik olmadan ikiye bölersek ,zıt yönde ve yükte hafif asimetrik ve gittikçe genişleyen  sayısız  ikili Evrenler yada çoklu Evren içinde Evren modelleri oluşturabiliriz sanırım.Önerdiğim çoklu Evrenler modeli. Zıt yönlü tam simetrik olmayan ve aralarındaki uzaklık sürekli artan ve genişleyen.ayna görüntüsü kiral yarım halkaların her biri farklı bir Evren olmalı .Halkaların yada iç içe oluşmuş çoklu Evrenlerin sayısı bilinmeyen bir limit sayıya kadar ulaşabilir ve bu sayıya gelindiğinde en dıştaki halka yada Evren yok olabilir. En içteki Evren veya yarım halka şeklinde gösterilen Evrenler  en genç olanıdırlar. Belirli bir süre sonra bu genç Evrenler içinde yeni Evren yada ikiz Evrenler meydana gelebilir.

Gezgen nebulası NGC6303.Nebula, zıt yönlü tam simetrik olmayan iki parçadan oluşuyor.Neden çember şeklinde veya başka formda değil?Bunun nedeni sağ yönlü- elli(handed) ve sol yönlü-elli yapı elementlerinden ve moleküllerinden  oluşan gezegen patladığında, zıt yönlü maddelerin ayrık iki bölümde toplanması olmalı.Yay burcundaki çift kutuplu gezegenimsi bulutsu.Hubble 5.Zıt yönlü ,asimetrik ve bipolar.
Kelebek nebulası.İki parçalı;tam simetrik değiller ve birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde.
Yeni doğmuş bir yıldız. Ayna görüntüsü şeklinde oluşmuş. Son araştırmalar samanyolu galaksimizde milyonlarca ayna görüntüsü yıldız olduğunu gösteriyor
Kahraman takımyıldızında bulunan Herbig-Haro 211 (HH 211), bilinen en genç ve en yakın önyıldız(protostellar) oluşumu.(ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray ).
 İki ana parça ve üçüncü küçük parça birleşecek ve yıldız şekline dönüşecek olmalı.Bu resimde benim gördüğüm yine zıt yönlü ve birbirlerinin ayna görüntüsü ve tam simetrik olmayan iki bölümü oluşturan elli(handedness) maddeler yıldızı yapılandırmakta.


PKS 2014-55 görünür ışıkta bakıldığında sıradan bir radyo galaksisidir. Ancak olağanüstü MeerKAT radyo teleskopunun merceğinden bakıldığında, olağanüstü ayrıntılarla belirgin bir X ortaya çıkıyor.(Farlife).Zıt yönlü ve tam simetrik olmayan birbirlerinin ayna görüntüsü iki parçadan oluşmuş tek bir galaksi.İnsan vucudu tam ortadan ikiye bölündüğünde,oluşan her iki vucud yarısı tam ortadan birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde birleşerek tek bir vucud meydana getirir.Süper parlak pulsarın olağandışı davranışı keşfedildi.https://t.co/E5Xx1O5B34
Mesonstars.com.
Canlıların vucud yapılanması ile Evrendeki diğer oluşumlar arasında benzerlik olabilir.Resimdeki pulsarın davranışlarındaki değişiklik yapılanmasını tamamlamak için olmalı.Pulsarın sağ -sol yarıları oldukça belirgin ve zamanla birleşip yapılanarak bir bütün oluşturacak bilinen pulsarlara benzeyecek sanırım.Bilindiği gibi canlıların  embiryoda oluşma süreci bir zigot bölünmesiyle başlar ve ara sürecler ile  canlı tam oluştuğunda yada doğduğunda benzerlik bulmal çok zordur.The Heart Shaped Antennea Galaxies nasa.gov
Kalp şeklindeki anten galaksisinin kolları da bana göre insan
vucudunun sağ ve sol kollarına benzerdir.Zıt yönlü ayna görüntüsü var.
Macellan galaksisinin  de iki galaksiden oluştuğu belirlendi Bu galaksi yapılanmasıyla insan vucudunu oluşturan sağ ve sol vucud yarılarının birleşip vucudu oluşturması gibi bir benzerlik aklıma geliyor. 
Yedi milyar yıl önce meydana geldiği belirlenen iki karadelik çarpışması.Karadelikler her zaman çarpışmazlar ve çoğunlukla birleşirler.Birleşme veya çarpışmayı belirleyen faktörlerden biri zıt yönlülük,yüklülük  ve ellilik(handedness) olmalı.Sağ ve sol ellerimizi kolaylıkla karşı karşıya getirebiliriz fakat iki sağ yada sol eldiveni yapısını bozmadan  karşı karşıya getiremeyiz.Sağ elimizi sola doğru ,sol elimizi sağa doğru hareket ettirerek çarpışmayı sağlayabiliriz. Devasa kütle ve yoğunlukta zıt yönlerde ilerleyen iki karadelik çarpışması,Evrende çok şeyi değiştirebilir hatta Evren içinde yeni bir Evren oluşturabilir.Evrenimiz ,Big-Bang gibi tekilikten oluşan bir patlama yerine ,iki süper ötesi büyüklükte karadelik çarpışmasından meydana gelmiş olabilir.Sagittarus A samanyolu galaksimizin merkezindeki karadelik

Sagittarus A ışık hızının yaklaşık %60'ı kadar bir açısal hızda döndüğünü buldular. Bu, bir kara deliğin çok hızlı döndüğü ve etrafındaki uzay-zamanı bozarak futbol topu gibi göründüğü anlamına gelir.9-2-2024 mesonstars .com
Karadeliklerin içinde ve dışında değişik aktiviteler var gibi.Karadeliklerde de" zıt yönlü asimetrik ayna görüntüsü  ikilik" olasılığı gittikçe artıyor sanırım.


İngiltere'deki Central Lancashire Üniversitesi'nden bilim insanları uzayda halka şeklinde devasa bir oluşum keşfettiler. Bilim insanları halkanın büyüklüğünün evreni anlamamızı zorlaştırdığını düşünüyor.BBC. haberler.14.ocak 2024.1,3 milyar ışık yılı çapındaki oluşum, gece Dünya'dan gökyüzüne bakıldığında Ay'ın kabaca 15 katı büyüklüğünde görünüyor.Gökbilimciler tarafından Büyük Halka olarak adlandırılan bu oluşum, galaksilerden ve galaksi kümelerinden oluşuyor.Daha öncede bazılarının 10 milyar ışık yılı  büyüklükte olabildiği , yedi dev oluşum saptanmıştı.Sanırım bu devasa yapılar Evrenimiz  içinde  süper karadeliklerin çarpışması  ve daha küçükleri de nötron yıldızları çarpışması sonucuyla  meydana gelmiş olmalı. Boluşumlar "Evren içinde küçük Evrenler" olarak adlandırılabilir.

Evrenimizin  tekillikten (singularity) oluşan bir patlamayla oluştuğunu savunur.Big-bang teorisi gittikçe artan bulgularla tartışmaya açılmalı..Evren içinde limit büyüklüğe ve yoğunluğa ulaşmış devasa bir karadelik patlamasıyla veya süper -süper üstü büyüklükte karelik çarpışmasıyla Evren içinde yeni bir Evren hatta ikiz ayna görüntüsü Evrenler oluşabilir sanırım. Çoklu Evrenler olasılığı  artmakta.

Etiketler: ,